Louboutin ym Mhenylan

Ddim yn aml y mae rhywun yn teimlo fel Cinderella tra’n troedio palmentydd craplyd Caerdydd. Yn wir, yn Hydref 2010 torrais fy mhenelin chwith ar ôl baglu dros garreg balmant ar Heol Wellfield oedd wedi’i chodi gan beirianwyr nwy, a heb ei hail-osod yn iawn.

Ond naw mis yn ddiweddarach, ar union yr un stryd, gwelais esgidiau fy mreuddwydion ar werth yn ffenest siop dillad “designer” ail-law The Closet- pâr o sodle du gan Christian Louboutin.

A minne ar y ffordd i Seremoni Llyfr y Flwyddyn yn Cineworld y noson honno,  es i fewn i’r siop gan holi beth oedd maint yr esgidiau. Yr ateb oedd 38 a hanner, sef maint fy nhraed i. Eglurodd y ferch tu ôl i’r cownter bod dwsinau o ferched wedi eu trio nhw mlaen, ac wedi’u siomi am nad oedden nhw’n eu ffitio’n iawn, ac yn wir, eu bod nhw wedi cael cymaint o drafferth i’w gwerthu nhw bod pris yr esgidiau wedi eu gostwng unwaith eto o £120 i £80.

Cynhyrfais yn lân wrth glywed hyn. Yn un peth, mae pâr newydd sbon yn costio dros £500, ac felly roedd hyn yn cynrhychioli bargen y ganrif. Roeddwn i hefyd newydd ddychwelyd o briodas un o’m ffrindiau gorau o Ysgol Glantaf yn Efrog Newydd, lle fues i’n edmygu esgidiau’r Ffrancwr- sy’n adnabyddus am eu sodlau cochion- yn ei siop ar Madison Avenue, ac wedi derbyn yn ddigon rhadlon na allen i fyth fforddio prynu pâr am bris mor hurt â hynny.

Gofynnais i’r ferch sut goblyn fod pâr newydd sbon o Louboutin’s- gyda’r sodlau cochion yn dal heb eu marcio, diolch i’r sêl plastig oedd yn dal i’w gorchuddio- wedi glanio yn y siop fach hon rownd y gornel o’n fflat ym Mhenylan? Mae’n debyg i ŵr yn y Bontfaen brynu’r sodlau’n anrheg i’w wraig, ond iddi deimlo nad oedden nhw’n eu siwtio hi o gwbl.

Daeth yr eiliad dyngedfennol i’w trio nhw mlaen, ac roedden nhw’n ffitio i’r dim!

Afraid dweud, daeth y cerdyn banc allan yn syth, ac awr yn ddiweddarach fe gaethon nhw “Red Carpet Moment” pur annisgwyl.

Fe gaethon nhw hefyd drip i’r Opera yn gynharach eleni, ar gyfer noson agoriadol cynhyrchiad Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru o La Traviata yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Diolch, o galon, felly i fonheddwr o’r Fro am fod mor ystyriol â phrynu anrheg mor hyfryd i’w wraig, ac i’r wraig am droi ei thrwyn i fyny at bâr eiconig o sodle wnaeth Cinderella Caerdydd yn hapus iawn.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Siopa. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s