Paned Perffaith

Dafliad carreg o nghartre i ym Mhenylan y mae un o gaffis gore’r ddinas, Waterloo Gardens Teahouse, a sefydlwyd gan Kas Ali ar safle hen siop gigydd ger Nant Lleucu.

Yno, ceir dewis helaeth o dê, a choffi- sy’n egluro pam ddaeth y tŷ tê i’r brig yng nghystadleuaeth “Siop Goffi Orau Prydain” yn 2009- yn ogystal â detholiad nefolaidd o deisennau gan gynnwys mathau figanaidd a di-wenith.

Cynhyrchir pob un teisen gan drigolion lleol yn ardal y Rhath, ac ymhlith y mwyaf poblogaidd y mae’r gacen uchod, sef Sbwng Eirin Mair ac Ysgawen (Goosberry & Elderflower Sponge).

Ymysg eu staff cyfeillgar a gwybodus y mae Alex o’r band gwych lleol Islet a’r Awstraliad Nat Williams, o Brisbane. Toc cyn gadael am daith i Melbourne ddiwedd Medi 2011, fe fues i’n ymchwilio i’r ddinas dros baned hyfryd o Chai Latte a Myffin Mefus.

Ar ôl deall mod i’n teithio i Awstralia, eglurodd Nat fod Melbourne yn ddinas sydd yn adnabyddus iawn am ei siopau coffi. Fe awgrymodd e sawl café gan gynnwys Proud Mary yn ardal Collingwood a Brother Baba Budan ar Little Bourke Street yng nghanol y dre.

Pan gyrhaeddais i Melbourne, ces fy llorio’n llwyr gan safon y coffi ym mhob un café yr es iddo, gan gynnwys y Cafe Latte uchod, yn Brother Baba Budan. Cyn hyn, ro’n i o dan yr argraff mai yn yr Eidal y gweinir coffi gorau’r blaned, ond mae’r angerdd ac arbenigedd a geir ymysg baristas Melbourne yn cyfiawnhau pam y cyfeirir at y ddinas fel Seattle Hemisffer y De.

Blebynnag yr es i am Latte, Cappuccino neu’r “Flat White” lleol, derbyniais ddarn o gelf, diolch i’r arbenigedd cyffredinol mewn “Poured-Latte Art”. Ac roedd archebu paned o dê yn brofiad yr un mor bleserus, gan fod gweinyddwyr Melbourne yn dal i lynnu at un o ddefodau trefedigaethol y ddinas, wrth weini cwpan a soser a thebot yn hytrach na’r mwg o dê tramp sy’n gyfarwydd ni.

Ym mhob un siop goffi, gofynnais i’r gweinyddwyr i awgrymu eu hoff gaffis nhw, ac felly o Brother Baba Budan, dilynais gadwyn o argymhellion i Cafe Journal, Degraves, Cafe e Torta, Hopetoun Tea Rooms a Caffi Kotch Lane.

Fel y gwelwch chi, es i amdani go iawn. Pan ddychwelais i adre, es i’n syth nol i Waterloo Gardens Teahouse i ddiolch i Nat am gyflwyno byd o baneidiau bendigedig i mi, a bob tro fydda i’n galw fewn am Chai Latte neu Flat White mi fydda i’n ystyried safon, arbenigedd ac angerdd pur y criw yma ym Mhenylan, sydd – yn fy marn i- gystal ag unrhyw barista ym Melbourne.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Caffi. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd sgentilyfrimi :

    Newydd ddod o hyd i dy flog a dwi’n mwynhau yn fawr – jyst be sy angen!

  2. Hysbysiad: Dihangfa yn y Ddinas: Tê Pnawn | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s