Llwyd o’r Bryn

Os ydych chi’n dilyn blog diwylliannol Y Twll, fel welwch chi i mi gyhoeddi cofnod diweddar am y gyfres deledu o Ddenmarc, Borgen a ddangoswyd ar BBC4. Fel rhan o’r llith am y gyfres wych hon, rhannais fy obsesiwn gydag ambell gelficyn; yn benodol, lamplen Marchysgall Paoul Henningsen, sydd i weld yn goleuo bron pob golygfa.

Dwi ddim yn meindio cyfadde fy mod yn geek o’r radd flaenaf pan fo dodrefn a chelfi yn y cwestiwn, yn enwedig y rheiny o’r gwledydd Llychlynaidd. I mi, bydd Scandi-chic wastad mewn steil, a dwi’n dal i gynilo ar gyfer llenni Marimekko fy mreuddwydion o siop ddodrefn gyfoes Momentum , nesaf at yr hen Gapel Ebeneser ar Heol Siarl.

Ga i felly rannu fy obsesiwn diweddara â chi, sydd â chysylltiad tipyn nes at adre na Stockholm a Chopenhagen, sef cyfres o ddodrefn diweddara’r dylunydd Bethan Gray o Gaerdydd ar gyfer John Lewis, Noah.

Lawnsiwyd y casgliad o ddodrefn derw ym mis Medi 2011, a derbyniodd gryn sylw yn y wasg. Mae’n cynrhychioli moethusrwydd tawel, gan ymgorffori deunyddiau naturiol fel pren a charreg o ansawdd a chrefft a saerniaeth o’r safon orau.

Bu Bethan- a astudiodd Dylunio 3D gan arbenigo mewn cynllunio dodrefn ym Mhrifysgol DeMonfort, ar ôl gadael Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf- yn benaeth ar adran ddodrefn cwmni Habitat cyn sefydlu cwmni G&T gyda’i chyd-weithiwr Thomas Turner.

Fel plentyn, ro’n i’n arfer dal yr un bys ysgol â Bethan ar Fryn Penylan, neu “Fryn y Cymro” fel y cafodd ei ystyried gan yr Eingl Sacsoniaid. Pan brynais i fy fflat ′nol yn 2003 ar waelod y bryn hwnnw, fy muddsoddiad cyntaf oedd ei silffoed Manto a brynais o siop Habitat (sydd bellach ar gau) ar yr Aes yng nghanol y ddinas.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, roedd Bethan yn gyfrifol am gynllunio’r Gadair gyfoes ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008.

(Llun; Hawlfraint yr Eisteddfod Genedlaethol)

Rhaid dweud fy mod i’n eiddigeddus tu hwnt o Hilma Lloyd Edwards yn cael bod yn berchen ar gelficyn mor unigryw yn ei chartre yn y Bontnewydd, ond dyna ni, nid y fi sgwennodd “cerdd neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 300 llinell ar y thema Tir Newydd”.

Mae fy silffoedd Manto gryn dipyn llai minimalistaidd nag oeddent wyth mlynedd yn ôl; adlewyrchiad , mae gen i ofn, o’r holl bethau rwyf wedi casglu ynghyd dros y blynyddoedd fel gwaith serameg, albymau lluniau a fy hoff lyfrau coginio, teithio a hanes ffilm.

Dwi wedi mopio’n lan â chyfres ddiweddar Noah, sy’n ehangu i gynnwys dodrefn ar gyfer yr ystafell wely nes mlaen yn 2012, a pe bawn i ond yn medru ffeindio’r gofod bydden i wir yn ystyried buddsoddi mewn celficyn arall gan y cynllunydd o Gaerdydd.

Ond beth yw hyn… gofod perffaith ar gyfer y bwrdd coffi hyfryd, lle ceir digon o le!

undefined

Neu mae’r bwrdd Brogue o’i chasgliad G&T yn drawiadol iawn…

Brogue Coffee Table

Hmmm… gewn ni weld! Mae’n braf cael gofod weithie, tydy?

Yn y cyfamser, dwi’n credu yr af i am bryd bwyd o Gung Pat Prik yn Bangkok Cafe ar Cowbridge Road East, bwyty Thai amryliw sydd wedi profi’n boblogaidd iawn gyda thrigolion Treganna a thu hwnt, diolch i’r bwyd rhagorol, a’r cynllun hollol gyfoes.

Oes angen gofyn pwy yw eu ymgynghorydd dylunio?

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dylunio, Siopa. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Llwyd o’r Bryn

  1. Dywedodd Paned a Chacen :

    www neis, dwi’n chwilio am fwrdd coffi ar hyn o bryd!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s