Pryd o Dafod

Un o strydoedd bywioca’r ddinas gyda’r hwyr yw Heol y Ddinas, yn ardal y Rhath. Wedi saith o’r gloch, gyda’r goleuadau neon ynghynn, bron y gallech ddychmygu eich bod yn troedio palmant aur Broadway. Nid theatrau, fodd bynnag, sydd yn denu’r dyrfa, ond cenhedloedd unedig o gyrchfannau bwyta, gan gynnwys  ciosgs cibabs a siopau têc-awe.

Ymhlith y gwledydd a gynrhychiolir ar yr heol hudolus hon y mae Libanus, Siapan, Bangladesh, Mecsico, a Thwrci, i enwi ond pump. Ac ar nos Fawrth digon cyffredin o Chwefror, penderfynais ymweld â chyrchfan sydd wedi denu cryn dipyn o sylw yn lleol, sef bwyty Tseineaidd .cn

Mae’r enw’n deillio o’r parth a roddir i bob wefan yn Cheina (fel .com, .de, .co.uk a cyn hir gobeithio, .cymru), ac fe’i sefydlwyd gan Bing Wu o dalaith Henan, nepell o deml mynachod Kung-Fu Shao Lin. Daeth i Gaerdydd fel myfyriwr yn 2003 (yr un flwyddyn ag yr ymwelais i â Shao Lin), ac ar ôl sylweddoli cymaint o fyfyrywr Tseineaidd  eraill sy’n tyrru i brifysgolion y ddinas, penderfynodd agor bwyty yn cynnig bwyd o ogledd y wlad.

Ro’n i wedi deall bod gan bwyty .cn weledigaeth go fentrus, ac felly ar ôl archebu potel o gwrw Tsingtao, estynais wahoddiad i Bing ddewis amrywiaeth o seigiau ar fy rhan fyddai’n adlewyrchu’n deg ar y fwydlen, a ches i mo fy siomi.

Os ydw i’n bwyta bwyd Tseineaidd o gwbl, yna hen ffefrynnau fel Sweet & Sour Pork, Lemon Chicken neu Crispy Shredded Chilli Beef sydd yn mynd â hi, felly ro’n i’n awyddus i flasu amrywiaeth o fwydydd, gan gynnwys seigiau reit uchelgeisiol yn ogystal ag ambell un fyddai’n siwtio wuss bach Gorllewinol fel fi.

Awgrymodd Bing fy mod yn profi sawl saig oer, gan gynnwys bol buwch a mochyn (tripe, hynny yw), tafod ychen, a thafodau hwyaid i gyd mewn saws chilli poeth.

Fel prydau poeth, argymhellodd y Cig Oen gyda Chilli a Garlleg ac efallai saig fwya poblogaidd .cn sef Porc mewn saws Peking wedi’i weini â shibwns mân a chrempogau bach tenau.

Felly dyna a fu.

Er i mi, wrth archebu’r saig gynta, brofi ôl-fflachiad dychrynllyd i stondin ymysgaroedd Marchnad La Boqueria ar Las Ramblas Barcelona , rhaid cyfadde fod y gymysgedd o fol buwch a mochyn yn annisgwyl o ysgafn a hynod fwytadawy, a llawer iawn llai cnoadwy nag yr oeddwn wedi ei ofni. Cafodd ei weini gyda choriander a shibwns  ac roedd y saws , er yn boeth, yn hynod flasus.

Nesaf, tafod yr ychen. Nawr, dwi’n hoffi brechdan ham gymaint â neb, ond dwi erioed wedi profi brechdan ox-tongue un fy myw, ac felly do’n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Wrth lwc, roedd y saig yn fendigedig. Y cig yn dyner a danteithiol, a’r saws chilli unwaith eto yn gweddu’n wych.

Y cig oen oedd fy ffefryn; platiad bychan o ddarnau mân wedi’u ffrio mewn cytew ysgafn, a’u gweini â chillis gwyrdd a garlleg. Diolch i’r bwrdd gorlawn o brydiau, ni chefais gyfle i gwblhau’r cig oen, felly gofynnais yn garedig am gael mynd â’r gweddillion adre â mi.

Roedd blas cyfarwydd i’r Porc mewn saws Peking, gan mai tro gwahanol ydyw ar yr Hwyaden Hoi Sin sydd ar fwydlenni Tseineaidd ledled Prydain. Ond rhaid dweud, ychwanegodd y cig moch ddeimensiwn wahanol, ac ar ôl un neu ddwy o’r pancosau bychain, collais gyfri ar faint ohonynt aeth lawr fy nghorn gwddw.

Yn ola, tafodfau’r hwyaid mewn saws chilli a lemonwellt. Roedd y cyflwyniad yn fendigedig, a cythrais ati gyda’m chopsticks i brofi’r hynodbethau cyn gynted ag y glaniodd y plât ar y bwrdd. Unwaith eto, roedden nhw’n annisgwyl o flasus, ond ar ddiwedd y pryd, bu’n rhaid cyfadde wrth Bing i mi eu ffeindio nhw braidd yn grenshlyd rhwng fy nannedd. Gyda hanner gwên, ymddiheurodd am beidio ag egluro’n iawn bod angen tynnu’r esgyrn bychain cyn eu llyncu, felly dim rhyfedd i mi gael bach o drafferth gyda nhw. Och, y fath amatur…

Unwaith i mi ddilyn ei gyfarwyddiadau, gallwn brofi eu bod nhw cryn dipyn fwy tyner a blasus ar fy nhafod innau, ond dyna ni… ry ni’n  dysgu rhywbeth newydd bob dydd!

Yn ogystal â’r seigiau lled-uchelgeisiol hyn, ceir bwydlen helaeth o brydau cyfarwydd i demtio ymwelwyr mwy ceidwadol, gan gynnwys Cyw Iâr Kung Po, Asennau Cig Moch mewn saws melys, Gorgimychiaid mewn saws pupur Sichuan a Chilli, yn ogystal â dewis da o seigiau llysieuol, a hefyd fwydlen “Hotpot” arbennig  sy’n addas ar gyfer partîon o ddau neu fwy.

Y noson ro’n i yno, roedd y lle yn llawn pobol ifanc yn pasio ar eu ffordd adre o’r gwaith a’r coleg. Fel yr Happy Gathering yn Nhreganna, mae .cn yn boblogaidd tu hwnt gyda chymuned Tseineaidd y ddinas, ac mae nhw’n hynod o hael gyda’u bwyd. Gofynnais am fersiynau bychain o’r seigiau i mi gael blasu sawl math,  ac fel y gwelwch, cefais lond platiad yr un.

Y tro nesa fyddwch chi’n ymweld â dwyrain y ddinas, ac awydd blas bach gwahanol, ystyriwch ymweliad â .cn Mae’n lecyn cyfoes a chyfeillgar ac yn cynnig bwydlen flasus a beiddgar.

Yn sicr, mi a i nôl.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Pryd o Dafod

 1. Dywedodd huwwaters :

  Yn ôl Owen John Thomas adeg Eisteddfod Caerdydd 2008, enw Cymraeg “City Road” yw Heol y Plwca (Heol y Plwca Halog yn llawn). Aeth yr enw Saesneg o Plwca Lane i Castle Road, wedyn i City Road.

  Ac wrth gwrs mae hanes y tu ôl i’r enw!

  http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=48205 Edrycha o dan “Plwca”.

  • Dywedodd lowrihafcooke :

   O’n i na yn y Babell Len yn gwrando ar ei ddarlith! Byddi di Huw, ac OJT, yn falch i glywed bod hanes Heol y Ddinas, Heol y Castell, Heol y Plwca, a Plwca Halog yn ymddangos yn is-bennod Penylan, Plasnewydd a’r Rhath o’r gyfrol sy mas ym mis Awst x

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s