Adolgiad Ffilm: The Best Exotic Marigold Hotel (12)

Y Sêr; Judi Dench, Dev Patel, Tom Wilkinson, Maggie Smith, Bill Nighy, Penelope Wilton, Celia Imrie a Ronald Pickup

Y Cyfarwyddo; John Madden

Y Sgwennu; Addasiad Ol Parker o’r nofel These Foolish Things gan Deborah Moggach

Hyd; 123mun

Ambell waith caiff ffilm ei rhyddhau a ry chi’n gwbod na ewch chi i’w gweld. Nid am ei bod hi’n un sâl, neu am eich bod yn casau’r actorion, ond am nad yw amlinelliad y stori arbennig honno yn apelio am y tro. Caiff ei ffeilio i’r ymennydd i’r drôr llawn dyheadau sydd wedi’i labelu’n glir gyda’r geiriau; “nai wylio hi ar y teledu os fydd hi mlaen ar bnawn Sul”.

Dyna’n union oedd fy ymateb i hysbyseb ffilm The Best Exotic Marigold Hotel gyda chast o eiconau’r byd ffilm Prydeinig, yn cynnwys Judi Dench, Tom Wilkinson a Bill Nighy, gan feddwl yn ddigon di-hid, “ffilm i Mam yw honno.”

Wel diolch byth felly am yr alwad gan BBC Radio Cymru, yn fy ngwahodd i adolygu’r ffilm ar gyfer rhaglen Nia Roberts, oherwydd mae hon yn ffilm annisgwyl o annwyl, ac sy’n ddifyr tu hwnt.

Mae’r stori’n un syml, a digon anghredadwy mewn mannau, ond mae’r ffaith fod y sgript gadarn gan Ol Parker yn addasiad o nofel, a honno’n nofel ag iddi gyfres o gymeriadau cry o gymorth mawr wrth ddyrchafu hon o ddosbarth ffilm go ganol y ffordd.

Mae’n dilyn hanner dwsin o bobol hýn sydd wedi  ymddeol ac sydd ar drothwy oed yr addewid, ond sy’n anisicr ynglyn â beth i wneud nesa cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Y mae Evelyn (Judi Dench) yn gwynebu colli ei chartre ar ôl darganfod i’w diweddar wr ei gadael mewn dyled difrifol; Graham (Tom Wilkinson)  yr hen lanc newydd benderfynu ymddeol o’i yrfa fel barnwr yn yr Uchel-Lys, a Madge (Celia Imrie) wedi laru ar fod yn ofalwraig di-dâl i’w hwyr a’i hwyres, ac awydd ffeindio gŵr. Mae’r pâr priod Douglas (Bill Nighy) a Jean (Penelope Wilton) wedi colli eu harbedion oes ar ôl buddsoddi’n fyrbwyll yng nghynllun  rhyngrwyd eu merch; hen gi o’r enw Norman (Ronald Pickup) yn ffansio un ffling ola, a’r Muriel (Maggie Smith) ragfarnllyd angen clun newydd ar frys.

Rhywsut neu gilydd, ar ôl blino ar agwedd nawddoglyd eraill i’r cymeriadau hyn, penderfyna’r dieithriaid hyn oll dderbyn un antur ola- symud i gartre henoed yn Jaipur o’r enw “The Best Exotic Marigold Hotel for the Elderly and Beautiful”,  dan adain y rheolwr  Sonny (Dev Patel o Slumdog Millionaire) – dyn ifanc sy’n berson “gwydr yn hanner llawn”, tra fod y gwesty ei hun yn hanner gwag, ac yn cwympo i ddarnau.

Mae e ar dân am wireddu breuddwyd ei dad, a dod a’r gwesty – a fu unwaith yn un mawreddog- yn ôl o’r farw’n fyw, a diolch i bresenoldeb y Prydeinwyr, mae e hanner ffordd na. Ond diolch i ymweliad gan ei fam, sydd eisiau gwell i’w mab, oes siawns ganddo wireddu ei addewid ei hun?

Os yw’r amlinelliad hyd yma yn awgrymu ffilm ddigon gonfensiynol, wel mae hynny’n ddigon gwir, ond o hynny mlaen, aiff y stori â ni i gyfeiriadau pur annisgwyl, ac yn achos sawl cymeriad, rhai dirdynnol tu hwnt. Heb feiddio sbwylio’r stori i neb, roedd hi’n bleser annisgwyl  cael treulio amser yng nghwmni’r  hynanfiaid hudolus hyn, ac os unrhywbeth mae stori’r  cymeriadau deniadol a iau yn tarfu ar yr hwyl .

Ar yr arwyneb, mae’r cymeriadau hýn yn “deips” go amlwg, a’r rhan fwyaf yn aelodau o’r dosbarth canol a’r rheiny’n Saeson rhonc. Ond serch hynny, cyffyrddir â themau bydysawdol yn gredadwy o deimladwy; galar, unigrwydd, ac edifarhád. Yn achos pob un cymeriad, ceir cyfle i archwilio llwybrau na gymerwyd, cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Mae hi hefyd yn ffilm annisgwyl o ddoniol, gyda’r llinellau gorau i gyd gan Maggie Smith, sydd yn chwarae yn erbyn ei rôl diweddara, Dowager Countess Violet yn Downton Abbey, fel y Cockney hiliol sy’n byw ar Hob-Nobs a Branston Pickle. Mae rhagfarnau’r hen ferchetan yn go ffiaidd mewn mannau, ac alla i ddim ond canmol Maggie Smith am ychwanegu dôs o ddynoliaeth i gymeriad y gallai fod wedi cael ei phortreadu fel hen wrach flin gan actores lai.

Yn wir, mae’n werth canmol pob un perfformiad, ac mae’r diolch am hynny i’r cyfarwyddwr John Madden (Shakespeare in Love, Captain Corelli’s Mandolin, ac yn fwyaf diweddar, Doubt gyda Helen Mirren), sydd yn deall yn union sut i enill ymddiriedaeth ei actorion ac i ddenu’r gorau ganddynt, hyd yn oed mewn ffilm gymharol fechan.

Am “ffilm am hen bobol” mae iddi weledigaeth ifanc a ffres, sydd yn llawn dop o gyfeiriadau at wi-fi a’r wê,  a hyd yn oed is-stori sy’n cyfeirio at ddibyniaeth ein diwylliant ar ganolfanau galwadau yn India. Hefyd wrth gwrs y mae’r rheswm pam eu bod nhw i gyd draw yn Jaipur yn y lle cyntaf, sef bod na fwy o barch at yr henoed yn India nag sydd yn ein gwlad ni.

Er ei bod braidd yn hir (mae hi rhyw dwtch dros ddwyawr o hyd) mae’n hawdd iawn ei gwylio diolch i ffotograffiaeth hyfryd o ddinas amryliw llawn bwrlwm a brys. Ac mae hi’n llwyddo gryn dipyn mwy na ffilmiau Americanaidd syrffedus am “ffeindio chi’ch hun ym mhendraw’r byd”  fel Eat Pray Love gyda Julia Roberts, diolch i sgript ffraeth a difyr a chast gwych.

Ro’n i wedi ofni cyn ei gweld hi mai un o’r  ffilmie hynny lle cafodd yr actorion gryn dipyn mwy o hwyl yn ffilmio mewn lleoliad esgsotig na ni gynulleidfa wrth ei gwylio fydde hon. Rwy’n hapus i ddweud i mi gael fy siomi ar yr ochr orau wrth ei gwylio, ac i’r ffilm droi fy rhagfarnau rhyfygus amdani ar eu pen.

Sgôr Terfynol*  

Hysbysebion o Ffilmiau Addawol? Mae ffilm ddiweddara Cameron Crowe, We Bought a Zoo, gyda Matt Damon a Scarlett Johansson yn edrych yn hynod giwt; y cynnyrchiad Pwylaidd a enwebwyd am Oscar yng Nghategori’r Ffilm Orau o Wlad Dramor, W siemnósci (In Darkness) am guddio Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd  yn gaddo’n wych. A ma’r ffilm antur Act of Valor gyda Navy Seals Americanaidd go iawn yn edrych yn anhygoel o gyffrous. Hefyd, “Just When You Thought It Was Safe To Go Back In The Water”… na, does dim dilyniant i Jaws: The Revenge, ond mae Titanic 3D gan James Cameron gyda Celine Dion mewn Surround Sound yn agor mewn sinemau ar y 6ed o fis Ebrill- eeek!

Sgil Effeithiau? A minne di bod am nof toc cyn y ffilm, achosodd yr holl ddelweddau o’r bwyd Indiaidd hyfryd i’m genau lafoerio, gan fy ysbrydoli i i bicio i Punitha’s Tiffin Corner ar Heol Albany am bach o “fwyd y stryd”. Blasus iawn chwarae teg.

* Dyfernir y sgôr yn ôl y system sêr, felly 5 yw’r gorau ac 1 (neu 0 wrth gwrs) yw’r gwaethaf. Mae 3 cookie a hanner yn cyfateb i 7/10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolgiad Ffilm: The Best Exotic Marigold Hotel (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Life of Pi (PG) The Impossible (12) a Quartet (PG) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s