Coctêls Caerdydd

Fel rhan o’r sgwennu ar gyfer fy nghyfrol Caerdydd, byddwch yn falch i glywed fy mod wedi ymchwilio’n ddi-flino i ambell faes, ac un o’r rheiny yw is-benod Coctêls Caerdydd.

Er fy mod yn mwynhau peint o Brains yn achlysurol, a does dim byd gwell ar ôl gwaith ar nos Wener na G&T, os ydw i allan ar noson arbennig rwy’n hoffi nodi’r achlysur gyda choctêl, a chwarae teg i Gaerdydd, mae na ddigon o leoliadau sy’n cynnig creadigaethau i gystadlu a rhai o cocktail bars gore’r byd.

Nai ddim datgelu’r cyfan yma- rhaid aros tan gyhoeddiad y gyfrol nes mlaen yn yr Haf ar gyfer hynny- ond mi wna i rannu detholiad o’r rhestr gyda chi.

Yn gynta, fodd bynnag, mae gen i ofn bo rhaid cyhoeddi pwt o newyddion trist, sy’n debygol o frawychu unrhywun fu’n llymeitian yn lleol rhwng y 1990au a 2011.

Mae’n flin gen i ddweud bod cangen Old Orleans ar Heol yr Eglwys yng nghanol y dre- lle brofais fy Flaming Lamborghini cyntaf ′nôl ym 1996- wedi cau. Ac yn waeth byth, mae bwyty Harvester’s wedi agor yn ei le.

Nai roi munud bach i chi ddygymod â’r newyddion, ac i sychu’ch dagrau- ond fel na ma bywyd, rhaid symud ymlaen.

Nawrte,  cyn cyhoeddi fy rhestr o’r tri uchaf o goctêls Caerdydd, nai ateb y cwestiwn hwnnw sydd ar wefusau hallt pawb sydd wedi gorfod estyn am lyfiad o halen,  joch dda o Tequila a brathiad o lemwn i ddelio â’r boen; pwy goblyn ydw i i feirniadu coctêls Caerdydd?

Mae’n wir, nid mixologist mohonof, ac er y bues i’n weinyddes am flynyddoedd dwi erioed wedi gweithio tu ôl bar. Ond i bobman yr af ar fy nheithau rhyngwladol, os oes bar o safon gerllaw, mi af yno ar garlam, a holi beth yw “Coctêl y Cartre” i gael blas o’r diwylliant dan sylw.

Digon gwir, dwi heb gyrraedd Bar Raffles yn Singapore eto, ond cefais Gosmo i gofio yn Top of The Mark, San Francisco, a rhannais far a’r brydferthbeth Penelope Cruz tra yn Chateau Marmont ar Sunset Boulevard, LA.

A sôn am brydferthbethau, tra ar wyliau gyda’m chwiorydd ar ynys Cuba yn 2004, buom yn aros yn Havana, a cawsom b’nawn difyr iawn yn La Bodeguita del Medio; bar a sefydlwyd ym 1942 ac a oedd yn ffefryn gan Ernest Hemingway ymysg eraill, lle ddyfeisiwyd y clasur amheuthun hwnnw, y Mojito.

Fel ry’ chi’n siwr o ddeall erbyn hyn, mae gen i wendid am ffotograffiaeth go gawslyd, ac felly wele lun ohonof yn y bar dan sylw yn mwynhau Mojito tra’n gafael yn un o glasuron Hemingway, To Have and Have Not, sydd yn dilyn hanes y capten Harry Morgan, sy’n mynd i ddwr poeth wrth hwylio’i long rhwng Ciwba a Fflorida.

I bendraw’r byd ar wîb o Havana i ddinas Melbourne, a beth sy gyda ni fan hyn?

Lady Marmelade yw’r enw, diod a argymhellwyd gan Gareth o Seland Newydd- barman y Taxi Dining Room yn Federation Square, gyda goleuadau amryliw Canolfan Gelfyddydau Melbourne yn y cefndir.

Dyma fersiwn Taxi Dining Room o’r Cosmopolitan, sy’n cynnwys vodka grawnffrwyth a sudd grawnffrwyth pinc yn hytrach na’r sudd llugaeron, leim a Cointreau arferol- ac elfen fyddai’n bownd o blesio Paddington Bear, llwyaid o farmalêd!

Ymlaen, ar garlam, i un o fy nghartrefi ysbrydol, dinas Stockholm. Ar ynys Södermalm- ardal gosmopolitan a ddaeth i’r amlwg yn ddiweddar  diolch i gyfres lenyddol Millenium Stieg Larsson, a hefyd lleoliad swyddfeydd Wikileaks Julian Assange. O ffenestri bar Gondolen ceir golygfeydd gwych dros erddi  Djurgården,  amgueddfa long Llychlynaidd Vasa ac ardal ganoloesol Gamla stan.

Yno hefyd, ceir dewis dihafal o ddiodydd , gan gynnwys Margarita, Cosmopolitan a choctêl di-alcohol The Leopard.

Yn ôl, y tro ′ma, i gartre ysbrydol y coctêl, ynys Manhattan, lle ceir mwy o cocktail bars y filltir nag un man arall yn y byd. Wele ddetholiad o rai o’r diodydd brafia i mi eu profi yno dros y blynyddoedd…

The Bradshaw, Bemelman’s Bar

King Rose, Flatiron Lounge

Triawd trawiadol yn mwynhau golygfa wych dros Central Park West, o Stone Rose Lounge.

Platinum Blonde, Cosmo, Shampoo & French Flip, The Beauty Bar – lle gewch chi manicure a martini am $10.

A cyn i chi gyd ddechrau galw Lowri’r Lysh arna i, dyma brofi bod modd teithio’n rhyngwladol heb orfod troi at y ddiod gadarn i ddelio ag effeithiau enbyd jet-lag.

Wele’r dystiolaeth; glasied o lemwnêd ffres yn fy llaw, a photel o ddwr o fy mlaen- Venice Beach, Los Angeles.

Hoffwn hefyd gymeryd cyfle hwn i bwysleisio nad glasied o lemwnêd mo coctêl, a bod y rhan fwyaf yn cynnwys cryn dipyn mwy na’r cyfanswm o unedau alcohol a argymhellir mewn diwrnod, felly pwyll pia hi gyda’r rhan fwyaf o’r diodydd hyn. Dwi’n siwr bod darllenwyr y cofnod hwn ymysg y callaf, a’r mwyaf gwaraidd a soffistigedig (heb sôn am olygus) o blith pobol y byd, ond gwell tanlinellu hyn cyn i ymgyrchwyr ddechre picedu f’annwylyd flog am annog alcoholiaeth; yfwch yn gyfrifol plis!

Ar ôl hynny i gyd, beth am ddychwelyd i Gaerdydd ar gyfer- da-da-da-dah!- dadorchuddiad mawreddog y tri uchaf o restr Lowri Haf o Goctêls Gorau Caerdydd- yr wythnos hon!

Rhif 3. Dirty Martini, Laguna Bar, Gwesty’r Park Plaza

Mae bron yn amhosib archebu Dirty Martini heb ei ddilyn gyda’r sarhad “Dirty B*****d”, fyth ers i Samantha Jones o Sex and The City drochi’i chariad cyfeiliornus gyda’i hoff goctêl, sef hwn. Mae’r enw’n deillio o’r effaith fyglyd a greir wrth ychwanegu joch o heli’r olewydd at y cyfuniad cryf o gin a vermouth. Mae un yn hen ddigon, neu byddwch ar lawr dawns clwb Flares ar Heol Santes Fair cyn i chi droi rownd. A dyw neb moyn hynny.

Rhif 2.  Sparkling Cosmopolitan, Steam Bar, Gwesty’r Hilton

Ychwanegir win pefriog Prosecco at y clasur poblogaidd hwn sydd fel arfer yn cynnwys fodca, Cointreau, sudd llugaeron a leim. Fel rheol, ychwanegir olew oren at y cyfanwaith cyn ei gyflwyno, wrth gynnau fflam a’i daenu dros groen oren, gan ychwanegu haenen arall i flas y ffefryn ffrwythog.

Rhif 1. Chilli Mojito, Bar Milgi ar Heol y Ddinas

Er côf am La Bodeguita del Medio yn Havana, dyma dro Caerdydd ar y clasur o Giwba. Ydy, mae’n edrych fel Slush Puppy ar acid, ond wir i chi, mae’r gwyrddbeth hynod hwn yn anhygoel o flasus diolch i’r cyfuniad traddodiadol o rum, leim, mintys a dwr soda- ac ychwanegir gic mul i’r cyfanwaith diolch i bresenoldeb  chillies tanbaid.

Mae hwn yn un o sawl fersiwn o’r Mojito a geir ar fwydlen goctel faith Milgi, gan gynnwys y Clasur, Afal & Mafon, Cneuen Goco, Sinsir, Afal & Ysgawen, Ysgawen & Lychee a Granadila, yn ogystal â’r fersiynau di-alcohol Ysgawen Cucumer & Mintys, Cwrw Sinsir & Granadila, Mafon & Basil, Mintys Sinsir & Leim, a Lychee Basil & Leim.

Salud!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Tafarn/ Bar. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Coctêls Caerdydd

  1. Hysbysiad: Dihangfa yn y Ddinas: Tê Pnawn | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s