Adolygiad Ffilm; The Hunger Games (12)

Y Sêr; Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland a Lenny Kravitz

Y Cyfarwyddo; Gary Ross

Y Sgwennu; Addasiad sgript Suzane Collins, Gary Ross a Billy Ray o gyfres o nofelau The Hunger Games gan Suzanne Collins

Hyd; 142mun

Yn dilyn llwyddiant diweddar The Girl With The Dragon Tattoo gyda’r arwres eofn Lisbeth Salander , dyma addasiad llenyddol arall i gyrraedd y sinema ag iddi fenyw flaengar sy’n debygol o gyffroi  cynulleidfaoedd ledled y byd.

Fel y seren o Sweden, mae Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) yn gwybod yn iawn sut i ofalu amdani hi ei hun. A diolch byth am hynny, gan bo ganddi her a hanner o’i blaen hi fel un o gystadleuwyr The Hunger Games.

Mae’r ffilm wedi’i gosod yn y dyfodol agos, lle mae rhyfel  cartre enbyd wedi gadael yr Unol Daleithiau ar ei gliniau, gan esgor ar  un brifddinas lewyrchus, a deuddeg talaith dlawd.

Fyth ers arwyddo’r cytundeb heddwch, penderfynwyd y byddai’r rhanbarthau bradwrus yn parhau i dalu iawndal blynyddol i’r Brifddinas -sy dan lywyddiaeth Preseident Snow (Donald Sutherland)- wrth gyfrannu merch a bachgen yn eu harddegau fel cystadleuwyr yn y sioe deledu realaeth fwyaf erioed; gornest eithafol The Hunger Games.

Yn syml, o’r 24 cystadleuydd, dim ond un all fyw, ac yn anffodus, ar ôl i chwaer fach Katniss gael ei dethol o loteri District 12,  mae hi’n gwirfyddoli i gystadlu yn ei lle. Yn teithio gyda hi i’r Capitol y mae ei chyd-gystadleuydd Peeta Mellark (Josh Hutcherson), ac yn fentor ar y ddau y mae cyn-enillydd o’r enw Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) sy’ di gweld dyddiau gwell.

Fel rhan o’r adloniant, sy’n darlledu’n fyw i filiynau, rhaid enill noddwyr, sicrhau steilydd, a chynnal ymgyrch PR – hyn oll er mwyn enill ffafriaeth y gynulleidfa. Ond unwaith iddynt gael eu rhyddhau i’r gyflafan yn y goedwig, dim ond un nôd sydd; goroesi, a hynny trwy unrhyw ddull posib.

Os ydych yn gyfarwydd â nofelau Lord of The Flies, The Running Man a’r ffilm Siapaneaidd Battle Royale, mae’n bur debyg y bydd y stori’n canu cloch. Mae awdures y llyfrau (a sgript) The Hunger Games, Suzanne Collins, yn gwadu’n llwyr iddi ddwyn y syniad canolog o’r gweithiau hyn, a serch y cyhuddiadau o lên-ladrad, mae hi wedi dod yn fenyw cyfoethog tu hwnt, diolch i’r ffaith fod y gyfres wedi profi llwyddiant aruthrol ym maes ffuglen i oedolion ifanc.

I fod yn deg â The Hunger Games, mae’n cynnwys stori cryn dipyn mwy gafaelgar na thriongl serch rhwng fampir, blaidd ac emo bach swrth Twilight, ac yn wahanol i Bella Swann- merch sy’n gwneud dim ond gwgu dros golli’i gwyryfdod- mae Katniss yn arwres gorfforol  a chanddi gydwybod cymdeithasol werth chweil.

Mae’n debyg i’r syniad gwreiddiol ddeillio o brofiad yr awdures wrth fflicio rhwng  rhaglen deledu realaeth a’r newyddion o’r brwydro parhaol  yn Iraq ac Afghanistan, a sylweddoli bod cynulleidfaeodd America wedi arfer cymaint â’r adroddiadau ailadroddus o wewyr a gwaed nes eu bod yn golygu braidd dim- yn wir, eu bod yn rhan o bapur wal eu diwrnod ac yn adloniant alternatif i rai ei fwynhau.

Yn hynny o beth, mae’r ffilm- a osodir mewn dyfodol lled-agos- yn llawer mwy credadwy na tween-angst Twilight, ac er fod The Hunger Games yn ei hanfod yn ffilm antur ag iddi effeithiau arbennig,  mae hefyd yn adleisio elfennau  mwy ystyriol The Truman Show a Minority Report.

Wrth gwrs, fel gyda Lisbeth Salander a Bella Swann, bu’n rhaid dethol yr actores berffaith ar gyfer y brif ran, ac mae Jennifer Lawrence- a enillodd enwebiad Oscar am yr actores orau yn ffilm anibynnol Winter’s Bone– yn wych yn y rhan ac yn haeddu’r hype amdani heb os nag oni bai.

Mae na gryn dipyn am y ffilm sydd yn teimlo’n annigonol- gormod o is-gymeriadau cryfion a dim digon o “gig ar eu hesgyrn”, fel yn achos sawl addasiad arall- ond ar y cyfan,  mae’n ffilm hynod gyffrous a hawdd iawn i’w dilyn, a does dim angen bod wedi darllen y gyfres er mwyn dala pob dim.

Yn wir, yn wahanol i gyfres fel Harry Potter, sy’n dieithrio newydd-ddyfodiaid  yn llwyr, mae hon yn ffilm sy’n croesawu pawb. Mae’r diweddglo yn un foesol a chadarn sy wir yn malio am y prif gymeriadau, ac yn gadael y gynulleidfa yn chwilfrydig am ragor o’r un fath.

Y Sgôr Terfynol*;

* Dyfernir y sgôr yn ôl y system sêr, felly 5 yw’r gorau ac 1 (neu 0 wrth gwrs) yw’r gwaethaf. Mae 3 cookie a hanner yn cyfateb i 7/10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm; The Hunger Games (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s