Delis y Ddinas

Mae na sawl  rhan o’r gyfrol dwi’n sgwennu am Gaerdydd sy’n orlawn o enwau, ac is-bennod Delicatessens y ddinas yw un o’r rheiny.

Nid dim ond siopau canolog – fel Wally’s Deli yn yr Arcêd Frenhinol a Madame Fromage yn Arcêd y Castell- gaiff eu cynrhychioli, ond hefyd fusnesau bychain ledled y ddinas, o’r Bae i Riwbeina ac o’r Sblot i Landaf.

Mae’r rhain oll yn cynnig rhywbeth bach gwahanol i archfarchnadoedd cyrion y ddinas (a bellach y stryd fawr), ac yn achos ambell un ceir pwyslais arbennig ar gynnyrch o Gymru, gan gynnwys y rhestr isod- sef tri o fy ffefrynnau personol i.

1. Deli a Go Go, Yr Eglwys Newydd

Os oes na un lle dwi’n garantid o gael gwên a chroeso yn y Gymraeg yng Nghaerdydd, yna Deli a Go Go ar gornel  Heol yr Eglwys a Heol Penlline yw hwnnw, diolch i wasnaeth gwych Caryl Pocock o Aberaeron a aeth i weithio yno o fwyty Milgi y Rhath.

Dyma hi gyda’r Macaroons Pitstachio a Ganache Siocled roedd hi newydd eu paratoi y bore hwnnw.

Mae’r cynnyrch sydd ar werth yn y siop o safon eithriadol, o felysion a choffi i charcuterie, ynghyd â chornel win lle cewch yfed glasied o Cloudy Bay o Seland Newydd ddiwedd pnawn gyda phlatiad  gawsiau Cymreig.

Es yno am ginio’n ddiweddar gan archebu saig arbennig y dydd- brechdan ham Sir Gaerfyrddin a Chaws Tindyrn wedi’i dostio a’i weini gyda bach o salad. Perffaith gyda phaned o dê.

Ma unrhywle sy’n cynnig cadair Barcelona gan Mies van der Rohe i chi gael eistedd arno i fwynhau eich cinio mewn steil, heb sôn am y cyfle o gael estyn am gasgliad o lyfrau coginio fel rhyseitlyfr Balthazar gan Keith McNally o NY- yn haeddu pum seren yn fy llyfr i!

2. Deli Rouge, Y Rhath

Y deli agosaf i mi yn y Rhath yw Deli Rouge ar gyffordd Heol Pen y Waun a Mackintosh Place. Cwmni Dean Bolton o Lundain yw hwn, a symudodd i’r ardal yn 2005 gan mai un yn wreiddiol o’r Rhath w ei wraig.

Yn ogystal â gwerthu cynnyrch Cymreig- fel bara becws leol Allen’s, cynnyrch Halen Môn a hufen iâ Sub-Zero (Mr Creemy gynt)- mae e’n giamstar ar greu brechdan, gyda’r Welsh Way- sy’n cynnwys caws Perl Las a siytni cwrw a siytni gellyg, datys a chnau Ffrengig- ymysg ei greadigaethau mwyaf poblogaidd.

Yn bersonol, dwi’n dwlu ar y Pesto Pleasure- rôl frown gyda Mozzarella, pesto a thomatos heulsych- gan ofyn am ham Parma i fynd ag ef, ac os amser gen i eistedd lawr yn y caffi (sydd ar agor tan 4 ar ddydd Sul, tan 6 ar ddydd Llun- Mercher, a tan 9 ar nos Iau- Sadwrn) mae glasied o lemwnêd rhosod i fynd gydag e’n hyfryd dros ben.

3. Bant a la Cart, Pontcanna

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel athrawes yn y Canolbarth, penderfynodd Elin Wyn Williams o Bontyberem newid cwrs ei bywyd a gwneud bywoliaeth o’i diddordeb mewn coginio. Pan ddenwyd hi i Gaerdydd i ddarparu gwasanaeth arlwyo i’r diwydiant teledu , cafodd gynnig buddsoddi yn ei busnes ei hun, ac yn 2005, ganed Bant a la Cart ar safle deli Le Gallois a Shelly’s Deli gynt ar Heol y Gadeirlan.

Mae’r cwmni’n dal i gyfuno’r gwaith arlwyo gyda siop a deli sydd yn ganolbwynt i bentre Pontcanna, ac sy’n cynnig yr amrywiaeth orau o gynnyrch o Gymru a thu hwnt. Bydd Elin yn deffro am bedwar bob bore er mwyn cyrraedd y siop cyn chwech i baratoi ffefrynnau fel lasagne, samosas a salad nwdls Gwlad Thai, ar y cyd â chynnig dewis ffantastic o gawsiau, cigoedd a gwinoedd, yn ogystal â Selsig Morgannwg anfarwol ei mam.

Dwi ddim yn credu mod i’n adnabod neb yng Nghaerdydd sy’n brysurach nac yn fwy ymroddiedig nag Elin- yn enwedig wrth ymateb i gwynion ambell un sy di codi’n rhy hwyr i brynu’i thartenni Bakewell mewn pryd- ond mae hi wastad yn hapus i oedi am sgwrs. Os oes hoff gornel o’r siop ganddi hi, yna’r stondin perlysiau Suma yw hwnnw, gan ei fod yn cynrhychioli trefn a hedd; hafan yn wir i gorwynt o ferch!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Caffi. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Delis y Ddinas

  1. Hysbysiad: Dihangfa yn y Ddinas: Tê Pnawn | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Blogiau Caerdydd « Ein Caerdydd

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s