Adolygiad Ffilm: Elfie Hopkins (15)

Y Sêr: Jaime Winstone, Ray Winstone, Aneurin Barnard, Steven Mackintosh, Kimberley Nixon, Julian Lewis-Jones, Richard Harrington

Y Cyfarwyddo:  Ryan Andrews

Y Sgrifennu: Ryan Andrews a Riyad Barmania

Hyd: 89mun

Adolygais  ffilm Elfie Hopkins ar raglen Heno ar S4C ar nos Fercher, Ebrill 25, 2012.

Cardis, Caerwedros a Chanibailiaid. Gallai rhywun gael cryn dipyn o hwyl gyda’r elfennau hynny. Yn anffodus, nid y cyfarwyddwr Ryan Andrews mo hwnnw.

Ceisiwch feddwl am y ffilm waethaf welsoch chi erioed. Mi fetia i nad yw hi chwarter cynddrwg â’r erthyl gynhyrchiad Elfie Hopkins.

Mae’n seiliedig ar ffilm fer am deulu sinistr o’r enw The Gammons gan y cyfarwyddwr o Geredigion Ryan Andrews.

Tra’n cynorthwyo ar y ffilm iasoer Daddy’s Girl gyda’r actores Jaime Winstone (Made in Dagenham, Donkey Punch) , penderfynodd Andrews ehangu cymeriad ymylol Elfie Hopkins  yn ei gynhyrchiad gwreiddiol a llunio ffilm gyfan o’i hamgylch hi, gan gastio’r actores o Lundain yn y brif rôl a’i thad adnabyddus, Ray Winstone (Scum, Sexy Beast, The Departed), mewn cameo bychan.

Treuliwyd Haf 2011 yn ffilmio yn y pentre lle fagwyd y cyfarwyddwr- Llwyndafydd ger Caerwedros yn ne Ceredigion- gan wneud defnydd o  gartre ei rieni ei hun,  yn ogystal â’r siop gigydd a’r goedwig leol ar gyfer cynhyrchiad iasoer ag iddi dinc swreal fyddai- yng ngeiriau  Ryan Andrews ei hun- yn  cyfuno  “English Twee & American Grunge”.

Mae’n flin gen i ddweud fod y canlyniad ei hun yn gawlach pur, sydd- ag eithrio presenoldeb melltigedig y Winstones- yn llawn actorion da heb fawr ddim i wneud, a sgript sâl sy’n gwneud dim synnwyr o gwbl.

Cawn ein cyflwyno i laslances swrth sy’n treulio’i dyddiau’n sgyrnygu a sgancio. Mae hi’n dyheu am ddihangfa lwyr o bentre gwledig “Thorntree”  gan roi ei bryd ar fynd yn dditectif.  Diolch i gymorth ei ffrind gorau Dylan (Aneurin Barnard) sy’n giamstar ar gyfrifiadur,  dechreua Elfie ymchwilio i hanes y cymdogion amheus sy newydd symud drws nesa ’rôl cyfnod yn Papa New Guinea.

Rhywsut neu gilydd , mae teulu enigmataidd y Gammons yn llwyddo i daenu eu hud dros y pentrefwyr di-glem, ac mae pawb ond Elfie a Dylan yn eu heilun-addoli. Pan ddechreua’r trigolion ddiflannu’n ddi-esboniad, daw’n amlwg fod na ddrygioni pur ar waith ac mai’r Gammons sy’n gyfrifol.

Ond pwy wnaiff gredu’r stoners ifanc , a nhwythau dal yn eu harddegau? Dim ond un dewis sydd- estyn am y twelve bore a dod â diwedd i gyflafan waedlyd y Gammons.

Wrth sgwennu’r amlinelliad hwn, dwin deall sut fyddai ffilm gwyrci  o’r fath wedi llwyddo i ddenu diddordeb. A does dim dwywaith amdani, mae’n siwr mai’r montage ola o Elfie’n ymarfogi cyn wynebu’i thranc wnaeth sicrhau cydwethrediad y Winstone ieuengaf.

Dyna biti felly i’r actores- sydd hefyd yn gynhyrchydd ar y ffilm- dreulio mwy o amser mewn siopau vintage yn darganfod dyngarîs a Doc Martens  na’n gweithio ar ddatblgu’i chymeriad a pherswadio’r cyfarwyddwr i ddechrau’r sgript o’r newydd.

Ac  o ran y montage dramatig tua diwedd y ffilm  , wel rhowch hi fel hyn; argyhoeddodd Macaulay Culkin gryn dipyn mwy  wrth wynebu lladron Home Alone pan oedd ond naw mlwydd oed.

Mae’r sgript di-ddim yn ddiarhebol  o wael, gan sicrhau na ddaw Elfie Hopkins fyth yn cult classic. Ac o gofio mai ffilm iasoer yw hi i fod, mae hi’n annisgwyl o ddof a diflas.

Ag eithrio acenion amrywiol yr actorion cynorthwyol-  gan gynnwys Ray Winstone, sy’n chwarae Cockney o gigydd rwy’n tybio sydd o dras Cernywaidd- does dim ymdrech i wneud y mwyaf o’i lleoliad Cymreig- ond i fod yn deg gyda’r gwneuthurwyr ffilm,  nid dyna oedd eu bwriad.

Y gobaith mawr oedd trawsblannu elfennau mwyaf swreal bywyd pentre cefn gwlad  i’r sgrîn fawr yn dra llwyddianus. Mae gen i ofn iddynt fethu’n rhacs o ran hynny, ond ceir fflachiadau bach o botensial.

Serch y sgript sâl, a’r cyfarwyddo di-fflach, bu’r castio, ar y cyfan, yn llwyddianus. Mae teulu’r Gammons yn drawiadol tu hwnt, yn enwedig y ferch ieuenga, Ruby (Gwyneth Keyworth o Aberystwyth). Mae hi’n ennyn chwilfrydedd y gwyliwr ym mhob un o’i golygfeydd diolch i’w hedrychaid esgotig, sy’n groes rhwng geisha ac Alice in Wonderland.

Mae Aneurin Barnard hefyd yn creu argraff mewn rhan go fawr fel y ffrind gorau hynod annwyl , ac yn gwneud y gorau o’i ran dau-ddeimensiwn. Yn wahanol i sêr mawr y ffilm, does dim rheswm i’r bachan o Fro Ogwr ddileu’r film hon o’i CV cynyddol gadarn, sy’n cynnwys y ffilmiau diweddar Ironclad a Hunky Dory.

Ac os yw’r stori ei hun yn fwy ych-a-fi na dychrynllyd, mae’r gerddoriaeth- gan Jordan Andrews, sef  brawd y cyfarwyddwr- yn sicr yn taro deuddeg, ac ymysg yr elfennau mwyaf sinistr. Mae’r tim cyfarwyddo celfyddydol ac effeithiau arbennig hefyd yn haeddu clôd, gan gyflawni gwyrthiau ar gyllideb cymharol isel.

Ond heb stori dda, na chymeriadau credadwy, does dim gobaith i’r gynulleidfa falio dim am yr Elfie erchyll, ei theulu na’i chymdogion.

Yn fy marn i, byddai’r stori ei hun, sy’n dibynnu’n helaeth ar ddelweddau go gryf, wedi gweithio’n well o lawer ar ffurf comic neu nofel graffeg.

Os am brofi cydweithrediad cryn dipyn mwy llwyddianus  rhwng Jaime Winstone a Ryan Andrews, mynwch gopi DVD o’r ddrama seicolegol Daddy’s Girl, a gipiodd wobr  Ffilm Orau BAFTA Cymru yn 2008.

Ond os am flas o’r ias ag acen Gymreig, a hynny mewn cult-classic go iawn, dim ond un dewis sydd- O’r Ddaear Hen  yng nghwmni J.O. Roberts.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Avengers Assemble 3D (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Bwyty’r Grape & Olive, Abertawe | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: The Sweeney (15) a Lawless (18) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s