Adolygiad Ffilm: Avengers Assemble 3D (12)

Y Sêr: Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Gwyneth Paltrow a Samuel L Jackson

Y Sgrifennu: Zak Penn a Joss Whedon- yn seiliedig ar gomics Marvel Stan Lee a Jack Kirby

Y Cyfarwyddo: Joss Whedon

Hyd: 142mun

Wythnos dwetha, ro’n i’n feirniadol iawn o gynhyrchiad anibynnol Elfie Hopkins, a ffilmiwyd yng Nghymru- yn bennaf am gynnig “sgript sâl sy’n gwneud dim synnwyr o gwbl.”

Gallwn ddweud union yr un peth am flocbyster mwya’r flwyddyn hyd yma- ffilm a gostiodd dros $200 miliwn i’w chynhyrchu, ac sy ’di denu miloedd o wylwyr i estyn am eu sbectolau 3D.

Fel yr anghenfil o gyfres Harry Potter, mae gofyn i bawb sydd am fynd i weld Avengers Assemble fod wedi gweld pob cynhyrchiad Marvel diweddar (gan gynnwys The Incredible Hulk, Captain America a chyfres Iron Man) i gael unrhyw obaith o ddilyn hanner cyntaf y ffilm- ac amynedd Job i fwynhau’r hanner ola, sy’n para am byth.

Mae’r ffilm yn ddilyniant i Thor, a gyfarwyddwyd gan Kenneth Branagh y llynedd, gan ein hail-gyflwyno i’r Loki drygionus, sef Duw-ddyn dieflig o blaned Asgard; mab mabwysiedig i Odin (Anthony Hopkins) ac yn hanner brawd i’r arwr cyhyrog Thor (Chris Hemsworth).

Yn y ffilm hon, fe roi ei fryd ar fachu ciwb gloyw glas o’r enw’r Tesseract; ffynhonell sydd newydd ei ganfod ar y ddaear, ac sy’n ateb cynaladwy  i broblemau tanwydd di-ri. Yn naturiol, gall berchen ar drysor o’r fath olygu pwer rhyng-fydysawdol i’r sarff seimllyd,  ac fe lwydda Loki  i ddwyn y ciwb hudol dan drwynau gwyddonwyr gloywaf y byd.

Ateb Nick Fury (Samuel L Jackson)- penaeth unllygeidiog uned ysbîo S.H.I.F.T- yw dod â chynulliad o uwch-arwyr y ddaear ynghyd am y tro cyntaf  erioed- a hynny er mwyn trechu Loki, ac wrth gwrs achub y blaned ′run pryd.

Heb feiddio datguddio rhagor o’r stori, mae gweddill y ffilm yn esgus i gyfosod cyhyrau Thor yn erbyn dicter di-ddiwedd yr Incredible Hulk (Mark Ruffalo), a dewrder wynepsyth Captain America (Chris Evans) yn erbyn ffraethineb slic Iron Man (Robert Downey Jr).

Ar ben hyn oll, caiff yr ysbiwraig Black Widow (Scarlett Johansson) ei drafftio i gadw trefn ar y dynion, ac i edrych yn wych mewn cathwisg lledr du.

I fod yn deg gyda’r ffilm, mae na eiliadau trydanol, diolch i gyflwyniad dramatig cymeriad Black Widow, hiwmor ecsentrig Iron Man ac annwyldeb Dr Bruce Banner cyn troi’n fwystfil mawr gwyrdd.

Yn anffodus, mae rhannau helaeth o’r sgript yn canolbwyntio gormod ar egluro gwyddoniaeth y ciwb hudol, fel pe bai’r awduron yn dyheu am ddoethuriaeth anrhydeddus ym maes technoleg pelydr gama- a hynny ar draul ffilm ddylai fod gryn dipyn mwy cyffrous am y pris.

Ceir fflachiadau o hiwmor ac annwyldeb yng nghymeriad pawb, sy’n ysgafnhau tipyn ar y cynhyrchiad gor-dew. Ond gwendid mwyaf y ffilm, yn eironig ddigon, yw ei gwledd o actorion da- mae na gymaint ohonynt fel nad oes un canolbwynt i’r ffilm, sy’n golygu fod yr actor o Loegr Tom Hiddleston fel Loki yn ymylu ar ddwyn y cynhyrchiad dan drwynau’r sêr mawr i gyd.

Yn wir, dim ond ar ôl gwylio’r cynhyrchiad y sylweddolais fod gan gymeriad Jeremy Renner (The Hurt Locker) hanes anrhydeddus ym mytholeg comics Marvel- ond dwi ddim yn cofio neb o’r cymeriadau eraill cyfeirio ato yn ôl ei enw, “Hawkeye”.

Os ydw i’n onest, dydw i ddim yn ffan o ffilmiau 3D, ond ês i â’m sbectolau’r tro hwn, yn y gobaith o gael fy ngwefreiddio’n llwyr gan effeithiau uwch-real. Mae’n flin gen i ddweud mai’r unig beth wnes i brofi oedd diflastod pur a dechreuadau cur pen.

A sawl gwaith eto oes angen i ni weld awyrgrafwyr ynys Manhattan mewn peryg o gael eu llorio gan elynion enbyd? Siawns bod dinas arall ryngwladol yn haeddu’i phymtheng munud o enwogrwydd erbyn hyn.

Fyth ers King Kong, ac yn sicr Independence Day, mae golygfeydd o’r fath wedi hen golli’u gallu i ddychryn i’r byw, a  diolch i Star Wars George Lucas , mae pob llong ofod sinematig bach yn bitw mewn cymhariaeth â’r Death Star.

Yr hyn lwyddodd y ffilm hon i wneud oedd fy ysbrydoli i ail-wylio dwy ffilm Iron Man gan Jon Favreau  ac i ailasesu fy nyfarniad go llawdrwm o Thor.

Yn ogystal , cododd flys arna i weld Rhys Ifans yn portreadu rôl ddeublyg Dr Curt Connors a The Lizard- dihiryn enigmatig The Amazing Spiderman, fydd allan cyn hir.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Dark Knight Rises (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Bourne Legacy (15) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: A Good Day To Die Hard (12) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Iron Man 3 (12), Oblivion (12) a Love is All You Need (15) | Lowri Haf Cooke

  5. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Man of Steel (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s