Merch y Ddinas ym Manhattan

Union flwyddyn yn ôl, mwynheuais un o wythnosau gorau fy myw, ar achlysur priodas un o’m ffrindiau gorau, Esyllt, yn Efrog Newydd.

Cwrddais i ag Esyllt gynta fel plentyn yn yr Ysgol Sul yn festri Capel y Crwys- yng nghrombil yr adeilad hynod  ar waelod Heol y Crwys, sydd bellach yn fosg. Ond gan iddi hi fynychu Ysgol Gynradd Coed y Gôf a minnau Ysgol y Wern , ni ddaethom yn ffrindiau da tan y chweched flwyddyn yn Glantaf- pan oedden ni’n dwy yn swogs yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.

Tra es i mlaen i Brifysgol Aberystwyth a hithe i Lerpwl, fe gadwais i ac Esyllt mewn cysylltiad trwy lythyrru a danfon casetiau cymysg at ei gilydd, ac ar ôl cyfnod fel cyfreithwraig yng Nghaerdydd a’r Bontfaen, cafodd ei headhuntio i swydd wych yn Lloegr, ac yno mae hi byth- mewn cartref hyfryd yn Newbury gyda’i hannwyl Rich Green.

Pan gyhoeddodd ei bod hi’n priodi ar ynys Manhattan, ro’n i’n llawn cynnwrf, a ces wefr fwy fyth pan estynnodd Esyllt wahoddiad i mi drefnu’r parti plu.

Ro’n i wedi bod ym Manhattan sawl gwaith o’r blaen, ac felly roedd gen i sawl syniad ynglyn â’r “bridal shower” Americanaidd- ac wrth lwc, roedd Esyllt yn eu ffafrio nhw i gyd.

Ces dridiau i mi fy hun yn gynta, yn ymweld â siopau llyfrau, dillad vintage  a bwytai dymunol yr East Village, NoLiTa, Williamsburg yn ogystal â fy hoff orielau celf ar yr Upper East Side.

Roedd y parti plu ei hun yn lot o sbort , gan ddechre da Tê Pnawn yn BG Restaurant ar lawr uchaf siop Bergdorf Goodman, lle roedd golygfa fendigedig o Central Park, a hynny er mwyn cychwyn yn go waraidd yng nghwmni’r to hŷn.

Wedi hynny, aeth y tô iau ymlaen gyda’r sioe. Datgelwyd tiara a gorchudd dros ben llestri wedi’i hysbrydoli gan faner Cymru a chyplau eiconig Cymreig, gan sicrhau y byddai’r New Yorkers i gyd yn deall  pwy oedd gwir Dywysoges Cymru, ddiwrnod yn unig ar ôl holl ffys a ffwdan William Windsor a Kate.

Ymlaen â ni wedyn ar hyd Central Park South i far Stone Rose uwchben Columbus Circle gyda’i pherspectif wahanol o’r parc, am goctêl neu ddau neu dri.

Cyn pen dim roedd hi’n bryd dala tacsi melyn a sgrialu lawr Broadway i’r West Village, am bryd bwyd Eidalaidd ym mwyty hyfryd Il Cantinori.

Cafwyd pryd bwyd bendigedig, a chroeso anhygoel gan y perchennog a’i griw, cyn hawlio taci arall i’r Beauty Bar yn ardal fywiog yr East Village ac Union Square, lle roedd y dynion yn llymeitian ar ôl diwrnod yn Yankee Stadium yn gwylio’r pel fâs.

Mae gen i ofn bod y lluniau a’r côf braidd yn fuzzy ar ôl cyrraedd y dafarn Wyddelig a bar coctêl yr Union Square Cafe- afraid dweud, bu’n rhaid gwario cryn dipyn o ddoleri ar boenladdwyr yn fferylfa Duane Reade y bore wedyn.

Ond os oes rhaid diodde penmaenawr ym Manhattan, yna ga i argymell paned dda o goffi ac awr neu ddwy yng nghwmni’r New York Sunday Times cyn treulio p’nawn cyfan o chwerthin  yng nghwmni ffrindie da tra’n cerdded ling-di-long rownd Central Park. Yna, blewyn y ci yng nghuddfan braf Bemelman’s Bar yng ngwesty’r Carlyle, cyn mwynhau pryd bwyd yn Koreatown.

Drannoeth oedd diwrnod y briodas, ac am ddiwrnod bythgofiadwy.

Deffrowyd i newyddion dramatig iawn- cafodd cuddfan Osama Bin Laden ei darganfod dros nos, a cafodd ei ladd gan Navy SEALS Americanaidd  ym Mhacistan. Tyrrodd nifer o i “ddathu’r” newyddion yn Ground Zero, ond roedd nifer o’r New Yorkers y bues i’n siarad â nhw y diwrnod hwnnw yn teimlo’n annifyr iawn am yr holl beth- bydde llawer wedi dymuno’i weld yn ateb am ei droseddau mewn llys, ac nid yn ei fedd.

Tra roedd Esyllt yn paratoi ar gyfer y seremoni yng Nghapel All Souls yn ei gwesty yn SoHo, roeddwn i wedi archebu slot am “updo” yn salon John Frieda ar East 76th St- dair bloc yn unig o’r capel ar 79th & Lexington Ave.

I ferch â chanddi fop o gyrls am ei phen, dyma yn wir yw cartref ysbrydol creawdwr Frizz Eaze! Ces wasanaeth wych gan Elba o Brooklyn , a sgwrs hynod ddwys am ansawdd fy ngwallt, ac ychydig seddi i ffwrdd oedd yr actores Claire Danes o’r gyfres Homeland- oedd yno’n lliwio’i gwallt ar gyfer parti mawreddog y Costume Institute Gala y noson honno, yn Amgueddfa’r Met.

Cerddais draw i’r Capel yn fy sodle gyda’m updo swish, ac aros yn fy unfan mewn syfrdan pan welais yr adeilad trawiadol o bell.

Y rheswm pam i Esyllt ddewis priodi yn Efrog Newydd oedd i’w thad- y diweddar Barchedig T J Davies- dreulio cyfnod hapus iawn yno fel myfyriwr ym Mhrifysgol Columbia, ac rwy’n tybio y byddai wedi bod wrth ei fodd yn gweld ei unig ferch yn edrych mor dlws a dedwydd ar ei diwrnod mawr.

Cynhaliwyd y seremoni hyfryd i gyfeiliant telyn Gymreig, a phan gerddodd Esyllt a’i mam Eirlys i fewn, safodd y byd yn stond- a neidiodd dagrau o lygaid pawb. ′Rôl adrodd eu llwon, a rhannu eu cusan gynta fel gwr a gwraig, ces y fraint o rannu’r fendith Americaniaid Brodorol, a hynny yn y Gymraeg.

Cludwyd y criw i gyd mewn bws i Central Park, lle tynnwyd y lluniau a cafwyd gêm o bel fâs.

Lawr yn y bws heibio Times Square i Downtown Manhattan o fanno, i westy’r pâr priod- Trump SoHo, am wledd hynod gofiadwy, gan gynnwys New York Steak perffaith.

Torrwyd y gacen- pentwr o doesennau Krispy Kreme- ac  ar ôl ffarwelio a’r pâr priod, aethom ymlaen  i ddathlu tan oriau man y bore i’r Meatpacking District a gwesty’r  Standard gerllaw.

Roedd yr 2il o Fai, 2011 yn ddiwrnod bythgofiadwy, a gwefreiddiol dros ben- roedd hi’n fraint cael bod yno i gael rhannu dathliad mor arbennig yng nghwmni criw difyr dros ben. Dwi’n dymuno pen blwydd priodas hapus iawn i Esyllt a Rich yn flwydd oed heddiw- edrych mlaen yn barod at yr aduniad mawr yn NY yn 2061 pan fyddwch chi’n nodi’r hanner cant!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Huw :

    Neis iawn!

    Oes modd gweld testun y fendith brodol Americanaidd yn y Gymraeg?

  2. Hysbysiad: Merch y Ddinas ym Manhattan II | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s