Adolygiad Ffilm: Safe (15)

Y Sêr: Jason Statham a Catherine Chan

Y Cyfarwyddo: Boaz Yakin

Y Sgrifennu: Boaz Yakin

Hyd: 94mun

Mae na gryn gynnwrf am ffilm antur fwyaf 2012, sef The Raid, fydd i’w gweld yn y sinemau ymhen pythefnos. Mae’r cynhyrchiad – a gyfarwyddwyd gan Gareth Evans o Hirwaun,  ac sy’n dilyn uned o heddlu elite wrth iddynt wynebu dihirod mwyaf dieflig dinas Jakarta-  eisioes wedi hudo cynulleidfaoedd y Dwyrain Pell yn eu miliynau, ac wedi sicrhau adweithiad mawr Hollywoodaidd, diolch i ddisgrifiad un adolygydd ohoni: “Die Hard Indonesia”.

Wel, tra bod yr hysbysebion cynnil yn cynhyrfu cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt, mae na ffilm arall go debyg i Die Hard i’w gweld yn y sinema, sef Safe, gyda’r seren o Loegr Jason Statham yn y brif ran.

Dros y bynyddoedd diwethaf, datblygodd y cyn-ddeifiwr cenedlaethol enw mawr yn y byd ffilmiau antur sy’n llawn cynnwrf a thrais, cymaint yn wir nes iddo sicrhau lle yng nghyfres bombastig The Expendables, sy’n dod ag enwau mwya’r genre ynghyd, gan gynnwys Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jet Li a Bruce Willis.

Ar ôl graddio o rai o ffilmiau mwyaf  Guy Ritchie- Lock Stock and Two Smoking Barrels a Snatch yn eu plith- symudodd Stathan i LA  gan enill y brif ran yng nghyfresi  ffilm The Transporter a Crank– cynyrchiadau wnaeth y mwyaf o’i gefndir athletig a’i ddelwedd fel macho-man golygus.

Serch ei acen Americanaidd sigledig, mae’r fformiwla’n un gadarn, ac yn Safe,  cyflwynir sawl elfen newydd  i gymeriad ei Alpha Male arwrol : calon, cydwybod, ac amseru comig go  lwyddianus.

Sefydlir yn fuan yn iawn yn y ffilm fod Luke Wright (Jason Statham) yn ddyn da â chanddo ddim byd i golli gan ei fod yn gaethwas i amgylchiadau anffodus iawn.

Yn gyn-heddwas, mae e bellach yn gwffiwr cawell sy’n gwrthod ufuddhau pan ddisgwylir iddo golli gornest, gan olygu bod y Maffia Rwsiaidd am ei waed. Tanlinellir enbydrwydd y sefyllfa pan ddarganfydda Luke gorff marw ei wraig, cyn derbyn prawf pellach na chaiff fyth eto agoshau at unrhyw un.

Dilynwn hefyd daith Mei (Catherine Chan)- merch ysgol ddeg oed o Tseina â chanddi ddoniau  mathemategol anhymig a’r gallu i gofio unrhyw rif. Caiff yn gynta  ei herwgipio a’i chludo i Efrog Newydd er mwyn gweithio fel cyfrifydd i’r Triads.  Yna, ar ôl profi technegau perswadio eithafol ei gofalwyr, gorfodir Mei  i gofio côd maith ar eu cyfer, cyn cael ei hebrwng i gyfarfod busnes allweddol,  ei dal mewn cyflafan a’i chipio eto- gan y Maffia Rwsiaidd y tro hwn- cyn dianc o’u crafangau drachefn.

Ar yr union ddiwrnod y mae Luke am wneud amdano’i hun mewn gorsaf drên tanddaearol, mae e’n sylwi ar y ferch fach ag arni ofn mawr o’r un dihirod a laddodd ei wraig, gan ei sbarduno i’w hamddiffyn, a darganfod diben y côd ar ei chôf.

Ond mae na broblem.

Fel y gellid ei ddisgwyl mewn ffilm o’r fath, does dim modd troi at yr heddlu dan yr amdodau eithafol hyn, gan fod yr uned elite y bu Luke unwaith yn aelod anrhydeddus ohoni mor bwdr â’r Rwsiaid a’r Triads-  felly dim ond un dyn all achub y dydd, twyllo’r dihirod i gyd a sicrhau rhyddid iddo ef ei hun a’r ferch fach o Tseina; y dyn heb ddim byd i golli, Luke Wright.

I unrhywun welodd ffilm Ffrengig Leon ganol 90au mae’r ffilm yn cynnig stori go gyfarwydd, ac ydy, mae hi’n hawdd gweld i ba gyfeiriad ma’r cynhyrchiad am fynd â ni.

Ond mae na gysur mawr mewn gwylio ffilm fawr  fel Safe– a hynny serch lefelau dros-ben-llestri ei thrais eithafol (ddylai hawlio tytysgrif 18 yn fy marn i). Yn sylfaenol, os yw hi mewn dwylo diogel, yna mae ffilm fel hon yn bleser i’w gwylio, a rhaid dweud, mae hon yn ffilm ag iddi gyfarwyddwr cadarn iawn wrth y llyw.

Mae’r côd canolog yn MacGuffin gwerth ei halen, a’r  golygfeydd cynhyrfus yn llwyddo i ddiddanu drwyddi draw, diolch i gyfuniad o goreograffi mentrus, golygu slic a chyflym, cyfres o baddies bwystfilaidd a one-liners ffraeth wedi’u hamseru’n berffaith.

Mae’r berthynas rhwng Luke a Mei wedi’i chydbwyso’n dda hefyd; mae’r ferch fach yn dal ei thir heb orfod troi at gwlt y ciwt, a does dim eiliad rhyngthynt sy’n rhy siwgwrllyd o sentimental, gan gadw’n driw at anian ffilm antur o’r fath.

Mae’r argyfwng ganolog yn gredadwy os ychydig yn uchelgeisiol; yr hyn sy’n wan yw’r dryswch tua’r diwedd wrth i bopeth ddod at ei gilydd yn anochel o dwt.

Serch hynny, mae Safe yn ffilm andros o hawdd i’w gwylio, ac yn amuse-bouche bach digon blasus cyn y cawn fwynhau gloddest fawr The Raid.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Safe (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Taken 2 (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s