Adolygiad Ffilm: Dark Shadows (12)

Y Sêr: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green, Helena Bonham Carter, Johnny Lee Miller, Chloe Moretz a Belle Heathcote

Y Cyfarwyddo: Tim Burton

Y Sgrifennu: Seth Grahame-Smith

Hyd: 113mun

I blentyn yr 80au, roedd na doreth o raglenni plant gwych i’w gwylio ‘rôl cyrraedd adre o’r ysgol, yng nghwmni cymeriadau fel Jeifin Jenkins, Jini Mê Jones, Gordon the Gopher ac Ed the Duck.  Ond cyn i’r rhaglenni hynny gychwyn roedd na wastad rhyw sebon ryfedd i diddanu’r gwylwyr-  Sons and Daughters a The Young Doctors yn eu plith, cyn y daeth ffenomenon Neighbours i gipio sylw’r gynulleidfa a newid y gêm am byth.

Roedd yr un peth yn wir ddechrau’r Saithdegau yn yr Unol Daleithiau, wrth i’r cyfarwyddwr Tim Burton a’r actor Johnny Depp frysio adre o’r ysgol i gael dal munudau ola’r sebon swreal Dark Shadows cyn i’r rhaglenni plant ymddangos ar y bocs.

Dilynodd y gyfres – a barhaodd am ymhell dros fil o benodau rhwng 1966 a 1971- helyntion y teulu Collins wrth i fampirod a bleiddiaid eu plagio‘n ddi-ddiwedd  yn eu cartref ysblennydd yn nhalaith Maine.

Cymaint fu dylanwad y gyfres gothig ag iddi gyllideb o geiniogau ar y Tim Burton ifanc nes y dilynodd yrfa gyfan yn ceisio cyfuno’r macabre a’r camp mewn cyfres o ffilmiau llawn dychymyg, gan gynnwys Beetlejuice, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas a The Corpse Bride.

Yn dilyn saith cydweithrediad llwyddianus gyda’i gyfaill mawr Johnny Depp (yn Charlie and The Chocolate Factory, Sleepy Hollow ac Alice in Wonderland i enwi ond tri), penderfynodd y ddau ar gyfer eu wythfed rhyfeddod mai da o beth fyddai atgyfodi’r gyfres gwlt ar ffurf ffilm.

Mae’r ffilm honno yn cychwyn ym mhorthladd Lerpwl y 1750au, wrth i deulu Joshua Collins  gymeryd mordaith i’r Amerig, a sefydlu tre pysgota Collinsport ym Maine.

Wrth i’r busnes pysgota  ffynnu, sefydlir cartre’r teulu, Collinwood Manor, a daw mab y teulu Barnabas (Johnny Depp) i fanteisio ar ei gyfoeth gan hudo nifer o ferched lleol i’w wely. Ymysg y merched hyn y mae’r  wrach brydferth Angelique Brouchard (Eva Green), sy’n llawn cynddaredd pan syrthia Barnabas mewn cariad â’r forwyn deg  Josette (Bella Heathcote).

I ddial ar y cnaf, taena Angelique ei hudlath, gan droi Barnabas yn fampir a’i ddedfrydu i fywyd tragwyddol, a’i gladdu’n fyw am ddwy ganrif- tan y terfir ar ei orweddfan ac agorir ei arch, gan arwain Barnabas i ddychwelyd i gartre’r teulu  ym 1972.

Yn naturiol, mae na newidiadau mawr wedi bod yn Collinstown ers dau gan mlynedd- er gwell ac er gwaeth. Ar y naill llaw,  daeth trydan, ffyrdd tarmac, sgertiau mini a cherddoriaeth The Carpenter’s i chwarae eu rhan, ond wrth gyrraedd adre i’r adfail sy’n gartre i’w ddisgynyddion truenus, daw Barnabas  i ddeall fod mellith Angeline- sydd bellach yn rhedeg cwmni pysgota mwya llwyddianus y dre-   yn dal ar waith.

Dim ond un peth sydd amdani: dod a’r felltith, a theyrnasiad Angie Bay i ben, i sicrhau dyfodol disglair i’r teulu Collins, a chipio calon Victoria Winters (Bella Heathcote)- morwyn deg ddiweddara’r teulu, sy ’run ffunud â’r diweddar Josette.

Fel y rhan fwyaf o gynyrchiadau Tim Burton mae Dark Shadows yn edrych yn anhygoel , ac mae hiwmor cwyrci yn ffurfio haen bendant o’r sgript. Mae’n flin gen i ddweud felly mai siomedig fu’r profiad o wylio’r ffilm ar y cyfan, diolch i stori shimpil gaiff ei llusgo allan am byth.

Mae na gymaint o botensial yn y ffilm nes fod ei gwylio yn brofiad hynod rwystredig, yn enwedig ar ôl tanio’n chwilfrydedd gyda’r cefndir cadarn, a naws hynod sbwci a swreal.

Unwaith i Barnabas gyrraedd Collinsport y Saithdegau, mae na gryn hwyl i gael ar ei antur anachronistaidd, wrth iddo ddod wyneb yn wyneb â lava lamps, Scooby Doo a macramé, gan gynnig rhywbeth gwahanol i fampirod gwynepsyth y ffenomenon Twilight, sy’ trwy drugaredd yn dod i ben cyn bo hir.

Dyw gweddill y ffilm ddim yn car-crash llwyr o gynhyrchiad, ond teg yw ei chymharu â cherbyd sy’n sownd mewn un gêr.

Mae’r actorion i gyd yn ardderchog- gyda Michelle Pfeiffer y arbennig o drawiadol fel Elizabeth Collins Stoddard- matriarch ddiweddara’r teulu Collins, sy’n ymateb i’r fampir yn gwbl ddi-lol wrth lyncu valium – a Jackie Earle Haley yn wych fel Willie Loomis, y meddwyn o ofalwr â chanddo comb-over gwerth chweil.

Ers ei début dramatig fel Vesper Lynd yn Casino Royale, mae Eva Green wedi dod i arbenigo mewn chwarae rhannau tywyll a thrydanol, ac yma, mae’r Ffrances yn mynd amdani fel y wrach hynod rywiol sy’n benderfynol o blagio Barnabas am byth. Afraid dweud, mae Johnny Depp yn hynod ddifyr fel y fampir bonheddig  sydd ar goll yn llwyr mewn amser – ond yn anffodus, heb fawr ddim i wneud.

Mae’r un peth yn wir am Helena Bonham-Carter, gwraig y cyfarwyddwr, sy’n chwarae Dr Julia Hoffman- rhan sydd yn gaddo cymaint, ond sy’n syrthio’n gwbl fflat.

Ag eithrio rhannu one-liners go ffraeth,  cameo  gan Alice Cooper (“the ugliest woman I’ve ever seen” chwedl Barnabas)  a‘n tywys o amgylch setiau ysgubol  y cynllunydd Rick Heinrichs- does gan y ffilm ddim byd arall i gynnig i ni, sy’n fy arwain i alw ar gyfarwyddwyr  a sgwennwyr ym mhobman i ddweud “na” wrth nostalgia, onibai bod ganddynt rhywbeth newydd i ddweud.

Sgôr Terfynol*;

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s