Adolygiad Ffilm: The Raid (18)

Y Sêr: Iko Uwais, Joe Aslim, Ray Sahetapy, Pierre Gruno, Donny Alamsyha,  Yayan Ruhian

Sgrifennu: Gareth Evans

Cyfarwyddo: Gareth Evans

Hyd: 101mun

Mae’r disgwyl drosodd o’r diwedd, a ffilm fwyaf cynhyrfus y flwyddyn wedi cyrraedd y sinemáu.

Ar ôl disgwyl cyhyd amdani, pleser o’r mwyaf yw cael adrodd nad yw The Raid yn siomi am eiliad- yn wir,  iddi ’ngadael yn geg agored mewn rhyfeddod, ac yn llawn edmygedd o un Cymro sy di cyffroi cynulleidfaoedd ledled y byd.

Ychydig dros ddegawd yn ôl roedd Gareth Huw Evans ar ganol astudio ar gyfer gradd Meistr mewn sgriptio yng nghanolfan yr Atrium ym Mhrifysgol Morgannwg. Yna, dilynodd ei gariad i Indonesia, lle dysgodd y grefft o gynhyrchu ffilmiau ar gyfres o ffilmiau byrion a dogfen, gan ddod i ddeall y wlad dipyn gwell.

Tra’n ymchwilio i ddiwylliant Indonesia, dechreuodd Gareth ymddiddoru yn y gamp draddodiadol Pancek Silat- martial-art llawer mwy eithafol na Jujutsu a Karate- ac estynodd wahoddiad i bencampwr Pencak Silat  y wlad, Iko Uwais, i  serennu yn ei ffilm gynta, Merentau (2009).

Pan lwyddodd y cynhyrchiad hwnnw i ddenu cynulleidfa sylweddol, penderfynodd y ddau ddatblygu dilyniant, ond yn anffodus, ni sicrhawyd nawdd sylweddol o unrhyw fath. Felly, gyda’r ddau ar bigau’r drain i gynhyrchu hit lleol arall, penderfynwyd troi at eu cynllun wrth gefn: ffilm dipyn rhatach wedi’i gosod mewn un lleoliad, a’i chynhyrchu mewn cwta dri mis.

Nid yn unig lwyddodd y ffilm honno i hudo cynulleidfaoedd yn eu miliynau i sinemáu ledled y Dwyrain Pell, ond ar ôl creu argraff fawr yng ngwyliau ffilm Cannes a Toronto, sicrhawyd adweithiad Hollywoodaidd, ac fe’i disgrifiwyd fel “Die Hard Indonesia” – yr arf farchnata orau posib  i ffilm fechan ag iddi weledigaeth ffres.

Mae’r ffilm ei hun yn gyfuniad clyfar o nifer fawr o genres y sinema, gan gynnwys elfennau Iasoer, Ffilm Gowboi, ac Antur, ac yn  cynnwys stori syml iawn yn y bôn.

Danfonir tîm o ugain o aelodau o heddlu élite i drefnu cyrch gudd ar dŵr ddeg llawr ar hugain o uchder, sy’n gartref i ddihirod gwaethaf dinas Jakarta- gyda’r bwriad o ddod â diwedd i deyrnasiad gwenwynig y cyffurgi Tama Riyadi (Ray Sahetapy) unwaith ac am byth.

Ymysg yr aelodau o’r heddlu y mae’r lefftenant profiadol Wahyu (Pierre Gruno), ei sarjant anrhydeddus Jaka (Joe Aslim) , a’r rookie di-brofiad Rama (Iko Uwais), sydd ar fin dod yn dad.

Yn naturiol, gan mai ffilm antur yw hon, aiff y cynllun o chwith ymhen dim, ac erbyn iddynt esgyn y chweched llawr daw’n gwbl glir bod yr heddlu allan o’u dyfnder yn llwyr.

O hynny mlaen, rhaid iddynt frwydro i oroesi, a cheisio cael y gorau ar eu gelynion, cyn i’w gelynion gael gafael arnyn nhw. Yn anffodus, mae’r dihirod dan sylw- gan gynnwys un psycho llwyro’r enw Mad Dog- ymysg  gwehilion gwaetha’r bydysawd, ac yn meddu ar gryn dipyn mwy o arfau na’r dynion da, gan gynnwys drylliau, machetes- a’r ysfa i ladd.

Heb feiddio datgelu rhagor o’r stori rhag sbwylio’r hwyl i neb, mi allaf gadarnhau fod yr hyn sy’n dilyn yr ugain munud cyntaf llawn tensiwn  ymysg y golygfeydd mwyaf gwaedlyd a threisgar i mi eu profi erioed.

Serch hynny, diolch i berfformiad canolog teimladwy tu hwnt gan Iko Uwais dydy The Raid ddim yn ffilm gwbl ddi-enaid, a diolch i feistrolaeth lwyr o dechnegau cynhyrchu hynod feiddgar a mentrus , mae’r cynhyrchiad yn cydio o’r cychwyn , ac yn gwrthod yn lân â gadael fynd.

Yn wahanol i rai ffilmiau cyffro sydd yn mynnu gosod eu golygfa orau tua dechrau’r ffilm a gorffen â ffrwydriad neu ddau, mae hon yn ffilm sy’dd yn llwyddo i gynnal tensiwn trosgynnol wrth gynnig cyfres o olygfeydd uchelgeisiol sy’n rhagori ar eu rhagflaenydd, gan  arwain at ornest oruchaf sy’n gadael y gwyliwr yn chwys i gyd wrth wylio- heb sôn am yr actorion amatur, sy’n darbwyllo’n llwyr drwyddi draw.

Ar adegau, roedd  trac sain y bwledi’n fyddarol- heb sôn am y defnydd creadigol o oergell, lamplen, cadeiriau niferus a wal gudd- ond  mewn mannau eraill, dim ond curiad calon a sain anadl y gwyliwr oedd i’w clywed, gan gynyddu’r tensiwn fwy fyth.

Mae’n werth canmol rôl flaenllaw y gwaith coreograffi, sef seren fwya The Raid. Mae’r ffilm hon- yn fwy na’r un ffilm arall i mi’i gweld erioed-yn cynnig llwyfan amlwg i’r dynion hynny sy’n peryglu eu bywydau yn ddyddiol er mwyn cynnig adloniant i bawb. Ac fel y tanlinellodd y cyfarwyddwr mewn sesiwn gwestiwn ac ateb yng nghanolfan yr Atrium y prynhawn cyn premiere mawreddog Caerdydd, does dim gobaith i’r un ohonynt enill gwobr sylweddol, gan- yn wahanol i feysydd fel trin gwallt a cholur- dyw’r Oscars a’u tebyg ddim yn cydnabod crefft dynion “stynt”.

Yn yr un sesiwn, soniodd Gareth Evans fod sawl un wedi cymharu’r ffilm i gêm gyfrifiadurol sy’n gwobrwyo’r rheiny  sy’n llwyddo i gyrraedd y lefel uchaf, wrth i’r arwyr wynebu rhwystrau mwyfwy eithafol wrth esgyn y grisiau tuag at y dihiryn mwyaf pwdr yn ei swyddfa sinistr ar y pymthegfed llawr.

Wnaeth o ddim gwadu fod hynny’n wir , ond cyfeiriodd at ddylanwad gryn dipyn mwy arno,  sef yr atgofion melys o gael mynd i siop fideo Hirwaun yn blentyn gyda’i dad, a chael dewis ffilm wahanol i wylio bob penwythnos.

Amsugnodd bopeth- o ffilmiau uchel-ael i “sbwriel” poblogaidd, gan gynnwys The Seven Samurai, Once Upon a Time in The West, Scarface, Die Hard a Commando. Wrth baratoi’r ffilm hon creodd fformiwla yn cynnwys elfennau mwyaf llwyddianus ei hoff ffilmiau a hepgor ystrydebau di-ddim- gan daro ar  alcemi pur.

Dwi ddim yn cofio’r tro dwetha i mi fynychu’r sinema a phrofi’r wefr o dorf gyfan yn ymateb mor uniongyrchol, wrth chwerthin a chymeradwyo mewn anghrediniaeth drwyddi draw .

I’r rheiny ohonoch o anian bur sensitif, da chi, gwell osgoi The Raid. Ond am flas o’r ias, a phrofiad a hanner, mynwch brofi  campwaith dyn yr eiliad- Gareth Evans, yr auteur o Aberdâr.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Gwyl Ffilm Iris: A’r Enillydd Yw… | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Vinyl (15) The Paperboy (15) Welcome To The Punch (15) To The Wonder (12) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Raid 2 (18) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s