Adolygiad Ffilm: Moonrise Kingdom (12)

Y Sêr: Jared Gilman, Kara Hayward, Bill Murray, Frances McDormand, Edward Norton, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bob Balaban a Harvey Keitel

Y Cyfarwyddo: Wes Anderson

Y Sgrifennu: Wes Anderson a Roman Coppola

Hyd: 94mun

Yn dilyn cyfres o ffilmiau mawrion llawn cyffro ac effeithiau arbennig dros yr wythnosau dwetha, roedd hi’n braf cael gweld ffilm  gymharol  lo-fi, yn canolbwyntio ar gymeriadau cry a stori gynnil.

Os nad y′ chi erioed wedi gweld ffilm gan Wes Anderson, mae Moonrise Kingdom yn cynnig cyfle gwych am gyflwyniad i’w weledigaeth ef.

Dros y blynyddoedd diwethaf, daeth yr auteur o Houston, Texas, yn adnabyddus am gyfres o ffilmiau hynod gwyrci sydd yn moliannu manylion bychain bywyd  ac yn dyrchafu’r ecsentrig uwchlaw bob dim.

O deulu o dracwisgwyr The Royal Tenenbaums, i driongl serch rhwng athrawes, prifathro a disgybl yn Rushmore, – does na byth ddigwyddiad anferthol i gynhyrfu’r dyfroedd yn ffilmiau Anderson, dim ond rhestr o rwystredigaethau a phleserau bach bob dydd.

Yn amlach na pheidio, canolbwyntir ar ddeinameg y teulu, fel yn achos taith tri brawd i ganfod arch eu mam yn India yn The Darjeeling Limited. Ond yn hollbresennol ym mhob un ffilm gan Anderson- gan gynnwys ei  fersiwn animeiddiedig  o Fantastic Mr Fox– y mae’r cyfarwyddo celfyddydol o’r radd flaenaf, gyda setiau, gwisgoedd, gwallt  a cholur hynod drawiadol sy’n eich trawsblannu i fyd afnormal o normal Anderson  o fewn eiliadau i gychwyn y ffilm.

Mae e hefyd yn hoff o ddefnyddio’r un teulu estynedig o actorion ym mhob ffilm o’i eiddo ef, ac ym Moonrise Kingdom chwareir y paterfamilias diweddara gan ei ffefryn mawr, Bill Murray.

Cawn ein cyflwyno i’w gymeriad yntau, Walt Bishop, fel pob un aelod arall o’i deulu; trwy sbienddrych ei ferch, Suzy (Kara Hayward), sy’n ddeuddeg mlwydd oed. Yn ddiarwybod i bawb, mae hi ar fin rhedeg i ffwrdd o’i chartre ar ynys fechan New Penzance oddi ar arfordir New England, gyda ffrind  y bu’n gohebu â hi ers peth amser, sef sgowt o’r enw Sam (Jared Gilman).

Pan sylweddolir bod y ddau wedi diflannu, daw’r heddwas hamddenol  Capten Sharp (Bruce Willis) a’r Sgowtfeistr gor-drefnus (Edward Norton) ynghyd i chwilio amdanynt gyda chymorth cyd-sgowtiaid Sam.

Dyma yn sylfaenol yw prif stori Moonrise Kingdom, ond yn gefnlen i’r digwyddiad lled-ddramatig uchod y mae byd o fanylion bychain i lenwi’r Mise-en-scène.

Yn un peth, mae Sam yn sgowt  a hanner, a chystal â Bear Grylls am oroesi yn y gwyllt. Mae Suzy druan yn ferch anystywallt sydd yn gymysg oll i gyd ers darganfod llyfr ar ben yr oergell o’r enw “Coping With A Very Troubled Child”. Mae ei rhieni yn gyfreithwyr llwyddianus iawn ond yn rhai gwael am gyfathrebu â’i gilydd, ac mae Laura (Frances McDormand) y fam yn cael affêr ers tro byd gyda’r heddwas isel-ei-ysbryd Capten Sharp.

Trwy gyfres o montages trawiadol iawn i gyfeiliant gwaith Benjamin Britten , cawn gipolwg ar fywydau’r rhain oll. Darganfuwn yn raddol wrth i’r helfa barhau, mai plant ar goll mewn bywyd ydyn  nhw i gyd yn y bôn.

Mae’r cynhyrchiad wedi’i osod ym 1965, sy’n golygu fod na naws cryf o nostalgia yn perthyn iddo, ond wedi dweud hynny  dyw Moonrise Kingdom ddim yn boddi mewn cyfeiriadau retro chwaith. Fel ym mhob un ffilm gan Wes Anderon, mae’ r byd y mae e’n bensaer arno’n bodoli o fewn ei fydysawd ei hun.

I rai, mae bydysawd o’r fath yn le diflas a hynod hunan-faldodus. Ond i eraill, fel fi, mae byd amryliw Wes Anderson yn le cysurus i fwynhau ysbaid dros-dro yng nghwmni aelodau dymunol o’i deulu estynedig .

Dyw ei ffilmiau ef ddim yn nofelau maith, llawn drama a digwyddiadau o bwys anferthol. Mae e’n giamstar ar lunio stori fer ar sgrîn, sy’n datgelu gwirioneddau mawr bywyd.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: Moonrise Kingdom (12)

  1. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Kefalonia Rhwng Dau Glawr | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Just Jim (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s