Adolygiad Ffilm: Snow White And The Huntsman (12)

Y Sêr: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron

Y Cyfarwyddo: Rupert Sanders

Y Sgrifennu: Evan Daugherty, John Lee Hancock a Hossein Amini

Hyd: 127mun

Wythnosau yn unig ar ôl lansiad swyddogol Llwybr Arfordir Cymru, ac mae un o draethau mwyaf dramatig y wlad yn serennu mewn sinemau ledled y byd.

Ar ôl i Freshwater West ddenu’r sylw yn nwy benod ola Harry Potter a fersiwn Ridley Scott o Robin Hood, tro traeth Marloes yw hi nawr i ddenu ymwelwyr i Dde-Orllewin Sir Benfro, diolch i ran amlwg yn yr addasiad ddiweddara o chwedl Eira Wen.

Y mae tywod melyn Marloes, creigiau geirwon traeth Albion a phentir ynysig Gateholm i’w gweld yn glir gydol Snow White And The Huntsman, ac yn cystadlu’n gryf â Kristen Stewart a Charlize Theron fel prydferthbethau’r ffilm.

Mae Kristen “Twilight” Stewart  yn chwarae merch y brenin, Snow White, ac yn ôl y sgript, enillodd deyrngarwch y deyrnas diolch i’r ffaith ei bod yn dlws, yn ddewr ac yn llawn daioni.

Ond daw cysgod dros fywyd y ferch ifanc yn sgil marwolaeth trist ei mam, pan benderfyna’i thad, yn ei alar dwys, i briodi dieithryn o’r enw Ravenna ar garlam. Mae Ravenna hefyd yn brydferth, does dim dwywaith am hynny, ond yn wahanol i Eira Wen, mae amser yn ei herbyn, ac mae hi’n crefu anfarwoldeb.

Ei hateb yw llofruddio ei gwr mewn gwaed oer, a dedfrydu’i llys-ferch i garchar oes, gan daenu gwawl gwenwynig dros y deyrnas. Ond pan lwydda Snow White i ddianc o’i chell, rhaid danfon hync o heliwr (Chris Hemsworth) i’r Goedwig Ddu i’w dychwelyd er mwyn gwynebu’r frenhines filain.

Oes gobaith i Eira Wen gael dihangfa lwyr a bach o serch gyda’r hync, tra fo crafangau Ravenna’n crefu ei chalon lân sy’n llawn daioni? Ddim os gaiff frawd seicotig Ravenna ei ffordd- heb sôn am saith corrach ac afal pwdr.

O gofio mai wythnosau’n unig sy’ ers i’r un hanes gael ei hadrodd yn Mirror, Mirror gyda Julia Roberts, mae’n deg i ddweud fod  y ffilm hon yn cynnig gweledigaeth dywyllach o lawer na’r arfer.

Yn gynta, mae Eira Wen y cynhyrchiad hwn yn eneth eofn sy’n gwybod yn iawn sut i afael mewn cleddyf, tra cawn y mewnwelediad gorau erioed i or-ddibyniaeth y frenhines ar ei drych, a’i obsesiwn gyda’i hedrychaid.

Yn wir, dyma’r addasiad cyntaf erioed i mi’i phrofi o’r chwedl eiconig lle mae’n haws cydymdeimlo â’r gelyn mawr yn hytrach na’r arwres landeg.  Mae’n amlwg mai gorfwylledd yw gwraidd ei chur, ac mae Charlize Theron yn cynnig perfformiad arbennig fel Ravenna.

Ceir sôn mai’r actres o Dde Affrica  sy’n bennaf gyfrifol am fynnu haenau pellach i’w chymeriad, a hynny yn dilyn perfformiad ysgubol o dda fel Mavis yn y comedi dywyll diweddar, Young Adult.

Mae’n bechod na fynnodd Kristen Stewart wneud yr un fath, oherwydd  dyw’r Eira Wen yma yn gwneud fawr ddim ond  gwgu. Rhaid bod rhywun yn rhywle yn mwynhau ei stumiau swrth a’i thueddiad i or-anadlu dros Gymru, ond fedrai’m yn fy myw egluro apêl y ferch sy byth i’w gweld yn gwenu.

Fel ei berfformiad fel Thor yn y blocbyster diweddar Avengers Assemble, mae’n ddigon rhwydd gwylio Chris Hemsworth a’i lygaid gleision yn ceisio dwyn calon y dywysoges. Ond mae gen i ofn fod acen Albanaidd anesboniadwy yr heliwr y tu hwnt i allu’r mab o Melbourne.

Mae’r ffilm ei hun yn mynd ar garlam diolch i olygu slic, ac yn ddigon i gadw’r diddordeb am ddwywawr. Ond os am flocbyster mawr i drywannu’r dorf a’u gadael yn syn a syfrdan, bydd rhaid aros  dros fis i weld Rhys Ifans ar y sgrin fawr fel gelyn pennaf The Amazing Spiderman, a Christian Bale yn serennu yn The Dark Knight Rises– yr olaf yng nghyfres Christopher Nolan o Batman.

Y rheswm gorau i weld Snow White And The Huntsman yw i brofi un o draethau mwyaf trawiadol Cymru. Ond mae ffrogiau couture Ravenna, gan Colleen Atwood- enillydd Oscars niferus am gynllunio gwisgoedd-  hefyd yn atyniad mawr ac yn cadarnhau ei bod hi wastad yn well chwarae dihiryn.

Cofiwch, da chi, tro nesa fyddwch chi yng nghyffiniau Marloes, ac awydd cael dip rhwng y tonnau, mai du yw lliw y tymor hwn, a cigfran-chic yw’r steil i’w sianelu.

Y Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Prometheus 3D (15) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Merch y Ddinas ym Manhattan II | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Maleficent (PG) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s