Adolygiad Ffilm: Prometheus 3D (15)

Y Sêr: Noomi Rapace , Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce

Y Cyfarwyddo: Ridley Scott

Y Sgrifennu: Jon Spaihts a Damon Lindelof

Hyd: 124 mun

Dros wythnos ar ôl iddi agor, ges i gyfle o’r diwedd i weld un o ffilmiau mwyaf y flwyddyn, sef rhagflaenydd  Ridley Scott (Gladiator, Blade Runner)  i’w gampwaith Alien (1979);  Prometheus 3D.

Deilliodd y ffilm i raddau o gyfeillgarwch cystadleuol Ridley Scott gyda James Cameron, ar ôl i’r cyfarwddwr o Loegr gael ei lorio gan Avatar, a phenderfynu cynhyrchu ffilm 3D cystal os nad gwell.

Cynigodd yr her hon gyfle iddo ail-ymweld â’i ffilm fawr gyntaf, gan holi beth yn union  oedd Ripley  (Sigourney Weaver ) a’i chriw yn gwneud ar long ofod y Nostromo yn y lle cyntaf, cyn dod wyneb yn wyneb â rhai o’r bwystfilod mwyaf erchyll i gael eu cofnodi ar sgrîn.

Roedd Alien yn glasur o ffilm iasoer ag iddi syniad hollol syml, a grisialwyd yn berffaith gan y linell ddirfodaethol  “In space, no one can hear you scream”.

Serch ei heffeithiau anhygoel, ac ysfa’r cyfarwyddwr i gyflwyno themâu tipyn mwy dwys y tro hwn, y mae Prometheus yn dioddef cryn dipyn mewn cymhariaeth â’r campwaith cynnil hwnnw , sydd bellach dros dri deg mlwydd oed.

Mae Prometheus yn cychwyn â phanorama ryfeddol o blaned brydferth- nid anhebyg i Seland Newydd neu Wlad yr Iâ. Yna, mae’r stori’n symud mlaen i ddarganfyddiad archaeolegol anhygoel ar Ynys Skye  yn y flwyddyn 2089 sy’n awgrymu y bu ein cyn-deidiau’n addoli creaduriaid o’r gofod, ac yn  dangos map o gysawd bydysawdol bell i ffwrdd.

Y mae’r archaeolegwyr yn dehongli’r map fel gwahoddiad i gwrdd â’n creawdwyr, gan sbarduno taith ddwy flynedd o hyd ar y llong ofod Prometheus- gafodd ei henwi ar ôl y Duw Groegaidd a greodd dyn o glai-   i’r blaned ryfeddol hon.

Yn llywio’r llong ofod  y mae’r Capten Janek (Idris Elba) ac yn gyfrifol am y criw y mae’r Dr Meredith Vickers oeraidd, a’i gweinydd David (Michael Fassbender), robot-ddyn  sydd wedi’i  hyfforddi i ddysgu pob iaith a ffaith am ein byd.

Pan gyrhaedda’r criw o 17 aelod eu cyrchfan mae’r archaeolegwyr Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) a’i phartner Charlie Holloway (Logan Marshall-Green)  yn ysu i ddarganfod y creaduriaid er mwyn profi eu damcaniaeth mai’r Duwiau hyn yw creawdwyr dynol ryw- ac i ofyn y cwestiwn “Pam?”.

Darganfuwn yn fuan fod y daith faith wedi’i hariannu gan ddyn oedrannus o’r enw Peter Weyland (Guy Pearce)- sy’n dad o fath i David, ac  yn gadeirydd ar gorfforaeth sydd â diddordeb mewn archwilio planedau newydd.  Ond ai neges o ewyllys da gan griw naïf o anturiaethwyr  yw sail y daith i bendraw’r bydysawd- neu oes na le i gredu fod na ddrwg yn y caws?

Fel un sydd heb gael ei  hudo gan yr un ffilm 3D hyd yma, rhaid dweud mai hon yw’r cynhyrchaid cyntaf i wneud y defnydd mwyaf naturiol o effeithiau arbennig tri deimensiwn, gan olygu fod Prometheus yn edrych fel ffilm ag iddi sglein syfrdanol, yn hytrach na chartwn eilradd i blant.

Ond tra fod yr effeithiau a’r golygfeydd yn wirioneddol epig, mae gen i ofn fod y stori ei hun ar adegau yn wirion bost. Does dim dwywaith amdani; ar ôl cymaint o heip, mae Prometheus yn dipyn o siom.

Sefydlir yr hanes a’r tensiwn cynyddol yn dra effeithiol,  gan achosi’r gwylwyr i ddal eu hanadl yn gyson wrth i’r criw archwilio siambrau sinistr y blaned newydd, ac achosi i ni ddisgwyl y gwaetha bob tro.

Ond serch yr tensiwn a greir, does na ddim byd yn y ffilm i gymharu â phresenoldeb erchyllbethau HR Geiger yn yr Alien gwreiddiol-  ag eithrio efallai un olygfa o hunan-lawdriniaeth gesaraidd i waredu ellyll o epil, sydd yn hynod grotesg ond cynhyrfus tu hwnt.

Llwyddodd Noomi Rapace i ddarbwyllo’n llwyr fel yr arwres eofn Lisbeth Salander yn nhrioleg wreiddiol The Girl With The Dragon Tattoo , ond mae hi’n ddewis ryfedd i lywio ffilm mor anferthol â hon. Roedd hi’n drydanol yn y gyfres o Sweden, ond dyw Elizabeth Shaw ddim yn gymeriad  hanner mor ddiddorol â’r Ripley gadarn yn Alien gynt.

Mae Charlize Theron yn gwneud y gorau gallai â chymeriad oeraidd arall, yn dilyn perfformiadau cry fel y frenhines filain yn Snow White and The Huntsman a Mavis Gary yn Young Adult, ond yn anffodus, mae’r eiliad lle mae disgwyl iddi ddatgelu troad mawr yn y stori yn siomedig o gawslyd  a hynod ddi-fflach.

Y perfformiad mwyaf trawiadol yw un Michael Fassbender fel yr android di-enaid, sydd yn  dotio at ffilm Lawrence of Arabia a’i seren Peter O’Toole.  Does w’bod o un olygfa i’r nesa ai arwr ynteu dihiryn yw David, ac yn hynny o beth, ei stori ef yw’r un difyrra’ o bell ffordd yn ystod y ffilm.

Dyma gymeriad cryf arall yng nghyrfa’r  Gwyddel o dras Almaenig,  sy’n hoelio’r sylw ym mhob ffilm y mae wedi actio ynddi hyd yma, gan gynnwys Hunger, Inglorious Basterds a Shame.

Yn anffodus, mae’r ffilm ar ei gwanaf yn ystod y traean olaf dros ben llestri, wrth i’r datgeliad mawreddog am y creaduriaid rhyfeddol syrthio’n annisgwyl o fflat.

Wedi dweud hyn oll, y mae’r ffilm ymhell o fod yn un erchyll. Yn wir, mae hi’n cynnig syniadau digon diddorol ac mae hi’n gafael yn dynn yn y gwyliwr am gyfnodau maith.

Ond os am ffilm gryn dipyn mwy ystyriol am ddyn a robot yn y gofod, sy’n cynnig  troad torcalonnus o dda tua’i therfyn, mynwch gip ar y ffilm wych  Moon gan Duncan Jones.

Y Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Prometheus 3D (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Looper (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s