Cegin Lowri: Merfog Mawreddog Mewn Munudau

A hithau’n haf , a gwyliau ar un o ynysoedd Groeg ar y gorwel, dwi wedi bod yn bwyta’n iachus yn ddiweddar er mwyn medru gwisgo siwt nofio yn gyhoeddus heb ddychryn anifeiliaid na phlant.

Un o’r penderfyniadau gorau i mi wneud oedd i herio fy hun i goginio gyda physgod, ac wythnos ′ma ron i’n falch iawn pan greais i rysait hynod flasus, a iachus tu hwnt.

Gan fod stondin Ashton’s marchnad ganolog Caerdydd ar gau ar ôl gwaith, prynais ferfog, neu sea bream, yn yr archfarchnad a gofyn i’r gwerthwr lanhau’r pysgodyn cyn mynd ag ef adref â mi, yn y gobaith o’i osod mewn ffoil gydag amrywiaeth o berlysiau a llysiau, a’i bobi’n gyflym yn y popty.

Cymerodd y cyfan- o’r paratoi i’r coginio- lai nag ugain munud i’w gwblhau, ac roedd cymaint o lysiau fel nad oedd angen tatws neu reis i fynd gydag e.

Dwi wedi darllen sawl rysait sy’n awgrymu y gall pysgodyn o’r fath gymeryd llai fyth i bobi yn y popty-rhwng 8-10 munud- ond, a minnau erioed wedi gneud ffasiwn beth o’r blaen, ro’n i’n bur amheus o hynny felly mi adawais i’r pysgodyn y popty am chwarter awr, jyst i wneud yn siwr.

Dewisais amrywiaeth o flasau dwyreiniol y tro cynta- coriander, chilli coch, garlleg a sinsir, a joch go dda o saws soy, a’u taflu a’i gilydd, ac o fewn ugain munud, roedd y cyfan yn barod. Wele, isod, y rysait hynod syml yr wyf yn eich annog i’w hail-greu os am swper sydyn a blasus tu hwnt.

1 Merfog Môr (Sea Bream)

2 gewin Garlleg

1 darn o Sinsir (maint bawd)

1 Chilli Coch

Hanner bag bach o Goriander ffres

4 Moronen fechan

Hanner Pupur Coch, Melyn neu Oren

150ml Dŵr Oer

50ml Saws Soy ysgafn

Pupur Du neu greision Chilli (Chilli Flakes) os y dymunwch

Trowch y popty mlaen i dymheredd o tua 180 gradd a torrwch ddarn mawr o ffoil. Byddwch eisioes wedi gofyn i’r gwerthwr lanhau’r pysgodyn , ond golchwch y merfog mewn dŵr oer i sicrhau ei fod yn lân cyn cychwyn arni.

Gosodwch y pysgodyn ar ganol y ffoil, a torrwch dair llinell ar bob ochr i’r pysgodyn, gan sicrhau bod y gyllell yn cyrraedd yr asgwrn bob tro.

Yna, torrwch y garlleg, y sinsir, y chilli coch a’r dail coriander yn fân, a’u taenu dros y pysgodyn. Torrwch hefyd ddetholiad o lysiau yr hoffech weini â’r merfog- er enghraifft, pedair moronen fechan a hanner pupur oren wedi’u torri’n stribedi hir- a’u hychwanegu at y pysgodyn yn y ffoil.

Cymysgwch y dŵr a’r saws soy mewn bowlen, ffurfiwch barsel agored â’r ffoil, a taenwch yr hylif dros y pysgodyn cyn ychwanegu pupur du neu greision chilli os y dymunwch,  a chau’r “parsel” gan adael digon o le i’r ager chwildroi. Gosodwch y parsel mewn tun mawr yn y popty, a gadewch y cyfan yno am chwarter awr.

Ymhen chwarter awr, tynnwch y tun allan o’r popty, ac agorwch y parsel. Torrwch gynffon a phen y pysgodyn, ac fe ddylai’r cig syrthio oddi ar yr asgwrn yn weddol rhwydd- gwaredwch y gwastraff a tywalltwch yr hyn sy’n weddill- darnau o gig gwyn a chroen, y llysiau amryliw a’r hylif- i fewn i fowlen, ychwanegwch lond llaw o goriander am ei ben, a bwytewch y cyfan fel cawl. Ychwanegwch nwdls os am bryd bwyd mwy swmpus.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s