Adolygiad Ffilm: Rhys Ifans yn The Five Year Engagement (15)

Y  Sêr: Emily Blunt, Jason Segel a Rhys Ifans

Y Cyfarwyddo: Nicholas Stoller

Y Sgrifennu Jason Segel a Nicholas Stoller

Hyd: 124mun

I’r rheiny ohonoch wnaeth fwynhau’r rhaglen ddogfen Prosiect: Rhys Ifans gyda Daniel Glyn ar S4C dros y Nadolig, cewch weld yn union beth oedd yr actor o Ruthun yn gwneud yn eira mawr Michigan yn y comedi rhamantus The Five Year Engagement, sydd yn y sinemau erbyn hyn.

Ynddi, mae’n chwarae athro prifysgol carismataidd, sy’n un o’r rhwystrau niferus i briodas fawr cwpwl canolog y ffilm.

Cawn gip ar gefndir carwriaeth Tom (Jason Segel)  a Violet (Emily Blunt), o’u cyfarfyddiad trydanol mewn parti Nos Calan i’w dyweddïad ger Pont y Golden Gate.  Ond daw tensiynau amlwg i’r wyneb pan  ddisgwylir  i Tom aberthu ei yrfa fel un o chefs mwyaf disglair San Francisco pan benderfyna Violet dderbyn swydd ymchwil mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Michigan,  gan wireddu ei breuddwydion gyrfaol ei hun.

Cyflwynir Rhys Ifans fel bos newydd Violet, yr Athro Winton Childs; dyn deniadol, deallus a difyr, a hynny yn ei acen Gymreig ei hun. Mewn un olygfa caiff y prif gymeriadau eu cyflwyno i’w gi mawr, Gwyrth, cyn derbyn gwers Gymraeg ganddo ar sut i yngangu ei enw yn iawn.

Yn wir, am gyfnod maith o’r ffilm , mae e’n ddewis amlwg fel cymar oes i’r arwres Violet , yn enwedig ar ôl i’w dyweddi  swrth  fynnu galw Gwyrth yn Gwyneth.  Ond diolch i synnwyr Hollyweird, rhaid, rhywsut , sicrhau na chaiff y Cymro  carismataidd gipio’r cariad am byth.

Mae’r ffilm ei hun yn enghraifft dda o dueddiad cynyddol Hollywood i gyflwyno rhamant mewn ffordd realistig, gan rannu’r diflastod sy’n mynd lawlaw â’r drama, a’r gwaith caled o gynnal perthynas yn y tymor hir.

Fel aelod amlwg o giang y cynhyrchydd Judd Apatow, sydd yn rhannol gyfrifol am y weledigaeth hon, mae  Jason Segel (Knocked Up, I Love You Man, Forgetting Sarah Marshall, The Muppets) yn prysur greu enw iddo’i hun fel dyn cyffredin ond didwyll heb six-pack na llinellau slic.

Yn wir, aeth ati i sgrifnnu’r rhan fwyaf o gynyrchiadau a serenodd ynddynt ar ôl i Judd Apatow ddweud wrtho nad oedd yn actor confensiynol olygus, felly fe ddylai ddyfeisio ei rannau delfrydol ei hun.

Mae e wedi cydweithio droeon â’r cyfarwyddwr a chyd-awdur y sgript Nicholas Stoller, ac mae gan y ffilm eiliadau hudolus  a digon doniol mewn mannau, diolch yn bennaf i berfformiad disglair gan y Saesnes Emily Blunt. Ond ar y cyfan mae hi’n ffilm anwastad, ac yn llawer rhy hir.

Ond, o gofio mai dyma un o gomediau rhamantus mwya’r flwyddyn, mae cyfraniad sylweddol Rhys Ifans  i The Five Year Engagement– toc cyn rhyddhau The Amazing Spiderman ymhen llai na phythefnos-  yn gadarnhad pellach fod ei yrfa yn Hollywood yn un sicr, ac mae ei waith cadarn yma yn adleisio’i berfformiadau fel y druggie drygionus Howard Marks yn Mr Nice, yr athrylith anhysbys yn Anonymous, a  ffrind gorau aeddfed ac annwyl Ben Stiller yn Greenberg ′nol yn 2010.

Ymddengys, o’r diwedd, iddo ddianc  yn llwyr o gysgod Spike- y bwgan brain mewn trôns tyllog yn Notting Hill (1999)- gan greu lle cadarn iddo’i hun fel actor diddorol a deniadol tu hwnt.

Am ragor o hanes yr actor o Ruthun, mynwch gip ar bortread ohono yr ysgrifennais i wefan BBC Cymru/Cylchgrawn yn 2010 a chliciwch ar fy adolygiadau o’i ffilmiau eraill ar y dolenni uchod.

Y Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Rhys Ifans yn The Five Year Engagement (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Looper (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s