Adolygiad Ffilm: Rhys Ifans yn The Amazing Spiderman 3D (12)

Y Sêr: Andrew Garfield, Emma Stone, Martin Sheen, Sally Field, Denis Leary a Rhys Ifans

Y Cyfarwyddo: Marc Webb

Y Sgrifennu: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves

Hyd: 136mun

Dwi wedi dod i arfer bellach â gosod pâr o sbectolau 3D am fy nhrwyn i wylio ffilm, gan arfogi fy hun cyn gwynebu dwyawr o giamocs gweledol.

Ond profiad newydd i mi oedd diosg y sbectolau hud rhai munudau cyn y diweddglo- nid mewn diflastod pur diolch i ddechreuadau cur pen, ond i sychu stêm mawr fy nagrau!

Mae The Amazing Spiderman yn adweithiad rhyfeddol o dda o stori sy’n bur gyfarwydd i gynulleidfa gyfoes. Yn wir, dim on degawd sydd ers i’r gyfres ddiwethaf gychwyn arni yng nghwmni Tobey Maguire  a Kirsten Dunst , a phum mlynedd ers i ni ffarwelio â’r drydedd yn y drioleg honno gan y cyfarwyddwr Sam Raimi .

Gyda chwmni comics Marvel yn pwyso am bedwaredd ffilm, doedd stiwdio Sony ddim yn awyddus i gynnal cyflogau anferthol y sêr hynny. Felly, er mwyn cadw’u gafael ar hawlfraint yr hanes, dyma benderfynu dychwelyd i wreiddiau’r corryn-ddyn yng nghwmni actorion newydd a chyfarwyddwr gydag enw perffaith.

Marc Webb yw’r dyn sy’n gyfrifol  am weledigaeth y ffilm hon- dewis hynod annisgwyl, ag ystyried mai ei rôl fwyaf cyn nawr oedd cyfarwyddwr yr anti-rom-com cwyrci 500 Days of Summer (2009).

Yn anochel felly, bu cryn feirniadaeth yn dilyn apwyntiad Webb, a’i ddewis o brif actor i chwarae’r pryf copyn. Rwy’n falch iawn i ddweud fod Andrew Garfield yn cynnig perfformiad tan gamp fel prif arwr y ffilm, Peter Parker.

Cawn gyflwyniad i Peter ar gychwyn y ffilm, ag yntau dal yn fachgen. ′Rol profi lladrad yn swyddfa ei wyddonydd o dad, caiff ei hebrwng gan ei rieni i ddiogelwch cartre ei ewythr Ben a modryb May- a dyna’r tro olaf welwn ni Mr a Mrs Parker.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, y mae’r bachgen amddifad yn ddisgybl deallus ond di-hyder, ac yn dal i chwilio am atebion i ddiflaniad ei rieni. Ar ôl darganfod papurau cudd yn seler Yncl Ben, caiff ei arwain at gyn-bartner ei dad, y genetegydd Dr. Curt Connors (Rhys Ifans).

Treuliodd Dr Connors ei yrfa yn archwilio i faes croesbeillio- gyda diddordeb arbennig mewn pryfetach ac amlusgiaid- i geisio gwella’r ddynoliaeth, a’i ddolur ei hun; dim ond un fraich sydd gan y gwyddonydd disglair.

Yn gynorthwy-ydd iddo yntau yn ei labordy crand y mae cyd-ddisgybl hardd i Peter, sef Gwen (Emma Stone), merch yr heddwas Capten Stacy (Denis Leary). Heb feiddio datgelu dim rhagor o’r ffilm , digon yw dweud y daw chwilfrydedd a chariad i chwarae eu rhan- a thrallod a thor-calon i’w canlyn.

Diolch i sgript gadarn, ceir cydbwysedd gwych o antur ac emosiwn ar hyd y cynhyrchiad, gyda’r gwyliwr yn uniaethu â phob un cymeriad. Mae na gerrynt gwirioneddol yn perthyn i’r rhamant rhwng Peter a Gwen, a waw-ffactor  go iawn pan fo galw am effeithiau 3D arbennig.

Mae na ddatblygiad naturiol rhwng yr erchylldra o ddarganfod fod Peter wedi’i bigo gan bry copyn bionig, hyd at yr hwyl o arbrofi gyda’i bwerau newydd. Roedd Tobey Maguire yn wir yn seren o Spiderman, ond mae Andrew Garfield yn cynnig corryn-ddyn cystal os nad gwell, diolch i’w amseru comig ac annwyldeb mawr, a gallu corfforol rhyfeddol.

Fel gelyn y ffilm, mae Rhys Ifans hefyd yn cynnig perfformiad llawn pathos o ddyn sy’n benderfynol o wneud yr hyn sydd yn iawn- hynny yw, tan iddo brofi chwistrelliad o hubris. Os oes gwendid o gwbl yn perthyn i’r ffilm, yna’i fetamorffosis o feddyliwr addfwyn i fwystfil mawr gwyrdd yw hynny;  dim ond hyn a hyn o weiddi a glafoerio y gall actor o safon wneud o dan y fath amodau.

Ond mae’n braf iawn cael gweld Rhys yn achub y dydd, gan sicrhau y gwelwn Peter Parker yn fyw ac yn iach yn y dilyniant.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd lafontedeglidei :

    Greetings from Sardinia, congratulations for the blog

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Bourne Legacy (15) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Iron Man 3 (12), Oblivion (12) a Love is All You Need (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s