Cegin Lowri: Ryseitiau o Oz

Pasta Tim Jones

Yn fy erthygl ddiweddar, Coalas, Cangarŵs a’r Cymro oddi Cartre addewais gyhoeddi’r rysait a goginiwyd ar fy nghyfer gan yr artist Tim Jones, yn ei gartref hyfryd ger Hanging Rock yn Ne Ddwyrain Awstralia.

Peidiwch a gor-gyffroi; nid swper bedair chwrs sydd angen oriau oriau o baratoi mohoni. Yn wir, mae hi’n bryd pasta cyflym iawn, ond mae ei pharatoi wastad yn fy atgoffa o brynhawn hamddenol iawn yng nghegin ddymunol Tim.

Mae’r rhan fwyaf o’r cynhwysion siwr o fod yn llechu yn nghefn eich cwpwrdd, gan ei gwneud hi’n rysait syml a chyfleus- a rhesymol mewn pris-  ond rhaid mynnu un peth; prynwch botel hyfryd o win coch o Awstralia (Pinot Noir o dalaith Victoria, os yn bosib)  i ychwanegu elfen arbennig at y pryd bwyd.

Tun bach o Tiwna mewn olew

4 gewin Garlleg

1 Nionyn Coch

1 Chilli Coch neu werth chwarter llwy dê o Greision Chilli (Chilli Flakes)

Tun mawr o Domatos

150g Pasta Fusili (ar gyfer dau berson)

Bag bach o Bersli ffres dail fflat

Caws Parmesan

Joch dda o Win Coch (Pinot Noir o dalaith Victoria, Awstralia os yn bosib)

Agorwch dun bach o diwna, a thywalltwch yr olew i ffrimpan gan adael iddo gynhesu. Ffriwch y garlleg, nionyn coch, a choesynnau’r persli (i gyd wedi’u torri’n fân) ar wres cymharol isel am ugain munud, nes bydd y nionod yn feddal a thryloyw.

Yna, ychwanegwch gynnwys y tun tomatos a’r tun tiwna at y gymysgedd yn y ffrimpan gyda joch dda o win coch- cewch ddefnyddio’ch diffiniad eich hun o beth yw “joch dda”. Ychwnaegwch y chilli coch. Trowch y gwres i fyny’n uwch nes bod y gymysgedd yn ffrwtian yn dawel am ddeg munud.

Yn y cyfamser, berwch y pasta Fusilli , a phan fydd y cyfan yn barod estynwch blat. Gosodwch y pasta ar y gwaelod a’r saws ar y top; gratiwch gaws Parmesan dros bob dim a taenwch y cyfan gyda haenen dda o ddail fflat y persli ffres.

“Arvo Tea Scones” Sunday Reed

Ddiwrnod cyn fy ymweliad â Rock Bottom ger Hanging Rock, trefnais wibdaith i Amgueddfa Gelf Gyfoes Heide, ger Heidelberg- rhyw awr i ffwrdd o Melbourne ar  fys a thrên.

Dyma lle bu cartre John a Sunday Reed- dau o noddwyr mwya celf cyfoes Awstralia ar ganol yr Ugeinfed Ganrif, ar ôl iddynt benderfynu symud o’r ddinas i fyw’n hunan-gynaladwy yng nghefn gwlad.

Yn ogystal â chynnal gardd hardd, ac oriel gelf gyfoes hynod flaengar- yn cynnwys gwaith gan Sidney Nolan ac Albert Tucker ymysg eraill- roedd Sunday Reed yn gogyddes hanner, a thra ar ymweliad â’r amgueddfa prynais lyfr ryseitiau hyfryd Sunday’s Kitchen : Food and Living at Heide.

20120710-093021.jpg

Un o ddefodau mwya’r cwpl oedd cynnig “Arvo Tea” i’w holl ymwelwyr, gan weini sgons bychain Sunday gyda hufen ffres o wartheg eu fferm, a jam ffrwythau’r ardd. Fel y dywed un ymwelydd yn y llyfr rhyseitiau;

“Afternoon tea at four o’ clock was a fixed point… and that was that. An if you weren’t here then too bad… they wouldn’t even bother making a fresh pot, you know, you suffered the consequences of having stewed tea… And why they did it was absolutely right; they had work to do.”

Y mae’r rysáit ei hun- a ddilynais yn ddiweddar- yn un hynod syml, wnaeth gymeryd chwinciad i’w baratoi.

250g o Flawd Plaen

1/4 llwy de o Halen

1 Llwy Dê o Bowdr Pobi

50g Menyn

100ml Llaeth

1 Wy

Trowch y popty mlaen i dymheredd o 200 gradd. Rhidyllwch y blawd, halen a phowdwr pobi. Gan ddefnyddio blaen eich bysedd, rhwbiwch y menyn a’r blawd gyda’i gilydd, nes fod y gymysgedd yn efelychu briwsion bara. Arllwyswch y llaeth, gan greu toes ysgafn.

Rholiwch y toes i drwch o 1-2 cm, gan dorri 12 cylch bach gyda thorrwr a’u gosod ar fwrdd pobi, wedi’i iro o flaen llaw.

Taenwch wy wedi’i guro ar ben pob un a phobwch y sgons yn y popty am 12 munud, cyn eu gweini gyda jam a hufen yn yr ardd.

20120710-094003.jpg

Ar ôl mwynhau bore hynod ddymunol yn yr Amgueddfa, mwynheais bicnic braf iawn ar un o lawntiau’r Heide- yn cynnwys rhol gig, salad corbys, hummus a chreision, a chrymbl ffrwythau o gaffi’r oriel, Cafe Vue.

O na byddai’n wych pe bai Amgueddfa Werin Sain Ffagan neu Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn medru cynnig run fath?

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s