Adolygiad Ffilm: The Dark Knight Rises (12)

Y Sêr: Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Morgan Freeman a Michael Caine

Y Cyfarwyddo: Christopher Nolan

Y Sgrifennu: Christopher Nolan a Johnathan Nolan

Hyd: 164mun

Adolygais y ffilm hon ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 20, 2012. Cliciwch yma i wylio eto.

Y tro dwetha i mi wylio ffilm fawr mewn sinema oedd bron i deirawr o hyd oedd ′nol yn 1995. Erbyn diwedd Braveheart roedd fy mhen ôl mewn cymaint o boen ar ôl eistedd yn fy unfan cyhyd nes i mi ddechrau crefu ar ddienwyddwyr Edward y cyntaf i ddiberfeddu William Wallace gryn dipyn cynt.

Y mae’r drydedd yn nhrioleg ddiweddara stori’r Batman yn ddwyawr a thri chwarter o hyd, ond wyddoch chi beth? Gallwn i fod wedi aros yn gwylio’r un ffilm am ddwywawr eto’n rhwydd- mae The Dark Knight Rises gystal â hynny, a dwi’n drist iawn i weld y gyfres drydanol hon yn dod i ben.

Mae’r diolch am lwyddiant ysgubol y gyfres- a gychwynodd gyda Batman Begins yn 2005, ac a ddilynwyd gan The Dark Knight yn 2008- i un dyn yn bennaf; y cyfarwyddwr o Loegr, Christopher Nolan (Memento, Insomnia, The Prestige).

Dyma’r gweledydd a achubodd yr arwr anrhydeddus o bydew cartwnaidd Joel Schumacher, a  gastiodd Val Kilmer a George Clooney fel yr Ystlumddyn ganol y Nawdegau, a throi’r “crwsadydd mewn clogyn” yn dipyn o jôc.

Yr hyn wnaeth Nolan, yn sylfaenol, oedd dychwelyd i wreiddiau’r stori, a holi’r cwestiwn sylfaenol, “Pwy yw Batman?”, gan egluro beth yn union sy’n ysgogi’r biliwnydd carismataidd Bruce Wayne i frwydro i achub enaid Dinas Gotham- a gwisgo fel ystlum yn ei amser sbâr.

Archwiliodd ei gymhelliant fel ceidwad y ddinas, gan ddod i’r casgliad fod Bruce Wayne yn ddyn sydd yn dal i ddelio gyda galar dwys; am ei rieni- a lofruddiwyd yn y ffilm gyntaf- a’i gariad mawr Rachel Dawes, a fu farw yn yr ail.

Holodd hefyd o ble ddaeth ei allu anhymig i ymddangos a diflannu ar amrantiad, heb sôn am ddefnyddio technegau brwydro a theclynnau soffistigedig tu hwnt.Wedi’r cyfan, yn wahanol i uwch-arwyr fel Superman a Spiderman, does gan Batman ddim grymoedd uwch-naturiol; mae e’n ddyn meidrol o gig a gwaed.

Fel yr eglurodd Nolan yn y ffilm gyntaf, mae Batman yn gyn-fyfyriwr i R’as al Ghul (Liam Neeson), sef Ninja carismataidd iawn, a trodd Bruce Wayne ei gefn ar ei gwlt sinistr The League of Shadows, a oedd yn benderfynol o ddod â diwedd i ddinas Gotham am byth.

Castiodd Nolan actor perffaith i gyfleu’r arwr sgitsoffrenig, wnaeth droi ei ddicter, a’i angen dirfawr i ddial ar ddrwgweithredwyr, arno ef ei hun, a hynny dan gochl ei ofn pennaf un: yr ystlum.

Llwyddodd y Cymro golygus Christian Bale, a aned yn Hwlffordd ym 1974, i gydbwyso ysgafnder Bruce Wayne gydag elfennau nihilistaidd yr Ystlumddyn yn dra llwyddianus, a bydd colled mawr ar ei ôl.

Y newyddion da ar ddechrau ffilm olaf y gyfres yw bod Dinas Gotham ar i fyny diolch i weithredoedd arwrol Batman yn The Dark Knight, ar ôl cyfnod hir dan orthrwm grymoedd go dywyll. Y newyddion drwg, i’r dinasyddion o leia, yw nad oes gan neb ond comisiynydd yr heddlu, Jim Gordon (Gary Oldman), syniad mai Batman achubodd y dydd, ac iddo aberthu ei enw da er lles dinas ei fagwraeth, gan olygu fod Batman, a Bruce Wayne, wedi encilio o gymdeithas yn llwyr.

Dyw hi ddim yn hir nes y terfir ar yr heddwch hyn gan ddau ffigwr go drawiadol; y lleidr cyfrwys Selina Kyle yn ei sodlau siarp a chathwisg lledr du, a bwystfil o ddyn a fagwyd yng ngenau uffern sy’n benderfynol o greu terfysg di-ben draw.

Os oedd The Joker yn wallgofddyn yn The Dark Knight, yna mae cymeriad Bane yn honco bost, ac ar dân i wireddu gweledigaeth Cynghrair y Cysgodion, gan achosi dinistr di-synnwyr a di-ben-draw.

Dim ond un dewis sydd, galw ar Batman i ddod i’r adwy, i geisio atal bom niwclear enbyd rhag ffrwydro’r ddinas y rhacs jibaders. Ond oes modd dwyn perswâd arno i adael ei guddfan, ac ydy hi’n rhy hwyr iddo achub y dydd?

Mae na gryn dipyn mwy i’r ffilm na’r amlinelliad sylfaenol hwn, ac fel y ddwy ffilm gynharaf yn y gyfres, mae The Dark Knight Rises yn gynhyrchiad aml-haenog sy’n delio â themau niferus gan gynnwys hunaniaeth, gorffwylledd, rhagluniaeth a ffawd.

Ceir yr un weledigaeth epig ac athronyddu astrus a welwyd yn ffilm fawr arall Christopher Nolan, Inception– elfennau hollbresennol sydd ar goll yn llwyr o flocbysters mawrion eraill 2012, fel Marvel’s Avengers Assemble, sydd-mewn cymhariaeth â’r ffilm hon- yn ffit i neb ond plant.

Serch ei thywyllwch, mae’n bleser treulio amser yng nghwmni cymeriadau’r gyfres hon, sy’n un rheswm paham ei bod mor anodd dweud ffarwel; y mae Alfred (Michael Caine) annwyl a’i gyngor parod, Lucius Fox (Morgan Freeman) a’i ddyfeisiadau gwych, a’r comisynydd cydwybodol Jim Gordon yn bresenoldebau cyfarwydd a chysurus, ond mae’n wych gweld cymeriadau credadwy eraill yn cael eu cyflwyno fel yr heddwas ifanc, gobeithiol, Ditectif Blake (Joseph Gordon Levitt), sydd ag enw cyntaf diddorol iawn.

Y mae Anne Hathaway, am unwaith, yn hoelio’r sylw am resymau amgenach na’i siwt lledr tynn- mae Selina Kyle yn dipyn o haden, ac yn cadw Batman ar flaenau bysedd ei draed. O’r olygfa gynhyrfus gynta mewn awyren fry uwchben, mae Tom Hardy yn sefydlu cymeriad Bane fel y gelyn gwaethaf eto a chanddo gefndir hynod drist.

Fy nghyngor mwya i unrhyw un sy’n ystyried mynd i weld The Dark Knight Rises yw, byddwch yn barod i wrando’n astud ar bob gair, neu fe fethwch chi fanylion bychain sy’n angenrheidiol i’w deall er mwyn mwynhau troeadau di-ddiwedd chwarter ola’r ffilm.

Yn anffodus, dyw’r peirianwyr sain ddim yn ei gwneud hi’n hawdd i’r gynulleidfa fedru gafael ym mhob llinyn, gan fod geiriau’r dihiryn mwya yn anodd iawn i’w deall. Byddai gwersi sut i yngangu geiriau trwy fwgwd gan Darth Vader wedi bod o fudd mawr i Bane.

Serch hynny, y mae’r stori’n mynd ar garlam diolch i gydbwysedd gwych rhwng datguddiadau’r deialog ac effeithiau arbennig rhyfeddol o dda, gan adael y gwyliwr yn geg-agored mewn syfrdan, ac yn estyn am hances boced toc cyn diwedd y ffilm.

Yn fwy na dim, mae The Dark Knight Rises yn ddiweddglo teilwng i chwip o gyfres dda, ac yn rhodd ffantastic i’w dilynwyr triw sy’n gorfod dweud ta-ta.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Bourne Legacy (15) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: The Sweeney (15) a Lawless (18) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Looper (15) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: A Good Day To Die Hard (12) | Lowri Haf Cooke

  5. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Iron Man 3 (12), Oblivion (12) a Love is All You Need (15) | Lowri Haf Cooke

  6. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Man of Steel (12) | Lowri Haf Cooke

  7. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s