Oriel Canfas: Deg

20120726-194125.jpg

Yn Oriel Canfas, Treganna ar hyn o bryd, mae na arddangosfa ddifyr gan waith deg o artistiaid Cymreig sydd â chysylltiad cryf â’r Eisteddfod Genedlaethol- gan gynnwys sawl enillydd Medal Aur am Gelf Gain.

20120726-194225.jpg

Os nad ydych chi erioed wedi bod yn Oriel Canfas ar Heol Morgannwg o’r blaen, dyma’r cyfle perffaith i ymweld â’r gofod bychan sy’n bair o greadigrwydd. Yn ogystal â chynnal gofod arddangos ar y llawr isaf , y mae hefyd yn gartref i weithdai Artistiaid yr Hen Lyfrgell.

Yn eu plith y mae’r arlunydd poblogaidd Anthony Evans o Cross Hand a fu’n athro celf yn Ysgol Glantaf am ugain mlynedd. Dweud stori yw prif sylfaen ei weledigaeth yntau, a gellir gweld hynny’n glir yn ei baentiad acrylic ar ganfas trawiadol, Ynys Sant Cado, sy’n llawn lliwiau naratifau bychain.

20120726-200806.jpg

Aberdesach gan y ffotograffydd Dewi Glyn sy’n hawlio clawr gwahoddiad yr arddangosfa, ac fe’i osodwyd nesaf at ffotograff cwbl gyferbyniol, Glynllifon. Cafodd Dewi gomisiwn i dynnu lluniau o Eisteddfod Gendlaethol Glynebwy yn 2010, ac fel y gwelir yma, cyflwynodd Dewi sefyllfaoedd cyfarwydd o berspectif wahanol gan ysgogi’r gwyliwr i holi cwestiynau.

20120726-223613.jpg

Celf gwerin sy’n tanio dychymyg Alun Hemming o Flaengarw, ac mae ganddo ddau ddarn yn rhan o’r arddangosfa. Y mae Tyfwyr a Fflint wedi’i ysbrydoli gan baentiadau ogof Lascaux, sef testun Awdl fy nhaid WD Williams, Yr Ymchwil, a gipiodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol y Drenewydd 1965.

20120726-201339.jpg

Y tu ôl i ddarn arall gan Alun Hemming, Cylchdro Airfix– sef aderyn o efydd ag arno ddinas ar ei gefn , sy’n cynrhychioli ymerodraethau rhyngwladol- y mae argraffiadau celf gain HDR gan Peter Finnemore o Bontiets ger Llanelli, sef enillydd Medal Aur Celfyddyd Gain Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau 2005. 

20120726-195703.jpg

Gerllaw, ceir darlun trawiadol o dan y teitl Llygad y Bardd gan Iwan Bala– enillydd y Fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 1997- a phrint giclee Car Dy Fro gan Carwyn Evans, enillydd gwobr Ifor Davies yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2003 am ddarn o waith sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru; y campwaith Unlliw.

20120726-195957.jpg

20120726-195416.jpg

Cynrhychiolir hefyd rhai o ferched amlycaf y byd celf Cymreig, gan gynnwys Cadeirydd Panel Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod, Angharad Pearce Jones; Enillydd Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion 2009, y seramegydd Lowri Davies; ac enillydd teitl Peintiwr y Flwyddyn yng Nghystadleuaeth Artist y Flwyddyn yn 2008, Corrie Chiswell.

Yn achos yr Albanes Corrie Chiswell sydd yn byw yng Nghaerdydd, ceir dau bortread cywrain, trwy gyfrwng olew ar ganfas, o gymeriad Eira Wen, sy’n parhau â’i hymchwil i faes chwedloniaeth.

20120726-194542.jpg

Yn dilyn arddangosfa ardderchog o’i gwaith yng Nghrochendy Amgueddfa Nantgarw yn gynharach eleni, cyflwyna Lowri Davies gasgliad o’i llestri poblogaidd, ynghyd â dwy Astudiaeth o Lestri Nantgarw. Bydd gwaith tebyg ar werth yn stondin Celf a Chrefft yn Neuadd Arddangos, Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

20120726-195843.jpg

Y gweithiau â’m denodd i i’w hastudio’n graff, oedd dau ddarn gan un o’n trysorau cenedlaethol, Angharad Pearce Jones o’r Bala. Does dim diwedd i dalentau’r artist aml-gyfrwng a herfeiddiol hon, wnaeth gynhyrfu mynychwyr y Lle Celf yn llwyr gyda rhesaid o flychau pleidleisio ag arynt gyflwyniadau gwahanol o’r un fodel fronnoeth, o dan y teitl “Pa Ferch? Dewiswch Chi…” yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau, 2005.

Mae hi’n parhau i ddiddanu’r dorf gyda dau ddarn sy’n gafael yn syth yn y gwyliwr. Yn gyntaf, darlun o ddarnau dur a chaddynt wyneb zinc melyn, o dan y teitl Nid Aur Yw Popeth Melyn; ac yn ail, tirlun 3D trawiadol, sydd mewn gwirionedd yn cynrhychioli chwe mlynedd o lwch haearn a grafwyd oddi ar wal ei gweithdy ger Rhydaman.

20120726-200935.jpg

20120726-201218.jpg

Yn ola, mae wastad yn bleser gweld gwaith haniaethol Elfyn Lewis o Borthmadog- enillydd Artist y Flwyddyn a’r Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion a’r Cyffiniau yn 2009- yn enwedig mewn arddangosfa gymysg o’r safon uchaf.

Mae Cae Canol, a leolir yn llygad yr haul ger y ffenst a’r brif fynedfa, yn ddechrau a diwedd trawiadol tu hwnt i arddangosfa llawn egni ac angerdd.

20120726-222350.jpg

Mae arddangosfa Deg ymlaen yn Oriel Canfas, Treganna, rhwng Gorffennaf 23- Awst 10, 2012. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Celf a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s