Adolygiad Ffilm: En Kongelig Affære/ A Royal Affair (15)

Y Sêr: Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Folsgaard, Alicia Vikander

Y Cyfarwyddo: Nikolaj Arcel

Y Sgrifennu: Nikolaj Arcel a Rasmus Heisterberg

Hyd: 138mun

I bawb sy’n mwynhau cyfres deledu wleidyddol Borgen o Ddenmarc, ac sy’n edmygu gweledigaeth oleuedig y Llychlynwyr, mae na gynhyrchiad newydd i’w weld yn y sinemau fydd o ddiddordeb mawr i chi.

Yn bur annisgwyl, ces fy nghyfareddu’n llwyr gan ffilm gyfnod hudolus Nikolaj Arcel, sydd wedi’i gosod yn Copenhagen ar ddiwedd y 18ed Ganrif. Mae’r cynhyrchiad yn dilyn hanes rhyfeddol y Dywysoges Caroline Mathilda o Loegr a deithiodd i Ddenmarc ym 1766 yn 15 oed i briodi â’i chefnder, Brenin Christian VII.

Mae’r ffilm yn cychwyn cyn iddi gyfarfod â’i gwr, ac mae hi’n llawn syniadau rhamantus. Yn anffodus, caiff ei gobeithion hi eu dryllio’n llwyr gan fod gan Christian VII- fel ei brawd, Siôr III- broblemau meddyliol go ddybryd. Yn ogystal, a hithau’n bianyddes, cantores a darllenwraig mawr, caiff ei siomi wrth agwedd gul y cwrt brenhinol i’w diddordebau creadigol.

Daw hi i ddeall yn fuan fod cymdeithas y wlad dan orthrwm credoau yr Eglwys, a bod cyfrolau chwyldroadol gan Kant a Voltaire wedi’u gwahardd rhag denu sylw y werin bobol.

Cyflwynir chwistrelliad o egni newydd i Balas Christiansborg ym mhresenoldeb meddyg personol y brenin. Mae gan yr Almaenwr enigmatig Johann Friedrich Struensee agwedd iach at bawb a phopeth- gan gynnwys problemau meddyliol Christian. Mae ganddo hefyd lyfrgell gudd o gyhoeddiadau gan rai o awduron mwyaf tanllyd yr Oleuedigaeth, ac ar ôl cyfnod yn cyfnewid safbwyntiau gwleidyddol, daw Caroline yn “fenthycwraig” gyson.

O hynny mlaen, datblyga’r ffilm yn ddawns wleidyddol go gelfydd, wrth i’r ddau gariad cudd chwarae gêm beryglus iawn gan ddylanwadu ar rymoedd y brenin. Cyflwynir ddeddfau blaengar, a chynlluniau mawr i ryddhau’r werin bobol o orthrwm y bonedd.

Yn naturiol, mae’r crachach yn gandryll wrth weld eu brenin nhw yn bwped i bâr o odinebwyr; o’u safbwynt nhw, rhaid dod â’r rhamant i ben, a hynny mewn ffordd hynod gïaidd.

Mae A Royal Affair y cynnwys popeth sydd ei angen mewn drama gyfnod gwerth ei halen, gan gynnwys rhamant rhwystredig, gwisgoedd hyfryd, a thrac sain gwych gan Gabriel Yared (The English Patient).

Mae ffotograffiaeth Rasmus Videbæk yn ysgubol o hardd, a caiff haenau’r hanes eu datgelu’n feistrolgar.

Y mae o gymorth mawr bod cynhyrchwyr y ffilm wedi castio hync a hanner fel y bonheddwr Struensee, y meddyliwr mawr meddygol.

Mads Mikkelsen yw’r actor o Ddenmarc sydd yn chwarae rhan yr arwr goleuedig, ac efe a enillodd gwobr Actor Gorau Gwyl Ffilm Cannes 2012 am ei berfformiad yn ffilm Thomas Vinterberg, The Hunt. A cynhyrfwyd miloedd o wylwyr y ffilm Casino Royale, nid yn unig gan lygaid a thryncs gleision Daniel Craig ond gan ddihiryn soffistigedig Mikkelsen, Le Chiffre, yn ogystal.

Yr oedd hefyd yn rhan o gast y cynhyrchiad antur Clash of The Titans, a daeth i Chwarel Dinorwig yn 2009 i ffilmio golygfa dyngedfennol. Ar ôl ei wylio yn hudo’r Frenhines Caroline yn llwyr rwy’n damnio na chawsom wybod o flaen llaw am ei ymweliad â Chymru; byddai wedi bod yn brofiad goleuedig tu hwnt rhannu gwibdaith ag ef ar drên bach yr Wyddfa.

Mae’r golygfeydd rhwng Mikkelsen a’r actores o Sweden, Alicia Vikander- sy’n chwarae’r frenhines ddeallus, dlos – yn llawn tyndra a serch, ac mae  Mikkel Boe Folsgaard yn cynnig perfformiad gwych fel y brenin bregus sy’ dan bwysau mawr, sydd yn ddoniol iawn ar adegau.

Ar ben hyn oll dyma ddrama ddeallus a difyr dros ben sy’n datgelu gwreiddiau un o wladwriaethau mwyaf blaengar Ewrop.

Yn sicr, roedd cael treulio amser yng nghwmni’r cynllwynwyr gwleidyddol hyn yn newid mawr o holl flocbysters mawr y tymor gwirion. Gydag Anna Karenina a The Great Gatsby eto  i ddod yn 2012, cadarnhaodd  A Royal Affair y gall ffilm gyfnod dda gynnwys haenau tipyn dwysach na ffilm dri-deimensiwn.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm a'i dagio yn , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: En Kongelig Affære/ A Royal Affair (15)

  1. Dywedodd cathasturias :

    Ddim yn siwr ei fod yn haeddu 4! Diddorol o ran hanes a phrydferth o ran golwg, ond yn rhy hir – ar brydiau rown i’n teimlo fel carcharwraig fy hunan.

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Jagten/The Hunt (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s