Adolygiad Ffilm: The Bourne Legacy (15)

Y Sêr: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, David Strathairn, Scott Glenn, Albert Finney

Y Cyfarwyddo: Tony Gilroy

Y Sgrifennu: Tony Gilroy a Dan Gilroy

Hyd: 135mun

Mae wastad yn od pan fydd cynhyrchwyr LA  yn chwarae â fformiwla lwyddianus wrth gyflwyno adweithiad newydd o ffilm sy’n  hen ffefryn. Ond, weithiau, mae cyflwyno fersiwn ffres o stori dda yn talu’i ffordd, ac yn pleisio’r gynulleidfa yn ogystal â chathod tewion y stiwdios.

 Yn sicr, gwelwyd hynny gyda The Amazing Spider-Man eleni, yn ogystal â thrioleg Batman Christopher Nolan, ddaeth i ben yng Ngorffennaf â The Dark Knight Rises.

 Y gyfres ddiweddara i dderbyn haen newydd o sglein yw cerbyd cynhyrfus Bourne, sy’n seiliedig ar nofelau gwreiddiol Robert Ludlum, ac sy’n dilyn hanes yr asiant cudd ag amnesia, Jason Bourne.

Roedd y drioleg wreiddiol yn llwyr gyfrifol am drawsnewid gyrfa’r actor tawedog  Matt Damon, gan ei gyflwyno fel arwr anturus, a hefyd am adfywio genre blinedig y spy-thriller, gan orfodi cerbydau cyfarwydd Mission: Impossible a James Bond i gyflwyno gweledigaethau cryn dipyn mwy soffistigedig.

Pan gyhoeddwyd y newyddion na fyddai Matt Damon na chyfarwyddwr y ddwy ffilm ddiwethaf, The Bourne Supremacy a The Bourne Ultimatum, yn dychwelyd am bedwaredd ffilm, penderfynodd stiwdio Universal barhau â hanes y gyfres yng nghwmni cyd-asiant Bourne, Aaron Cross .

Nid reboot felly, na prequel fyddai hon, ond ffilm fyddai’n cydredeg yn naturiol â ffilm olaf Jason Bourne, ac yn wir, fyddai’n rhannu rhai o’r prif ddigwyddiadau.

Cawn gyflwyniad i’r asiant cudd Aaron Cross ar ddechrau’r ffilm newydd a hynny ym mynyddoedd Alaska, wrth iddo geisio goroesi yn y gwyllt fel rhan o gwrs hyfforddi eithafol. Mae e’n llwyddo i gyrraedd ei gyrchfan mewn un darn yn gynt na neb o’r blaen, a daw’n amlwg fod y tabledi mae e’n eu cymeryd yn rhannol gyfrifol am hynny.

Union yr un pryd, ym mhen draw’r wlad, y mae Jason Bourne yn chwarae wic wew  gydag elfennau sinistr oddi fewn y CIA. Mae’r ffaith ei fod yn dal ar ffô yn dân ar groen ei gyn-gyflogwyr amheus, sy’n ofni y bydd yn datguddio’u holl gyfrinachau. Eu hateb nhw i’r blerwch hyn oll yw dod â diwedd i bob un cynllun cudd- Treadstone a Blackbriar yn eu plith- a dienyddio Bourne a phob asiant cudd arall.

Wrth i Bourne lwyddo i ddianc i ryddid lawr yr East River yn Efrog Newydd (fel a welwyd ar ddiwedd The Bourne Ultimatum), does gan Aaron Cross ddim syniad ei fod mewn perygl marwol tan iddo oroesi ymosodiadau cïaidd gan awyren drone ei gyflogwyr.

O hynny mlaen , datblyga’r ffilm yn helfa helbulus wrth iddo geisio osgoi cael ei ladd – a daw’r tabledi hudol sy’n gyfrifol am ei rymoedd rhyfeddol, a’r gwyddonydd Marta Shearing (Rachel Weisz) yn rhan bwysig o’r stori gynhyrfus.

O gofio fod patrwm pob un ffilm Bourne yn debyg iawn yn y bôn rhaid pwysleisio nad oes gwahaniaeth mawr rhwng The Bourne Legacy a’r dair ffilm cynharach. A dweud y gwir, mae’r ffaith fod y cyfarwyddwr yn cynnwys cyfeiriadau niferus at Jason Bourne o fudd i’r ffilm hon ac yn dangos parch mawr at y stori wreiddiol.

Wedi dweud hynny wrth gwrs, mae gan Aaron Cross hunaniaeth wahanol i Bourne, ac mae Jeremy Renner (The Hurt Locker, Marvel’s Avengers Assemble) yn actor sy’n cynnig presenoldeb gwrthgyferbyniol i Matt Damon. Lle roedd Jason Bourne yn gymeriad gwynepsyth a swrth, mae Aaron Cross yn gynhesach o lawer, ac yn wyneb bob dim, yn meddu ar gryn dipyn o hiwmor.

Ond ar y cyfan, yr un ydy’r drefn o ffoi, osgoi, a gwyrdroi cynlluniau’r gelyn- ac os ydych chi’n boncyrs am Bourne yna bydd Aaron Cross yn bownd o blesio.

Os oes na wendid i’r ffilm, dydy’r cyfarwyddwr Tony Gilroy ddim yn mentro rhyw lawer oddi ar y llwybr saff a sefydlwyd gan Doug Liman a Paul Greengrass yn y drioleg wreiddiol.

Ceir yr un sgript llawn cynllwynio gan y cyfarwyddwr a’i frawd Dan, sy’n swnio’n ofnadwy o glyfar ac sy’n symud ar gyflymder o gan milltir yr awr, yn ogystal â gwaith golygu slic gan eu brawd arall John, sy’n hen law ar ffilmiau o’r un natur.

Y peryg mwya wrth aros yn eu hunfan o ran steil yw y bydd y Bond nesa, Skyfall, gan y meddyliwr Sam Mendes yn arbrawf ddiddorol mewn cymhariaeth â’r Bourne newydd.

Ond os am chwistrelliad o gynnwrf, a dwyawr a sbort, rhowch gyfle teg i Aaron Cross; yn sicr, fyddech chi ddim am ei groesi.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Bourne Legacy (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Taken 2 (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: A Good Day To Die Hard (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s