Cegin Lowri: Corgimychiaid Gorwych/Stockholm Prawns

20120820-113657.jpg

Dwy flynedd yn ôl, es i ddinas Stockholm yn Sweden, gan wirioni’n llwyr â’r ddinas ger y dŵr. Fel Helsinki, a Copenhagen- dwy ddinas Lychlynaidd arall i mi eu profi’n lled-ddiweddar, a’u mwynhau’n arw- mae Stockholm yn style city go iawn, ac yn leoliad perfaith am benwythnos hir hynod braf.

Yn ogystal ag atyniadau hanesyddol poblogaidd- fel ynys ganoloesol Gamla stan, llong hynafol Vassa a’r lleoliad wnaeth ysbrydoli Iorwerth Peate i sefydlu Amgueddfa Werin Sain Ffagan, sef Skansen- mae’r ddinas yn orlawn o gyffyrddiadau hynod cŵl a chyfoes,  gan gynnwys siopau, orielau, bariau a cafés niferus lle cewch fwynhau paned o goffi eithriadol o dda  tra’n gwylio’r trigolion deniadol yn cerdded heibio.

Tra yno hefyd, ces brofi nifer o fwydydd rhyngwladol, ond rhaid dweud i mi fwynhau’r bwyd lleol yn fawr, sy’n gwneud defnydd helaeth o bysgod a bwyd y môr- gan gynnwys y Smörgåsbord ges i yng nghaffi Amgueddfa Llong Vassa.

Nepell o westy’r Crystal Plaza ar Birger Jarlsgatan, lle’r arhosais i, yr oedd Saluhall Östermalm, sef marchnad dan-dô anferthol yn llawn bwytai a stondinau bendigedig.

Gerllaw’r gwesty hefyd oedd bwyty Vurma– sy’n debyg iawn i Milgi, Caerdydd- a greodd argraff enfawr arna i, diolch i gwrs cyntaf oedd mor flasus nes fy mod wedi ail-greu’r rysait ddwsinau o weithiau ers dychwelyd adre, o dan yr enw Stockholm Prawns.

Dwi newydd sylweddoli pa mor warthus yw hynny. Ydy “Corgimychiaid Gorwych” yn enw rhy bonkers yn lle?

Fel nifer o fy hoff ryseitiau eraill, mae’r pryd bwyd yma’n gwbl ddi-ffys, ac yn cymeryd llai nag ugain munud i’w baratoi, ei goginio, a’i weini, ac mae’n hynod, hynod, flasus.

Er mai saig cyntaf rhwng 2 neu 3 oedd hwn yn wreiddiol, mae’n gweithio’n dda fel swper hamddenol i 1, neu 2, yn dibynnu ar faint o win a choriander a chorgimychiaid ry chi’n ychwanegu at y cyfanwaith. Fy nghyngor i yw paratewch ormod, er mwyn sicrhau digon o fwyd i bawb, neu i chi gael mwynhau’r cyfan fel sbarion i ginio drannoeth.

Hanner Nionyn Mawr

4 Gewin Garlleg

Bag Mawr o Goriander

4 Nionyn Gwanwyn

12 Corgimwch Mawr (mae tua dwsin yn ddigon i 1, sef hanner blwch os yn prynu o’r archfarchnad)

1 Chilli Gwyrdd Mawr

Olew Olewydd

1/4 Llwy Dê o Greision Chilli (Chilli Flakes)

Gwin Gwyn sych y gallwch goginio ag ef, e.e. Soave

Bara Gwyn o ansawdd da, e.e. torth Surdoes neu Ciabatta

Tywalltwch werth 3 llwy fwrdd o olew olewydd i ffrimpan, a cynheswch yr olew ar dymheredd cymhedrol. Ar ol torri’r nionyn, garlleg, nionyn Gwanwyn, chilli gwyrdd a choesynnau’r coriander yn fân, gosodwch y cyfan yn y ffrimpan, gan adael i’r cyfan ffrio’n ysgafn am rhyw 5-10 munud tan y bydd y nionod wedi troi’n dryloyw.

Wedi hynny, ychwanegwch y corgimychiaid, a taenwch y creision chilli drostynt, cyn ychwanegu gwerth glasied mawr o win gwyn at y cyfan, ynghyd â  llond dwrn o’r dail coriander. Trowch y gwres yn uwch gan droelli’r cyfan yn achlysurol am 5-10 munud bach arall. Tra bod y cyfan yn ffrwtian, arllwyswch lasied o win i chi eich hun.

Yn y cyfamser, torrwch y bara gwyn yn dafellau trwchus a’u tostio.

Ar wres reit uchel, bydd y corgimychiaid wedi crebachu, a’r hylif llawn blas yn siwr o fod wedi lleihau cryn dipyn, felly croeso i chi ychwanegu rhagor o win, os y dymunwch.

Arllwyswch y cyfan i fowlen- fe ddylai efelychu cawl go drwchus. Ychanegwch gweddill y dail coriander ar ei ben, ac estynwch am lwy a’r bara wedi’i dostio. Bwytewch a mwynhewch,  a dechreuwch gynllunio gwibdaith i Stockholm.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Richard Nosworthy :

    Aethon ni Stockholm eleni – ro’n i’n dwli ar y Saluhall! O ran bwyd y peth gorau ges i oedd y pysgod a stwnsh o’r stondin yn Slussen – pryd o fwyd gwirioneddol anghygoel, ac am bris rhesymol (wel, rhad yn Stockholm). Skansen yn wych – wnest ti weld yr eirth?

    Nes i fideo bach o’r taith – gwaethon ni hedfan yno a dal y tren nol i Gaerdydd:

  2. Hysbysiad: Cegin Lowri: Blwydd-jin Newydd Dda! | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Cegin Lowri: Y Ferch yn y ciw yn Ashton’s | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s