Adolygiad Ffilm: Weekend (18)

Y Sêr: Tom Cullen, Chris New

Y Sgrifennu: Andrew Haigh

Y Cyfarwyddo: Andrew Haigh

Hyd: 93mun

′Nol ym 1995, rhyddhawyd ffilm hyfryd am gwpwl ifanc sy’n cwrdd ar hap yn Vienna ac sy’n treulio noson gyfan yn dod i adnabod ei gilydd, cyn gorfod dweud ffarwel.

Daeth Before Sunrise gan Richard Linklater- gyda Julie Delpy ac Ethan Hawke- yn cult hit, ac mae hi’n parhau yn ffefryn gyda nifer sy’n gwerthfawrogi rhamant rwystredig a sgript gref.

Plesiwyd nifer o ffyddloniaid y ffilm i raddau gyda’r dilyniant, Before Sunset (2004), a osodwyd ddegawd yn ddiweddarach, ond i’r rheiny sydd yn awchu am ragor o’r un fath, ga i’ch cyfeirio at berl o ffilm o Loegr a ryddhawyd yn gynharach eleni, ac sydd bellach allan ar DVD.

Y mae Weekend, gan Andrew Haigh, yn gynhyrchiad a osodwyd yn ninas Nottingham sy’n dilyn dau sy’n cyfarfod mewn clwb ar nos Wener, ac yn treulio penwythnos cyfan yn nghwmni’i gilydd cyn i un ohonynt orfod gadael i fynd i’r coleg yn yr Unol Daleithiau ddiwedd pnawn Sul.

Dyw’r ffaith mai dynion yw’r ddau dan sylw ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth i’r gwyliwr, gan mai’r hyn sy’n greiddiol i’r ffilm yw’r profiad bydysawdol o syrthio mewn cariad, a cyflwynir hynny trwy gyfrwng rhamant gyfoes sy’n datblygu’n gwbl naturiol, ac sy’n cynnwys stori afaelgar a sgript gref.

Yr hyn sy’n dwyshau’r profiad o wylio’r ffilm yw’r ffaith fod yma onestrwydd ingol, a dau gymeriad cry’ sydd wedi’u datblygu’n dda, ynghyd â pherfformiadau blaenllaw sydd yn sicr yn werth eu gweld.

Cwmni cymeriad Russell (yr actor Tom Cullen, o Aberystwyth a Chaerdydd) gawn ni gynta, wrth ei wylio’n paratoi am nos Wener yng nghartre ei ffrindiau priod i ymlacio dros gwrw a chyri a sbliff. Daw’n amlwg ei fod ar gyrion rhialtwch y cyplau eraill, a cyn hir, mae’n ffarwelio â nhw i gael troi shathre. Ond toc cyn mynd adre, penderfyna alw heibio clwb nos hoyw’r dre i fwynhau diod a dawns, yn y gobaith o gael bach mwy na snog.

Y bore wedyn, mae’n deffro yng nghwmni Glen (Chris New), dyn ifanc deniadol y tynnodd o’r noson cynt. Dros goffi a sgwrs go swil, darganfua Russell fod Glen yn artist sy’n cofnodi pob cyfarfyddiad â phartner rhywiol wrth recordio argraffiadau ei bartner o sut wnaethon nhw gyfarfod y noson cynt.

Tra fod Glen wedi hen arfer â bod yn agored am ei rywioldeb, mae Russell yn straffaglu i fynegi ei deimladau ei hun. Mae e’n hapus i fod yn ddyn hoyw, ond fel bachgen amddifad dreuliodd ei arddegau mewn cartrefi gofal, does ganddo yn llythrennol neb i “ddod allan” iddynt, ac mae hynny’n pwyso’n drwm ar ei feddwl ef.

Dyw hynny ddim i ddweud nad oes gan Glen ei broblemau ei hun, ac fel sefyllfa’r Cymry Cymraeg mewn trefi ledled Cymru, mae na chwerthin a chwithdod wrth sylweddoli pa mor fach yw’r dating pool dan sylw, a rhaid gofyn pam yn union mae e ar dân i ddianc o’r dre.

Dros y deuddydd nesa, mae’r sgwrs yn gwyro rhwng y fflyrtio a nerfusrwydd naturiol y ddau ddieithryn hyd at drafodaethau digri a dwys rhwng eneidiau hoff cytun. Does dim dwywaith amdani, mae’r ddau yn berffaith ar gyfer ei gilydd- ond a fydd na ddiweddglo hapus i’w stori nhw?

Peidiwch a gadael i dystysgrif 18 Weekend eich dychryn; does na braidd dim yn y ffilm hon sydd ddim i’w gweld mewn dramau teledu a ffilmiau eraill am bobol ifanc yn mwynhau eu hun. Oes , mae na ambell olygfa amrwd rhwng dau gariad, a chryn dipyn o gyffuriau i’w gweld trwy gydol y ffilm. Ond ar y cyfan, dyma ramant real a hynod hyfryd gaiff ei chyflwyno trwy gyfrwng ieithwedd gyfoes, sy’n gwbl driw i arddull naturiolaidd y ffilm.

Diolch i weledigaeth gadarn y sgwennwr-gyfarwyddwr, mae’r ffilm yn llwyddo i gydio yn nghalon y gwyliwr trwy amseru perffaith manylion bychain iawn; o’r penderfyniad i wisgo box-fresh trainers ar adeg arbennig, i’r eiliad hudolus hwnnw wrth i chi ddal rhywun yn edrych ′nol arnoch ar ôl iddynt ddweud ffarwel.

Fel yn achos y ddrama lwyfan Llwyth (fu wrthi, yr wythnos ddiwethaf, yn creu cynnwrf ar lwyfan Gwyl Gelf Ryngwladol Taipei yn Taiwan, cyn dychwelyd i Gymru ym mis Medi am berfformiadau yn yr Wyddgrug a Chaerdydd) mae Weekend yn ddrama fydysawdol am gariad, perthyn, a chyfeillgarwch- a’r hyn sydd ar ôl wrth orfod gadael fynd.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Weekend (18)

  1. Dywedodd Richard Nosworthy :

    Dwi wedi clywed llawer o bethau da am ‘Before Sunrise’ ac mae hwn wedi atgoffa fi am hynny – i’r siop DVDs!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s