Adolygiadau Ffilm: The Sweeney (15) a Lawless (18)

Y Sêr:  Ray Winstone, Ben Drew, Damian Lewis, Steven Mackintosh a Hayley Atwell

Y Cyfarwyddo: Nick Love

Y Sgrifennu: Nick Love a John Hodge

Hyd: 112mun

Adolygais The Sweeney ar soffa rhaglen Prynhawn Da ar S4C ar y 14eg o Fedi, 2012. Cliciwch yma i wylio eto.

Pan welais i hysbyseb ar gyfer cynhyrchiad newydd The Sweeney, dywedais na fydden i’n mynd ar gyfyl yr un sinema ar gyfer rwtsh sbwriel o’r fath. Y prif reswm am addo ei osgoi fel y pla oedd na alla i ddioddef y Llundeiniwr Ray Winstone fel actor, gan ei fod ers rhai blynyddoedd bellach yn chwarae “Ray Winstone” ym mhob un ffilm.

Wel, diolch i ganiad ffôn gan raglen deledu S4C, Prynhawn Da, yn fy ngwahodd i’w hadolygu, ces fy narbwyllo i fynd i’w gweld- a wyddoch chi beth, nes i wirioneddol fwynhau.

Mae’r ffilm yn addasiad o’r gyfres deledu boblogaidd a greodd gymaint o argraff ar ddiwedd y 1970au, ac yn dilyn helyntion uned arbennig o’r heddlu o’r enw The Flying Squad (sy’n odli yn y dull Llundeinaidd â “Sweeney Todd”) yn arbenigo mewn archwilio ac arestio troseddwyr treisgar, yn cynnwys lladron arfog peryglus dros ben .

Ar y pryd, roedd giamocs y ditectif Jack Regan (John Thaw) a’i bartner George Carter (Dennis Waterman) yn denu miliynau o wylwyr yn wythnosol, diolch i driniaeth cryn dipyn mwy tywyll na chyfresi ditectif Z-Cars a Dixon of Dock Green.

Penderfynodd y cyfarwyddwr Nick Lowe (The Football Factory, The Firm) ei bod hi’n hen bryd cynnig fersiwn gyfoes o’r stori a’i thrawsblannu ir sgrîn fawr yng nghwmni dau Lundeiniwr adnabyddus fel y ddau brif gymeriad, sef Ray Winstone a Ben Drew, sef y rapiwr Plan B.

Mae’r ffilm yn cychwyn yn llawn cyffro wrth i uned elite y Sweeney greu llanast anferthol wrth darfu ar ladrad arfog yn nghanol dinas Llundain, gan ddenu canmol a cherydd eu rheolwr Frank Haskins (Damian Lewis),  aka The Guv.

Daw’n amlwg fod na ddealltwriaeth rhwng yr uned glos a’u Guv’nor; rhaid plygu’r rheolau’n aml er mwyn dala’r dihirod gwaethaf, ac mae na un gath fawr o’r gorffenol wedi dychwelyd i Lundain i greu helbul di-ri.

Yr hyn sy’n cymhlethu pethau i Regan a Carter yw presenoldeb niwsanslyd Ivor Lewis (Steven Mackintosh), swyddog Materion Mewnol, sy’n benderfynol o ddod â diwedd i’w technegau archwilio amheus.  Mae Regan yn sicr fod gan Lewis resymau personol am ei erlid- ac yn wir, efallai nad oedd cychwyn perthynas rywiol gyda’i gydweithwraig Nancy- sef gwraig Ivor- y penderfyniad callaf erioed.

Y mae’r stori’n symud yn gyflym diolch i gyfarwyddo a golygu slic, mae’r ffilm yn hawdd iawn i’w gwylio a’i mwynhau, a hynny serch y trais. Mae’r perffomiadau hwyliog yn asio’n berffaith â sgript sy’n gwneud yn siwr i gynnwys ambell linell eiconig i blesio ffans y gyfres wreiddiol, ac os nad ydych ofn ambell olygfa go gignoeth, yna mae The Sweeney yn siwr o apelio atoch chi.

Ar y cyfan, dyma ffilm sy’n ceisio’i gorau i efelychu rhai o ffilmiau gangster gorau Michael Mann fel Heat, Collateral a Miami Vice, o ran naws, cerddoriaeth a graddio lliw . Yn anffodus, dyw hi ddim hanner mor soffistigedig ag ymdrechion yr Americanwr i’n hudo ni ag amwysterau’r byd trosedd a chosb, ond mae’n ymdrech dda, yn enwedig ar adegau o gynnwrf gwirioneddol fel y gyflafan wyllt yn Sgwâr Trafalgar.

Ar ôl cynnig perfformiad swreal fel cigydd seicotig yn yr erthyl-gynhyrchiad Elfie Hopkins, dyma yn sicr yw cyfle gorau Ray Winstone i’n darbwyllo ei fod yn actor sy’n nes at Robert De Niro nag Alf Garnett o ran arddull. Mae gen i ofn nad oes gan ‘rhen Ray ddim chwarter y carisma sydd gan Bobby D yn ei fys bwtsyn- ac mae’r olygfa garu ohono yn ei bants mawr melyn yn tanlinellu  hynny’n llwyr.

Y Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Os am ffilm gangster wefreiddiol a chryn dipyn mwy cynnil , ga i’ch annog chi gyd i brofi Lawless (18) gyda Tom Hardy (The Dark Knight Rises, Inception a Bronson), Jason Clarke a Shia Le Beouf.

Cafodd y ffilm gyfnod hon am y brodyr Bondurant o dalaith Virgina ei haddasu gan Nick Cave o’r gyfrol ffeithiol The Wettest County in the World, a sgrifennwyd gan eu disgynydd Matt Bondurant.

Ynddi, mae e’n dathlu llwyddiant ei gyn-deidiau, sef bootleggers mwyaf Franklin County yn ystod cyfnod gwaharddiad alcohol yr Unol Daleithiau, tan i’r Dirprwy Arbennig Charlie Rakes (Guy Pearce) o Chicago ddod i darfu ar yr hwyl.

Y mae’r ffilm hon, gan yr Awstraliad John Hillcoat (The Proposition), yn llawn tensiwn tydanol, a llond lle o drais. Ond diolch i berfformiadau pum seren- yn cynnwys un gan Jessica Chastain sy’n siwr o ddenu sylw pleidleiswyr yr Oscars- mae’r dihirod hyn yn werth eu dathlu, a does dim un pâr o bants mawr melyn ar gyfer y ffilm.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiadau Ffilm: The Sweeney (15) a Lawless (18)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Vinyl (15) The Paperboy (15) Welcome To The Punch (15) To The Wonder (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s