Cegin Lowri: Tarten Nantgaredig

20120916-233131.jpg

Yn gynharach eleni, roedd na dipyn o gynnwrf ymysg foodies Cymreig ynghylch menter newydd yr awdur a’r darlledwr bwyd Simon Wright, yn dilyn ei gyfnod wrth lyw bwyty Y Polyn yng Ngapel Dewi ger Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, a’i rôl fel un o sylfaenwyr bwyty Sosban Llanelli.

Cyn gynted ag y medrwn i, gwnes i bwynt o ymweld â’r fenter, sy’n gyfuniad o gaffi a siop, yn cynnig pob math o gynhyrchion lleol.

Os gymerwch chi’r A40, sef y ffordd o Gaerfyrddin i Landeilo, a throi i’r chwith i gyfeiriad Brechfa pan gyrhaeddwch chi groesffordd Nantgaredig, gyrrwch rhyw ganllath i fyny’r bryn ac fe gyrhaeddwch chi Wright’s Independent Food Emporium.

Fe’i leolir mewn hen feudy ar fferm Cwmtwrch, ac wrth fyned y siop, fe welwch chi Simon, ei wraig Maryann, neu’r mab hynaf Joel wrth y til yn barod i dderbyn eich archeb, gyda’r lleill wrthi’n coginio yn y gegin agored.

Gan i mi ymweld â’r lle ddwywaith yn ddiweddar yn dilyn darllediadau ar raglen Prynhawn Da yn  stiwdio gyfagos Tinopolis, Llanelli, cyrhaeddais ar adeg o’r p’nawn lle ro’n i’n crefu rhywbeth bach melys.

Y tro cyntaf felly, er fod na nifer o seigiau sawrus hynod atyniadol ar y fwydlen bwrdd du- pastai cyw iâr Sir Benfro a chennin, a rhôl bol porc Nant Du o fferm leol Cwmcrwth i enwi ond dau- dewisais debotaid o dê a phlatiad o Dost Ffrengig a Sinamwn (£5) hynod flasus, a’u mwynhau yng nghwmni cath ddu hardd y teulu, sef Castro.

20120917-205721.jpg

Ar fy ail ymweliad, trois at y bwrdd mawr pren o ddanteithion parod y cartre- yn cynnwys Tarten Crymbl Afal, Brownies Siocled, Teisen Polenta Lemwn- gan ddewis y Meringue a Hufen gydag Eirin a Gellyg wedi’u Potsio (£4), ar y cyd â glasied o sudd oren ffres, oedd yn fendigedig.

20120916-233223.jpg

Mewn rhan arall o’r siop ceir ystafell fechan sy’n cynnig poteli cwrw Otley o Bontypridd a gwasanaeth ail-lenwi’ch gwin (prynwch botel wydr hardd y tro cynta am £2.50 a cewch ei hail-lenwi â gwin o ansawdd eithriadol- ar hyn o bryd o’r Eidal neu Hwngari-ar bob ymweliad am bumpunt), yn ogystal â silffoedd llawn cynnyrch Cymreig fel Tê Myddfai, coffi cwmni Welsh Coffee, cigach a charcuterie fferm Trealy a chawsiau fel Perl Las a Veta o laeth geifr cwmni Cothi Valley.

Rhwng byrddau’r caffi a’r gegin agored y mae bwrdd pren arall sydd yn orlawn o lysiau a ffrwythau organig a thymhorol (gyda nifer yn gynnyrch lleol) sydd ar werth am bris rhesymol.

20120916-233317.jpg

Ces fy nenu i brynu’r tomatos treftadaeth amryliw, a bagiad bach o basil gan gwmni perlysiau Liliwen o Langadog, yn y bwriad o baratoi tarten domato, mozzarella, garlleg a basil, sy’n gwneud cinio cyflym blasus iawn sydd yn para rhai dyddiau. Wele’r rysait, isod.

20120916-233539.jpg

Pecyn o Grwst Pwff (Puff Pastry) o’r archfarchnad.

350g o Domatos (amryliw os yn bosib)

Garlleg Cyfan (Tua 12 gewin)

1 Pecyn Bach (150g) o Gaws Mozzarella wedi’i ddraenio a’i rwygo’n ddarnau

2 Lwy Fwrdd o Basil wedi’i rwygo

Halen a Phupur

Olew Olewydd

1 Wy, wedi’i gymysgu

Cynheswch y popty i dymheredd o 190 gradd, a chwistrellwch dun pobi yn ysgafn gydag olew olewydd. Rholiwch y crwst pwff ar hyd y tun pobi, gan frwsio modfedd o bob ymyl gyda’r wy cymysg cyn eu plygu unwaith a’u brwsio â rhagor o’r wy.

Torrwch y 12 gewin garlleg (defnyddiwch lai os nad ydych yn rhy hoff o flas garlleg cryf) yn fân a’u gwasgaru ar hyd arwyneb y crwst,  cyn ychwanegu haenen o domatos ar eu pennau. Os oes ganddoch domatos amryliw, gallwch eu gosod mewn patrwm os y dymunwch.

Taenwch binsiad da o halen a phupur bras dros y cyfan, a chwistrellwch arwyneb y tomatos ac ychydig o olew olewydd. Gosodwch y tun yn y popty am ryw 15-20munud.

20120916-233610.jpg

Pan fydd y tomatos ac ymylon y crwst wedi dechrau troi’n frown, tynnwch y tun pobi o’r popty, gan daenu’r darnau o gaws Mozzarella dros y tomatos. Ail-osodwch y tun popi yn y popty am 15-20munud arall.

20120916-233622.jpg

Unwaith bydd y darten yn barod, tynnwch y tun pobi o’r popty a taenwch 2 lwy fwrdd o basil dros y cyfan. Gadewch i’r darten oeri ychydig cyn ei thorri a’i gweini gyda salad o’ch dewis ac os y dymunwch, lasied o win gwyn.

Et voilà; Tarten Nangaredig!

20120916-233637.jpg

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri, Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s