Adolygiadau Ffilm: Anna Karenina (12) a Hope Springs (12)

Y Sêr: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Matthew McFadyen, Kelly MacDonald, Emily Watson, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Olivia Williams

Y Cyfarwyddo: Joe Wright

Y Sgrifennu:Addasiad Tom Stoppard o nofel Tolstoy

Hyd: 123mun

Mae’n sbel fawr ers i mi gael fy nghyfareddu gan brydferthwch ffilm, ond ces  fy llorio’n llwyr yr wythnos ddiwethaf. Yn weledol, mae addasiad Joe Wright o nofel fawr Tolstoy, Anna Karenina, yn hyfryd dros ben, ac yn haeddu enill gwobrau lu- ac mae swmp y steil sylweddol yn tanlinellu’i thrasiedi.

Mae’r stori’n dilyn hanes Anna (Keira Knightley), mam a gwraig gyfoethog sy’n briod ag Alexei Alexandrovich Karenin (Jude Law) swyddog llywodraeth tipyn hyn na hi, ac mae’r ddau’n perthyn i haen uchaf cymdeithas dinas Saint Petersburg. Ar ymweliad â Moscow i geryddu ei brawd, y Tywysog Oblonsky (Matthew McFadyen) am odinebu â’r forwyn, cynghora Anna ei chwaer-yng-nghyfraith Dolly (Kelly MacDonald) i faddau i’w gwr afradlon.

Yn fuan ar ôl hynny, yn annisgwyl iawn, syrthia Anna yn glep am yr Iarll Alexei Vronsky, sy’n filwr yn y fyddin. Ac er iddynt geisio eu gorau i reoli’u nwyd, daw’r ddau’n gariadon cyfrin.

Yn fuan iawn, daw pawb ond ei gwr i wybod manylion y sgandal. Ei breuddwyd fawr yw ysgaru’i gwr diflas a byw bywyd dedwydd gyda’i hannwylyd Iarll Vronsky.

Wrth gwrs, gyda’r stori wedi’i gosod yn 1870, does dim diweddglo hapus i’r rhamant rwystredig.

Ceir is-straeon eraill sy’n archwilio sbectrwm serch; o gariad pur amaethwr sydd wedi mopio â snob cymdeithasol,  goddefgarwch y wraig sy’n maddau i’w gwr, hyd at  ddicter y gwr anfodlon.

Yn wahanol i saga Doctor Zhivago (1965) gan David Lean, wnaeth ddefnyddio  ehangder y paith maith i bwysleisio’r rhamant fawr rhwng Lara (Julie Christie) a Doctor Zhivago (Omar Sharif), caiff yr addasiad hon o Anna Karenina ei gosod yn y theatr i awgrymu natur glostraffobig y gymdeithas.

Fel gyda Moulin Rouge! (2001) gan Baz Luhrmann, defnyddir technegau o’r byd opera a dawns i danlinellu’r ddrama dan sylw, ac mae’r canlyniadau yn gwbl hudolus.

Cofiwch yr enw Jacqueline Durran- mae’n wir nad yw The Great Gatsby Baz Luhrmann yn cael ei rhyddhau tan fis Rhagfyr, ond os na aiff hi â’r Oscar am Gynllunio Gwisgoedd flwyddyn nesa, yna mi fyta i fy Ushanka.

Dydw i erioed wedi cynhesu at Keira Knightley fel prif actores, ond mae hi’n awen barhaol i’r cyfarwyddwr Joe Wright (Atonement, Pride and Prejudice), ac i fod yn deg â hi, mae hi’n ardderchog fel yr Anna anwadal yn y ffilm hon.

Mae hi’n chwarae gwrth-arwres sydd ymhell o fod yn hoffus, ond sy’n mynnu ein cydymdeimlad trwy gydol y ffilm, tra fod Jude Law yn wych fel ei chwcwll- ac Aaron Taylor-Johnson, oedd mor gofiadwy fel John Lennon yn Nowhere Boy, yn argyhoeddi’n llwyr fel Vronsky.

Nid pwrpas y stori- na’r gyfrol wreiddiol- oedd hysbysebu gogoniannau godineb, ond tanlinellu rhagrith cymdethas sy’n goddef anfoesoldeb dyn tra’n diddymu’r ferch i Siberia cymdeithasol- a gwaeth- am gefnu ar gonfensiwn . 

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Y Sêr: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carrell

Y Cyfarwyddo: David Frankel

Y Sgrifennu:Vanessa Taylor

Hyd: 99mun

Pe bai Anna ac Alexei Karenin wedi ymweld â Dr Bernie Feld cyn i bethau fynd rhy bell gyda Vronsky, byddai’r ddau dal yn fyw ac yn fodlon eu byd, ac ar dân i adnewyddu eu llwon priodas.

Dyna yn sicr yw ffantasi Kay (Meryl Streep), sef arwres Hope Springs sydd yn briod ag Arnold (Tommy Lee Jones) ers deng mlynedd ar hugain. Gyda’r plant wedi tyfu a gadael y nyth, mae Kay wedi blino cyd-fyw â dieithryn.

Mae hi flynyddoedd lawer ers i’r pâr rannu gwely, sws, a sgwrs go iawn, ac mae Kay yn benderfynol o adfywio’r berthynas.  Ond mae Arnold ei gwr yn fodlon ei fyd; onid yw pawb yn yr un cwch yn eu chwedegau cynnar?

Ar ôl darllen am lwyddiant Dr Bernie Feld (Steve Carrell) ym maes MOT perthynas, mae Kay yn cofrestru am wythnos o gwnsela a gwyliau yn Hope Springs, Maine- ac os na ddaw Arnold gyda hi, yna fydd hi’n ta-ta ar y briodas.

Dyna yw man cychwyn y ddrama gomedi Hope Springs, sydd yn ffilm tipyn dwysach na’r disgwyl. Yn wir, mae na rannau ohoni sydd yn ingol tu hwnt, felly os ydych chi am fynd i’w gweld , da chi byddwch yn barod i archwilio’ch sefyllfa eich hunain.

Fel y gellid disgwyl, mae Meryl Streep yn argyhoeddi’n llwyr fel y wraig tŷ ddiniwed sy’ ′di colli nabod ar ei chymar.

Ond mae Tommy Lee Jones yn dorcalonnus o dda wrth gynnig perfformiad sy’n gwbl wefreiddiol.

Fedrai ddim meddwl am lawer o berfformwyr sydd wedi chwarae cymaint o “ddynion go iawn” ar y sgrîn fawr âr actor o San Saba, Texas. Mae e’n bresenoldeb cadarn, sarcastig a macho tu hwnt, mewn ffilmiau fel No Country For Old Men, Men in Black, The Client a The Fugitive.

Yma, mae e’n cyflwyno dyn cyffredin sydd wedi ei frifo i’r byw, a hynny mewn ffordd gynnil a hynod ddidwyll.

Rhag i neb feddwl fod Hope Springs yn rhy ddwys, hoffwn bwysleisio ei bod hi’n ffilm ddoniol iawn ar adegau. Fel gyda Diane Keaton a Jack Nicholson yn Something’s Gotta Give (2003), mae’r cemeg rhwng y ddau brif actor yn gredadwy tu hwnt, a hoffwn i weld y ddau’n cyd-actio eto yn y dyfodol.

Gellid dadlau fod gan y ffilm hon berthynas â chynhyrchiad cynharach gyda Meryl Streep a “dyn go iawn” arall, sef Clint Eastwood. 

Os na welsoch chi The Bridges of Madison County erioed, mynnwch gopi o’r ffilm honno ar unwaith. Ond tra fod honno’n farwnad dorcalonnus o dlws i’r llwybr nas cymerwyd, mae Hope Springs yn cynnig gobaith ac yn bloeddio “dyw hi byth yn rhy hwyr”, a byddai nifer yn buddio o’i gwylio.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: About Time (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Le Week-end (15) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Suffragette (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s