Adolygiad Ffilm: Looper (15)

Y Sêr: Joseph Gordon Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt

Y Cyfarwyddo: Rian Johnson

Y Sgrifennu: Rian Johnson

Hyd: 118mun

Ydych chi’n cofio’r hwyl gawsoch chi wrth wylio datguddiadau ffilmiau fel The Matrix, Inception a Bladerunner yn syrthio i’w lle- a’r pleser o weld dramáu mor wych wedi’u gosod yn y dyfodol?

Pe bai chi’n cymysgu’r ffilmiau hynny gyda dirgelwch The Sixth Sense, bygythiad The Terminator a hiwmor Back to The Future a’u cyfuno nhw oll, byddai’r canlyniad yn go debyg i Looper.

Dyma ffilm ddyfodolaidd hynod ddyfeisgar gyda throad wych y mae’n rhaid i chi fynd i’w gweld yn y sinema.

Wedi tymor haf reit siomedig o ran cynyrchiadau gwyddonias, mae Looper yn benderfynol o wneud yn iawn am Prometheus 3D a reboots Dredd a Total Recall.

Mae’r ffilm wedi’i gosod yn y dyfodol lled-agos, pan fo teithio trwy amser yn bosib, ond yn anghyfreithlon.

Ond dyw hynny ddim yn rhwystro drwgweithredwyr rhag manteisio, ac yn wir, Loopers yw’r bobol hynny gaiff eu talu yn 2042 i ddienyddio dihirod y dyfodol gaiff eu danfon ′nol i gael eu diddymu am byth, gan gathod mawr drwg 2072.

Yn wahanol i weddill aelodau cymdeithas, sydd bron â mynd i’r gwellt, mae Loopers yn mwynhau bywyd hedonistaidd mewn dinas ddystopaidd, yn gyfnewid am yrfa fyrhoedlog.

Mae’r broblem yn codi pan ddaw ein harwr yn 2042, y Looper Joseph Simmons (Joseph Gordon Levitt) wyneb yn wyneb â Joseph Simmons y dyfodol (Bruce Willis) pan fo disgwyl iddo ddilyn gorchymyn gan “The Rainmaker”- Mafia Don y dyfodol- a ddienyddio ei hun.

Ar ôl i’w fersiwn 2072 ddianc ei ffawd, rhaid i’r Joe ifanc geisio ei ddal, neu bydd “The Rainmaker” am ei waed yntau hefyd. Ond pwy yw “The Rainmaker”, ac oes modd dod â’i deyrnasiad i ben cyn iddo dyfu’n ddihiryn dieflig?

Efallai fod yr ateb yn llechu mewn ffermdy diarffordd.

Un o ragoriaethau Looper yw’r ffaith nad yw’r ffilm yn gwastraffu amser ar gimmicks gwirion gweledol, gan olygu nad oes llawer i ddenu’n sylw oddi wrth y cynnwrf canolog.

Mae’n wir y ceir defnydd cynnil o gerbydau sy’n hedfan, a chyfeiriadau cyfrwys at fywyd mewn trigain mlynedd, ond heblaw am ddarganfod mai iaith Mandarin sy’n deyrn, ac na fydd dynion yn gwisgo teis mwyach, mae yma dirlun sy’n hynod gyfarwydd.

Er nad yw Joseph Gordon Levitt a Bruce Willis yn debyg iawn ar yr arwyneb, rhaid canmol Lindsay Graham a Mary Vernieu am benderfynu castio’r ddau fel yr un dyn ar gyfer Looper.

Efallai i chi weld Joseph Gordon Levitt yn serennu fel plentyn yng nghyfres deledu Third Rock From The Sun, ac yn torri’i galon dros ei gariad yn ffilm (500) Days of Summer. Roedd y ddwy ran honno yn dangos gallu comig gwych, ond ei rannau cynorthwyol mewn thrillers tywyll fel Inception a The Dark Knight Rises a awgrymodd fod ganddo bresenoldeb trydanol, ac y gallai serennu yn Looper.

Diolch i waith “actio” cynnil, ystumiau bychain a rheolaeth lwyr dros oslef ei lais mae e’n llwyddo i’n darbwyllo mai fersiwn iau o Bruce Willis sydd o’n blaenau.

Y mae’r Saesnes Emily Blunt (The Five Year Engagement), sydd yma’n chwarae gwraig fferm â chanddi gyfrinach allweddol, hefyd yn cynnig perfformiad gwerth chweil, ac mae’n wych i’w gweld hi’n chwarae rhan amgenach na chariad yr arwr.

Ond ′nol at y stori, a rhaid i mi ddweud i’r ffilm fy nghyffroi tan y diwedd.  Fel gyda auteurs cyfoes fel Christopher Nolan ac M Night Shyamalan, mae na elfen o’r ffilm sy’n ymennyddol iawn, ac felly peidiwch a nogio am eiliad.

Ydy, mae hi’n dreisgar, ac oes mae na waed, ond ar y cyfan, dyma ffilm ag iddi droad annisgwyl iawn, sy’n tanlinellu’i moesoldeb.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s