Adolygiad Theatr: Before It Rains (Sherman Cymru/ Bristol Old Vic)

Os oes amser gyda chi i fynd i’r theatr yr wythnos hon, ga i’ch annog chi weld drama Saesneg rymus iawn sydd i’w gweld yn Sherman Cymru Caerdydd tan nos Sadwrn, Hydref 6ed.

Mae Before It Rains, gan Katherine Chandler, yn ddrama rymus, lawn cynnwrf ag iddi acen Caerdydd, ac mae’n cynnwys perfformiadau rhagorol.

Mae’r cynhyrchiad wedi’i osod ar ystâd cyngor ar gyrion gwledig Caerdydd, ac yn ganolbwynt iddo y mae tri cymeriad bregus. Yn chwarae Gloria y fam y mae’r Gymraes Lisa Palfrey (House of America ar ffilm, Pen Talar ar deledu, a Festen ar lwyfan yr Almeida yn Llundain), ac mae hi’n treulio’i hamser yn yfed fodca mewn cadair ar ei rhandir.

Yn palu’r pridd gerllaw ac yn gwmni cyson iddi hi y mae ei mab diniwed Michael (cymeriad Graham, o Coronation Street gynt). Daw’n amlwg o’u sgwrsio hamddenol am gymdogion yr ystâd fod na rywbeth arbennig amdano, a phan ddaw e wyneb yn wyneb ag un o fwlis y ′stâd, ceir awgrym ei fod e rywle ar sbectrwm Awtistiaeth.

Mae Carl (Harry Ferrier o gynhyrchiad National Theatre Wales, The Radicalization of Bradley Manning ), y bwli dan sylw, yn fachgen llawn bustl a bravado, a phob tro ddaw e i’r llwyfan mae ′na drwbwl.

Mae Gloria yn benderfynol o amddiffyn Michael  rhag dylanwad dinistriol Carl a’i deulu. Ond fel glaslencyn chwilfrydig sydd yn awchu am ffrind, caiff Michael ei ddenu gan ddrygioni.

Gyda chyfarwyddo cadarn a cherddoriaeth tan gamp, mae’r ddrama’n gwyro rhwng hiwmor arsylwadau cyfarwydd bob-dydd ac eiliadau anghyffyrddus, llawn tensiwn.

Y mae’r cyfan yn arwain at draean ola llawn cynnwrf corfforol- o ddawns flamenco sinistr i ffrae ffantastic o ffiaidd,  a chwip o olygfa gyn-derfynol.

Yn sail i’r cyfan y mae cymeriadu cryf, ac actio caboledig gan driawd trawiadol. Serch y pwnc naturiolaidd, ceir yma naws hynod swreal sydd rywsut yn adleisio arddull agos-atoch ffilmiau Mike Leigh  yn ogystal ag absrwdiaeth Samuel Beckett.

Er mai Michael yn unig sydd wedi’i labelu’n “wahanol”, y mae’r tri’n byw ar gyrion cymdeithas. Rhywsut neu gilydd, mae nhw’i gyd wedi’u niweidio, ac yn crefu cysur, cyfeillgarwch a chariad.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s