Adolygiad Ffilm: Skyfall (12)

Y Sêr: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe

Y Cyfarwyddo: Sam Mendes

Y Sgrifennu: Sgript  Neal Purvis, Robert Wade a John Logan

Hyd: 143mun

Adolygais Skyfall ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar y 26ain o Hydref a rhaglen Dewi Llwyd ar Fore Sul  ar BBC Radio Cymru ar yr 28ain o Hydref, 2012.

Yn yr un wythnos ag yr ydym ni yng Nghymru yn nodi 30 mlynedd o ddarlledu trwy gyfrwng y Gymraeg ar S4C, mae’r byd ffilm yn dathlu hanner can mlynedd o James Bond ar y sgrîn fawr.

Chwe mlynedd ers i Daniel Craig wisgo tuxedo du James Bond gyntaf yn y reboot gwefreiddiol Casino Royale, a phedair mlynedd ers i gynulleidfaoedd chwilfrydig brofi’r dilyniant digon blêr, dwi’n eithriadol o falch i gyhoeddi i mi fwynhau pob eiliad o’i drydedd ymddangosiad fel 007, a hynny yn Skyfall.

Mae’r ffilm hon ben ag ysgwyddau uwchben y ffilm ryfedd â’i rhagflaenodd, sef Quantum of Solace, ac yn fy marn i dyma’r ffilm James Bond orau sydd erioed wedi bod.

Y mae’r diolch am hynny yn bennaf i un dyn:  y cyfarwyddwr Sam Mendes, sydd hyd yma wedi cipio llu o wobrau am ddramau dwys (fel American Beauty a Revolutionary Road), ac sydd yn cyflwno soffistigeiddrwydd slic ac annisgwyl o syber i saga a fu, tan yn ddiweddar, yn trio’n rhy galed i gystadlu â  chyfresi fel Mission Impossible a Bourne.

I chwi ffyddloniaid sydd yn gandryll i glywed beirniadaeth o’r fath, byddwch wrth eich bodd i glywed nad yw Mendes yn chwarae gormod â phrif gynhwysion y gyfres- yn wir, mae e’n cynnig mwy mwy mwy!

Mae’r ffilm yn agor gyda tour de force o gyflwyniad, wedi’i gosod (fel yn achos Taken 2) yn ninas Istanbul. Mewn montage cwbwl drydanol, dilynwn Bond ar berwyl enbydus, i fachu dihiryn sydd wedi cipio rhestr o enwau holl asiantau cudd y byd- tan y caiff ef ei hun ei saethu, ac fe’i welwn yn syrthio i’w “farwolaeth” o bont uchel i ddyfnderoedd yr afon islaw.

Wrth i eiriau dolurus Adele ein sicrhau “this is the end” yn dilyn hynny, ymddengys mai dyna ddiwedd ar 007 am byth. Ond, gyda dwyawr o’r ffilm yn weddill, daw’n amlwg mai blyffio marw wnaeth Bond.

Ond am gyfnod sylweddol o hanner cynta’r ffilm, pwysleisir fod ei yrfa’n deilchion, a’i fywyd ar chwâl.

A dyw M (Judi Dench) ddim yn hapus i’w weld yn dod ′nol- mae hithau hefyd dan bwysau i roi’r gorau i’w rôl.

Ond pan wyneba wasanaethau cudd Llywodraeth Prydain y bygythiad gwaethaf erioed, dim ond un dyn all ddod i’r adwy, a hynny wrth droi ′nol; i’w orffennol ef, a gorffennol M, a hynny er mwyn sicrhau dyfodol i bawb.

Fel pob ffilm Bond arall, cawn wibdaith hynod gynhyrfus i rai o fannau mwya glamorous y byd; o Istanbul a Llundain, rhaid erlid y gelyn i Tseina; yn benodol, dinas Shanghai a Macau. Cawn hefyd, yn naturiol, gyfarfod â rhai o ferched prydfertha y byd- gan gynnwys cyd-asiant di-enw Bond , a chwareir gan Naomie Harris, a’r anhygoel Sévérine (Bérénice Marlohe).

Trwy’r Sévérine soffistigedig a syfrdanol o hardd, cawn gwrdd â gelyn gwaetha Bond eto- Raul Silva, sy’n dwyn Hannibal Lecter i gôf.

Yn wahanol i’r megalomaniacs arferol gyda’u cathod fflwffi gwyn, mae Silva yn elyn werth ei halen, ac yn ddyn tipyn clyfrach na Bond. Yr hyn sydd hefyd yn ddiddorol yw fod y ddau’n rhannu cefndir cyffredin tu hwnt, ac mae gan 007 reswm da i uniaethu’n llwyr gydag e.

Mae Javier Bardem yn drydanol fel y gelyn gwallt blonde. Os na welsoch chi ei berfformiad arswydus a’i bob hynod sinistr yn No Country For Old Men, yna byddwch yn barod i ddioddef hunllefau am wythnosau, mae e’n gadael argraff andros o ddofn!

Ond serch y set-pieces cynhyrfus, a’r diweddglo sy’n dwyn penod wych o’r A-Team i gof, mae na ddwyster a pathos sy’n hollbresennol trwy gydol y ffilm.

Roedd na dristwch mawr yn Casino Royale yn sgil marwolaeth Vesper Lynd, ond dewch â bocs cyfan o hancesi gyda chi ar gyfer diwedd Skyfall.

Dyma’r benod o’r gyfres, yn fy marn i, sy’n cadarnhau bod na ddyfodol i Bond.

Am unwaith, mae safon yr holl berfformiadau, yn haeddu clôd di-ben draw, a galla i mond gobeithio y gwnaiff y cynhyrchydd Barbara Broccoli ystyried cyfarwyddwr y ffilm nesa yr un mor ofalus â’r tro hwn- a bethbynnag wnaiff hi a’i thim cynhyrchu, rhaid talu crocbris i Daniel Craig.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: A Good Day To Die Hard (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Man of Steel (12) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Mandela – Long Walk To Freedom (12) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Spectre (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s