Adolygiad Ffilm: The Master (15)

Y Sêr: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

Y Cyfarwyddo: Paul Thomas Anderson

Y Sgrifennu: Paul Thomas Anderson

Hyd: 143mun

Adolygais The Master ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul yr 28ain o Hydref  ar BBC Radio Cymru.

Tra ar ymweliad i Efrog Newydd yn ddiweddar, i brofi gwaith yr artist o Gymru Kathryn Ashill yn Long Island City yn Queens, gwnes bwynt o ymweld ag un o fy hoff sinemau art-deco ar yr Upper East Side, a hynny i weld ffilm fawr sydd yn debygol o gipio gwobrau lu, ac sy’n agor ym Mhrydain heddiw.

The Master yw chweched ffilm un o gyfarwyddwyr mwyaf cynhyrfus Hollywood, sef Paul Thomas Anderson, a hynny yn dilyn Hard Eight (1996), Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), Punch Drunk Love (2002), a There Will Be Blood (2007)

Mae’r cyfarwyddwr o Galiffornia yn tueddu i sgrifennu a chyfarwyddo ffilmiau sydd yn ymwneud â chymeriadau sydd wedi eu dieithrio- a’u dadrithio- gan gymdeithas , ac mae e wedi dod i arbenigo mewn llunio cymeriadau sydd yn hoelio sylw’r gwyliwr trwy gydol y ffilm.

Yr enghraifft amlycaf o hyn yw perfformiad ysgubol Daniel Day-Lewis , a gipiodd yr Oscar am yr Actor Gorau yn 2008, fel Daniel Plainview- dyn sy’n gwneud ei ffortiwn pan mae’n darganfod olew yn Ne Califfornia y 1920au yn y cynhyrchiad trydanol There Will Be Blood.

Fel honno, mae The Master yn ffilm gwbl wefreiddiol, ac am y tro cyntaf eleni, rwy’n dyfarnu marciau llawn iddi hi.

Yn ogystal â chynnig stori afaelgar, mae’n cynnwys dau berfformiad gwych. Heblaw am y bygythiad amlwg gan Daniel Day-Lewis fel Abraham Lincoln cyn diwedd 2012, mi faswn i’n fodlon betio y caiff yr Oscar am Actor Gorau 2013 ei chipio un ai gan Joaquin Phoenix neu Philip Seymour Hoffman.

Mae The Master yn dilyn perthynas gref a ddatblygir rhwng dau ddyn, ond pwy ohonynt yw’r meistr?

Y mae  Freddie Quell  (Joaquin Phoenix) yn ddyn ifanc sy’n gymysg oll i gyd ers gadael y llynges ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Yn dilyn plentyndod anodd, mae e’n gaeth i alcohol a rhyw, ond daw achubiaeth i’w fywyd pan gyflwynir ef i Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman).

Mae Dodd yn gymeriad hynod garismataidd, a hoffus tu hwnt, sy’n croesawu Freddie fel aelod o’i deulu, a daw’r cyn-filwr i fyw ato ef a’i wraig gadarn Peggy (Amy Adams).

Daw Freddie i ddeall yn fuan fod Lancaster Dodd yn ddyn o bwys; fel arweinydd i pseudo-grefydd athronyddol “The Cause”, caiff ei drin a’i barchu gan ei deulu estynedig fel pe bai e’n dduw.

Ond mae’r criw clos wedi’u hamgylchynu gan bobol sydd yn amau technegau Lancaster Dodd, a dan warchae, y mae’r proffwyd yn troi’n andros o gas. Oes gobaith i Freddie ddianc rhag crafangau y cwlt, neu oes well ganddo aros ym mynwes yr unig deulu iddo’i brofi erioed?

Dyna, yn sylfaenol, yw prif stori’r  ffilm bwerus hon, ond mae iddi haenau hynod sydd yn gafael yn y gwyliwr am ddwyawr a hanner o’r bron.

Mae na sawl ffactor sy’n ychwanegu at natur hypnotig y cynhyrchiad hwn. O eiliadau cynta’r ffilm gynhyrfus, cawn ein hudo a’n hanesmwytho gan drac sain Jonny Greenwod (o’r band Radiohead), sy’n ychwanegu cymaint i’r ffilm. Yn ogystal, mae ffotograffiaeth Mihai Malaimare Jr yn ysgubol o hardd, gyda phob ffrâm o’i eiddo yn haeddu ei lle.

Ond ffilm o ddau berfformiad sydd wrth galon y ffilm hon, a phan ddaw’r ddau ynghyd mewn golygfa, welsoch chi erioed y fath dân gwyllt ar y sgrîn fawr.

Fel yn achos partneriaeth ffilm drydanol Al Pacino a Robert De Niro yn Heat, mae gweld y ddau actor mawr hyn yn mynd benben â’i gilydd yn brofiad nad anghofia i fyth.

Mae’n wir fod cymeriad Freddie ymhell o fod yn hoffus, ac mae e’n chwarae diafol pur am y rhan fwyaf o’r ffilm. Ond mae na rywbeth cymaint mwy sinistr am y Lancaster atyniadol, a’r hud y mae e’n taenu dros bawb.

Un ffaith sydd yn hysbys am The Master yw mai beirniadaeth o pseudo-grefydd Seientoleg yw’r ffilm, a gyda’r sîon fod yr aelod blaenllaw Tom Cruise yn gadael y sefydliad yn dilyn exposé gwych gan gylchgrawn Vanity Fair, mae 2012 yn siapio’n Annus horribilis i ffydd ffantasîol L Ron Hubbard a’i dilynwyr ledled y byd.

Un o is-haenau’r stori yw’r cariad cyntaf a adawodd Freddie cyn ymuno â’r brys i faes y gád, ac mae ffawd y llinnyn hwnnw yn un o uchafbwyntiau’r ffilm.

Ond y stori serch fwyaf trasig sydd wrth galon y ffilm ddirfodaethol hon yw’r un a geir rhwng dau ddyn  a chanddynt werthoedd cwbwl wahanol-  ond sy’n eneidiau hoff cytun.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd sgentilyfrimi :

    Wir eisio gweld y ffilm yma ond lle’m byd yn ei dangos ffordd hyn.

  2. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Her (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s