Adolygiad Ffilm: Gwyl Arswyd Abertoir 2012

Adolygais Wyl Arswyd Abertoir ar raglen Sam ar y Sgrin ar S4C ar nos Wener y 23ain o Dachwedd, 2012. I wylio eto, ewch i’r dudalen ganlynol ar wefan Clic.

Mae’n gas gen i ffilmiau iasoer, ond dwi newydd dreulio’r wythnos dd’wethaf mewn gwyl ffilmiau arswyd yn Aberystwyth, o bobman. Ges i fodd i fyw yn Ngwyl Arswyd Abertoir, a gynhaliwyd am y seithfed tro yng Nghanolfan y Celfyddydau ers ei sefydlu yn 2006.

Ges i addysg llwyr yr wythnos hon, gan brofi hafoc hwyliog Hammer Horror, sleisen fendigedig o Southern Gothic, gore a grindhouse, straeon ysbryd a dramau seicolegol di-ri, heb anghofio wrth gwrs eiconau mwya’r genre, Dracula, Frankenstein a Zombies lu.

Mae ffilmiau arswyd yn dal i ddenu drwgdybiaeth, gan arwain nifer i feddwl fod dilynwyr y maes yn bobol hynod amheus. Ond wir, mae’r sgôp, y safon a’r sylwedd brofais i ar hyd yr wythnos ddwetha wedi fy arwain i at y casgliad mai criw rhyfeddol o soffistigedig â chanddynt safonau uchel dros ben yw dilynwyr y genre yn y bôn.

Wedi’r cyfan, ag eithrio efallai Jack Nicholson yng nghlasur Stanley Kubrick, The Shining (1980)  a agorodd yr wyl ar nos Fawrth, welais i’r un ffilm arall oedd yn ymffrostio enwau adnabyddus ac actorion byd-enwog- ond roedd y ffilmiau hyn oll ar eu hennill hebddynt.

Efallai nad oes ganddynt yr un distribution deals,  i sicrhau eu bod i’w gweld ym mhob multiplex ym Mhrydain, ond dyw hynny ddim i ddweud nad yw’r ffilmiau hyn yn gwthio ffiniau’r dychymyg, yn llunio cymeriadau cofiadwy a straeon sy’n gafael, ac yn gadael argraff enfawr.

O ran uchafbwyntiau’r wyl i mi, yn sicr, roedd gweld The Shining ar y sgrîn fawr- a honno’n fersiwn Americanaidd, 24 munud yn hirach na’r fersiwn a ryddhawyd yma- yn brofiad gwefreiddiol.

Fel yr eglurodd Dr Paul Newland yn ei gyflwyniad, cafwyd ymateb cymysg iawn gan y beirniad pan ryddhawyd y ffilm yn wreiddiol, ac ym marn Pauline Kael o’r New Yorker, roedd athrylith Kubick tu ôl i’r camera, a’r gimmicks gweledol a geir yn y ffilm, yn dieithrio’r gwyliwr rhag profi blas o’r ias go iawn.

Mae na elfen o wirionedd yn hynny, ond does dim dadlau da’r faith fod The Shining yn gampwaith o gynhyrchiad ac yn ffilm frawychus o brydferth, ac mae perfformiad paranoid a dros-ben-llestri Jack Nicholson, fel y sgwennwr dan bwysau sy’n mynd o’i go yn yr Overlook Hotel, yn siwtio’r ffilm i’r dim.

Yr oedd True Love ar ddydd Mercher yn ddrama seicolegol arbennig o glyfar, ac os y chi’n briod faswn i’n eich siarsio i’w hosgoi fel y pla, gan ei bod yn holi’r cwestiwn “pa mor dda y chi’n adnabod eich gwr neu’ch gwraig?”, gan anesmwytho’r gwyliwr or cychwyn cyntaf.

Yn syth ar ôl hynny profais y ffilm wyddonias cynnar Quatermass and the Pit (1967), sy’n glasur o stabal Hammer Horror. Roedd hi ar y naill llaw y cynnwys effeithiau arbennig o gawslyd ac actio hynod brennaidd, ond ar y llaw arall, gafaelodd y stori yndda i gydol y ffilm- doedd gen i ddim syniad beth oedd am ddigwydd nesa. Pe bai chi’n croesi Prometheus 3D gyda Button Moon fydde chi ddim yn bell iawn ohoni.

Ar ddydd Iau gwyliais y ffilm Americanaidd gyfoes Last Kind Words (2012)  gyda Brad Dourif  o’r gyfres deledu gowboi wych Deadwood; stori ysbryd ysgubol o hardd a lwyddodd i greu naws sbwci ond hynod synhwyrus. Cyn hynny, ces fy hudo gan ffilm Almaenig hynod afaelgar o’r enw Errors of The Human Body (2012), sy’n pwysleisio fod galar ac arbrofi genetig yn gyfuniad peryglus tu hwnt, tra aeth Antiviral (21012) gan fab David Cronenberg, Brandon, â ni i ddyfodol lled-agos lle mae pobol yn fodlon lladd i gael eu heintio gan glefydau’r enwogion.

Y ffilm olaf i mi’i phrofi cyn gorfod ei throi hi ′nol am adre oedd ffilm a ddaeth yn adnabyddus yn yr 80au fel “Video Nasty”. Fel gyda The Evil Dead gan Sam Raimi, a ddangoswyd yn Chapter wythnos ynghynt, allai’m dweud i mi gasáu pob eiliad o The Beyond (1981) gan Lucio Fulci o’r Eidal- sy’n dilyn merch ifanc hardd sy’n etifeddu gwesty ger New Orleans sydd wedi’i hadeiladu uwchben porth uffern- ond allen i fod wedi byw heb weld pen glanhawraig y gwesty yn cael ei thrywannu â hoelen, gan arwain i’w llygad amneidio o’i soced.

Fe wnes i hefyd fwynhau sawl darlith ddiddorol, er enghraifft gan Dr Russ Hunter sy’n giamstar am adrodd hanes ffilmiau grindhouse Dario Argento, a hefyd gan yr awdurdod arswyd Gavin Baddeley, wnaeth egluro’n union beth yw ffilm iasoer.

Yr ateb, mae’n debyg, yw ffilm “ffantastig” sydd yn herio’r dychymyg, ac yn cynnwys elfennau uwch-naturiol fel hud a lledrith, neu’n plethu chwedloniaeth gyda thema gyfoes neu ddyfodolaidd, ddychrynllyd ei naws.

Wrth gwrs, mae nifer o’r ffilmiau hyn yn cynnwys is-destun cymdeithasol; er enghraifft, yn achos nifer o ffilmiau iasoer yr Eidal yn ystod y 1950au, aniddigrwydd gwrywod gyda rhyddid merched Eidalaidd oedd wrth wraidd rhai o’r delweddau mwyaf ych-a -fi, tra roedd nifer o’r ffilmiau cyfoes welais i yr wythnos hon yn delio â’n hofnau a’n hamheuon ni o faes arbrofi gwyddonol, ac obsesiwn ein diwylliant â selebriti.

Pe na bai gen i gwrs yn Llundain peth cynta bore Llun mi faswn i wedi aros i gael gweld Aneurin Barnard yn serennu yn y ffilm arswyd Citadel gan y gwyddel Ciaran Foy, sy’n prysur enill gwobrau lu ar gylchgdaith rhyngwladol ffilmiau arswyd.

Os gewch chi’r cyfle, ac os oes tocynnau ar ôl, cerwch i brofi’r Cymro’n creu argraff fel agoraffobig dan warche criw o blant bach dieflig sy’n benderfynol o herwgipio ei fabi!

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm Agoriadol Gwyl Soundtrack Caerdydd:Seven Psychopaths (15) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Baravin, Aberystwyth | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Yr Ymadawiad (The Passing) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s