Adolygiad Ffilm Agoriadol Gwyl Soundtrack Caerdydd: Seven Psychopaths (15)

Y Sêr: Colin Farrell, Christopher Walken, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Tom Waits

Y Cyfarwyddo: Martin McDonagh

Y Sgrifennu: Martin McDonagh

Hyd: 110mun

A hithe’n ganol Tachwedd bydd hi’n dymor y gwobrau ffilm cyn i ni droi rownd. Yn  cyfamser, mae Cymru’n ferw o wyliau ffilm, ac yn sgil llwddiant Gwyl Gwobr Iris a Gwyl Arswyd Abertoir dros yr hydref, mae Caerdydd yn croesawu Gwyl Ffilm Ryngwladol Soundtrack ′nol i’r ddinas, sy’n parhau rhwng Tachwedd 14-18.

Neithiwr, dilynodd yr wyl hon- a sefydlwyd yn 2008- yn ei thraddodiad cadarn o agor gyda ffilm fawr werth chweil, fydd yn lawnsio’n genedlaethol ar Ragfyr y 5ed.

Dair blynedd yn ôl, gwefreiddiwyd cynulleidfa gyfan yn Cineworld gan helfa deuluol hynod wreiddiol Gruff Rhys a Dyl Goch, Separado! (sy’n darlledu ar S4C dros dymor y Nadolig), tra y llynedd, heoliwyd sylw pawb gan berffomiad trydanol Michael Fassbender, fel dyn sy’n gaeth i ryw yn Shame.

Eleni, comedi cwyrci oedd dan sylw’r gynulleidfa, ac i unrhywun sy’n dwlu ar hiwmor gwynepsyth y brodyr Joel ac Ethan Coen, byddwch wrth eich boddau a Seven Psychopaths gan  y Gwyddel Martin McDonagh, a enillodd ffafriaeth nifer gyda’i hit-man hit, In Bruges (2008).

Mae’r cynhyrchiad yn gyfuniad difyr o buddy-movie a gangster-film, sy’n dilyn ymdrechion arteithiol y sgwennwr alcoholig Marty Faranan i ddechrau- a gorffen- ei sgript ddiweddara yn Hollywood.

Mae ganddo deitl ffantastic; ″Seven Psychopaths”. Ond fel heddychwr, does ganddo ddim diddordeb o gwbl mewn archwilio hanesion treisgar y saith psycho dan sylw, sy’n cynnwys dyn o’r gymuned Amish a chyn-aelod o’r Viet-Cong.

Wrth lwc, mae e’n giamstar ar atynnu ffrindiau â chanddynt brofiad uniongyrchol o’r is-fyd treisgar ac sy’n ei ysbrydoli trwy gydol y ffilm.

Yn gyntaf, mae ei ffrind gorau Billy (Sam Rockwell)- sy’n actor di-waith ac yn herwgipiwr cŵn- bron â thorri’i fol eisiau cyd-sgrifennu’r sgript gyda Marty, ac mae’n barod i fynd i etithafion i fod o gymorth i’w gyfaill.

Yna mae Hans Kieslowski (Christopher Walken), partner Billy; dyn crefyddol tu hwnt, ond mae ganddo yntau hefyd awgrymiadau ar sut i ddatblygu’r  stori ymhellach. Nac anghofier hefyd Charlie Costello (Woody Harrelson), y mafioso sy’n benderfynol o dalu’r pwyth yn ôl i bwybynnag ddygodd ei Shih Tzu gwerthfawr, Bonnie.

O’r cychwyn cynta, cawn ein trywannu  gan glyfrwch sgript sy’n tasgu o linellau ffraeth a stori hynod ddyfeisgar, sy’n ein hatgoffa mai prin iawn yw sgrifennu cystal yn y byd ffilm go iawn. Ac o gofio mai sgwennwr sgript o’r Iwerddon o’r enw Martin yw arwr y ffilm hon, cawn hefyd ein  arwain lawr llwybrau hunan-gyfeiriadol ac ôl-fodern tu hwnt.

Wrth i’r ffilm groesi’r llinell hanner ffordd daw’n amlwg mai prif obsesiwn ei chymeriadau yw sut i gwblhau ffilm o’r enw Seven Psychopaths, ac efallai’n anochel, dyw ei diweddglo ddim mor drawiadol ag y cawn ein harwain i ddisgwyl- er fod iddi elfen o ddyfnder a phathos sy’n glynnu at weledigaeth yr arwr alcoholig sy’n benderfynol nad yw am syrthio i fagl cliché.

Yn anffodus hefyd, serch ymdrechion hunan-gyfeiriadol y sgript i ddenu sylw at rannau di-sylwedd merched mewn ffilmiau treisgar, cafodd Abbie Cornish ag Olga Kurylenko eu gwastraffu’n llwyr ar y poster trawiadol, gan nad ydynt yn cael y cyfle i wrthbrofi hynny o gwbl- sefyllfa, mewn ffilm mor ddyfeisgar, sydd ddim digon da.

Serch hynny, mae na ddion o elfennau i ddiddanu’r gwyliwr, gan gynnwys cast gwrywaidd sy’n gweithio’n wych gyda’i gilydd, a thrac sain trawiadol gan Carter Burwell (In Bruges, saga Twilight, holl ffilmiau’r brodyr Coen)- un o feistri cyfoes y maes.

Mae wir yn braf gweld Colin Farrell yn chwarae rôl gymhedrol ″y dyn strêt″ yn ei acen Wyddelig ei hun, gan adael i’w gyd-actorion serennu fel cymeriadau cwyrci, dros ben llestri, sydd yn cipio’r sylw yn llwyr.

Mae Sam Rockwell (Choke, Moon), fel Billy, yn mynd amdani go iawn fel y cyfaill honco bost, ac yn ein hatgoffa ei fod yn un o sêr tawel ei genhedlaeth, sy wastad yn dewis rhannau gwych.

Cydiodd Martin McDonagh yn yr union elfennau sy’n gwneud Christopher Walken yn actor mor hypnotig i’w wylio, fel Hans; gyda’i wallt Basil Brush a’i graith a’i grafat, does dim dal a yw ei gymeriad yn mynd i chwerthin neu crio o un olygfa i’r nesa- ond mae e’n enill cydymdeimlad y gynulleidfa trwy gydol y ffilm.

Coeliwch neu beidio, ond mae ansicrwydd o’r fath yn gweithio’n wych mewn cynhyrchiad sydd â gweledigaeth mor wreiddiol. Ond fel darlun o’r grisiau di-ddiwedd gan Escher, erbyn diwedd y ffilm, mae ffilm Seven Psychopaths yn diflannu i fyny ei thwll tîn ei hun.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

O ran gweddill arlwy Gwyl Ffilm Ryngwladol Soundtrack 2012, mae na gymaint yn digwydd, byddech chi’n ffyliaid i golli mas.

Yn ogystal â dangosiadau ffilmiau a chanddynt bwyslais ar gerddoriaeth sydd i’w gweld yn sinemau Cineworld a chanolfan Chapter Caerdydd, mae na nifer o weithdai, sgyrsiau a dangosiadau yn digwydd ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd; er enghraifft dangosiad o’r ffilm ddogfen David Bowie And The Story Of Ziggy Stardust gan James Hale, a chyhoeddiad enillydd cystadleuaeth Soundtrack Mini Music Doc 2012 mewn cydweithrediad â Gwyl Sŵn- gyda’r ddau ddigwyddiad yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener, Tachwedd 16.

Yn bersonol, dwi’n edrych ymlaen i weld cerdd weledol The Tsunami and the Cherry Blossom, sydd yn dangos yn Chapter p’nawn ma am 2.30, y ffilm ddogfen Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest ar nos Wener am 7.30, a bydda i ′nol yn Chapter ar bnawn Sul ar gyfer dangosiad o’r Cape Fear gwreiddiol gyda Robert Mitchum a thrac sain gan Bernard Hermann, yn ogystal â thrafodaeth gyda David Arnold, un o gyfansoddwyr mwyaf y byd cerddoriaeth ffilm.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag arlwy Gwyl Ryngwladol Soundtrack Caerdydd, ewch i’r wefan, a dewch yn llu.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s