Adolygiad Ffilm: The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2

Y Sêr: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Sheen a Mackenzie Foy

Y Cyfarwyddo: Bill Condon

Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Melissa Rosenberg a nofelau Stephanie Meyer

Hyd: 115mun

Adolygais The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Tachwedd 16ain 2012. I wylio eto, ewch i’r wefan hon.

Mae’n anodd credu, ond daeth oes y famp a’r blaidd i ben. Bron i ddegawd ers i’r awdures Stephanie Meyer freuddwydio am ei chymeriadau, cyn cyhoeddi’r gyntaf yn y saga lenyddol lwyddianus Twilight yn 2005, a dyma hi, y bumed yn y gyfres o addasiadau ffilm, Breaking Dawn Part 2.

Sbardunodd y ffenomenon ffantasïol werthiant crysau-t rhyfeddol wrth fynnu bod y ffans yn datgan eu teyrngarwch yn gyhoeddus i ″Team Edward″ neu ″Team Jacob″-y ddau ddyn y bu’r arwres anwadal Bella Swann yn rhwyg rhyngthynt cyhyd.

Bu’r gyfres hefyd yn ysbrydoliaeth i saga tipyn mwy amrwd wrth i e-lyfrau E L James, a  gychwynnodd fel fan-fiction Twilight, esblygu’n fwystfil anferthol cyfres Fifty Shades of Grey.

Nac anghofier chwaith mai’r ffilmiau hyn fu’n bennaf gyfrifol am esgor ar ramant y ganrif pan ddaeth y cynhyrchiad cyntaf â’r actorion Kristen Stewart a Robert Pattinson ynghyd. Ond profwyd hefyd dor-calon y mileniwm pan ddarganfuwyd K-Stew yn labswchan da R-Sandz (ei chyfarwyddwr, Rupert Sanders ar Snow White and The Huntsman) tu ôl cefn R-Patz , er fod y ddau, mae’n debyg, ′nol ym mreichiau ei gilydd erbyn hyn… ond am ba hyd?

Wel, naw wfft i broblemau meidrolion- ac ymlaen â ni i rithfyd rhyfeddol y cymeriadau dan sylw, ac yn bennaf yr arwres Bella Swann o bentre Forks, yng Ngogledd-Orllewin yr UDA.

Hi , yn wir, fu’n ganolbwynt i’r gyfres, ac am dair ffilm gynta’r saga- Twilight, New Moon ac Eclipse– fe fuon ni’n dilyn ei hymdrechion arteithiol i ddewis rhwng dau ddyn; Jacob Black, ei ffrind bore oes sy’n Indiad brodorol a blaidd rhan-amser, sy’n meddu ar twelve-pack trawiadol tu hwnt; neu’r fampir llysieuol Edward Cullen, wnaeth hudo Bella yn y cynhyrchiad cyntaf gyda’i lygaid pruddglwyfus a’i aura dwys.

Wedi iddi flino ar fod yn rhan o’r triongl serch mwyaf sgwâr yn hanes y sinema, penderfynodd Bella yn Breaking Dawn Part 1 mai gwraig fampir oedd ei ffawd. Ac yn dilyn priodas hudolus a mis mêl rhamantus, profodd feichiogrwydd hunllefus fu jyst iawn â’i lladd.

Ar ddiwedd y ffilm honno, ganed hanner-merch hanner-fampir i Bella, o’r enw Renesmee, ac er mwyn i Edward ei hachub, bu’n rhaid iddo ei brathu â’i throi hi yn famp.

Ar ddechrau’r ffilm olaf, mae Bella wrth ei bodd gyda’i grymoedd gruwchnaturiol, ac mae  bywyd teuluol yn ddedwydd tu hwnt. Ond buan y daw cysgod i darfu ar bopeth, wrth i lys y Volturi, o dan arlywyddiaeth Aro (Michael Sheen), glywed am Renesmee a bygwth ei lladd.

Y broblem, mae’n debyg, gyda chywion fampirod, yw eu bod yn greaduriaid anystywallt a chwbwl rhemp. Ond fel hanner meidrolyn, mae gobaith i Renesmee dyfu’n ferch hynod addfwyn, felly rhaid profi i’r Aro lygatgoch fod popeth yn iawn.

Sut goblyn mae gwneud hynny felly? Wel, wrth alw ar  gyfeillion rhyngwladol i ymgynnull ar ffurf cenheldoedd unedig fampiraidd, a sefyll fel tystion o flaen Aro, siwr iawn.

Os y chi wedi syrthio i gysgu ar ôl darllen yr amlinelliad uchod, rwy’n mawr ymddiheuro, ac yn erfyn arnoch i roi cyfle i un frawddeg ola i geisio’ch darbwyllo fod y diwedd ar ddod.

Daw pawb at ei gilydd ar faes y gàd gwaedlyd, caiff rhai eu llofruddio mewn ffordd hynod dreisgar; ond beth am Renesmee, a’r Cullens cyfoglyd, a Taylor a’i twelve-pack, a gyrfa Michael Sheen?

Er mor wirion fu’r saga a rhannau helaeth o’r stori , rhaid dweud i mi joio pob eiliad o Twilight tan i mi weld y ffilm hon.

Dydy hi’n sicr ddim yn gyfres gwannach na Harry Potter neu Star Wars wrth iddi ein trawsblannu i fyd cwbwl  ffantasïol a’n hatgoffa o artaith hardd ein harddegau, ac mae na gymaint amdani sydd wir yn werth chweil.

Ond does dim dwywaith amdani, mae’r benod olaf hon i’r ffyddloniaid yn unig; y Twi-Hards go iawn. Am ymhell dros awr rhaid i ni ddiodde effeithiau arbennig o lafurus o Edward a Bella yn rhedeg a rasio gan milltir yr awr, heb sôn am olygfeydd o deulu’r Cullens yn sefyllian o gwmpas yn edrych fel actorion cefndirol mewn hysbyseb Nadolig i Next.

Dwi’n deall fod angen plesio’r darllenwyr, sydd yn gwybod fod is-destun i bob ystum, ond siawns fod angen i rywbeth ddigwydd mewn  ffilm fawr o’r fath?

Un o elfennau gorau’r ffilm yw Michael Sheen, fel y gelyn sinistr Aro- ac yn wir, efe yw’r unig actor sy’n ymddangos fel petai’n mwynhau’r holl beth. Ond os ddigwydd i chi disian, well i chi  dderbyn hyn nawr; erbyn i chi stwffio’ch macyn yn ôl yn eich poced, bydd ei gyfraniad ar ben.

I mi,  mae hynny’n wastraff pur o dalent , ond does dim dadlau da’r ffeithiau; ffilm am Bella ac Edward a’u hepil- a’u hapusrwydd tragwyddol -yw Breaking Dawn Part 2.

Rhaid canmol y gerddoriaeth gan y maestro Carter Burwell,  sy’n rhan fawr o lwyddiant y saga- a’r ffotograffiaeth ffantastic, sy’n cipio’r cyfan yn wych. Mae hi’n ffilm hynod synhwyrus,  ac yn gafael mewn mannau, ond mae’r olygfa derfynnol yn hollol hurt.

I wneud yn iawn am hynny, ceir coda siwgwrllyd sy’n canmol pawb i’r entrychion , a bydd y Twi-Hards wrth eu boddau i gael ffarwel estynedig mor hunan-foddhaus . Ond beth am y gweddill ohonom?

Fel arfer mewn sinema, mae’r allanfa dân agosaf i’w chanfod ar y chwith.

Sgôr Terfynol*;

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s