Adolygiad Ffilm: Jagten/The Hunt (15)

Poster The Hunt

Y Sêr: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm, Susse Wold

Y Cyfarwyddo: Thomas Vintenberg

Y Sgrifennu Thomas Vintenderg a Tobias Lindholm

Hyd: 115mun

Mae hi’n ddegawd a mwy ers i mi sgrifennu traethawd Masters ar y cynhyrchiad Cymraeg Diwrnod Hollol Mindblowing Heddiw, a ddilynodd reolau llym y mudiad ffilm Dogme o Ddenmarc yn y flwddyn 2000.

Un o brif amcanion maniffesto minimalistaidd Dogme 95 oedd i annog cyfarwyddwyr i gefnu ar gonfensiynau artiffisial y sinema- sgript orffenedig, goeluo amlwg, golygu slic yn eu plith- er mwyn annog creadigrwydd, gwreiddioldeb, a chanfod calon y stori wrth wraidd y cynhyrchiad.

Sbardunodd y mudiad ffilm byrhoedlog hwn lu o ffilmiau rhyngwladol i gynhyrchu ffilmiau arbrofol a byrfyfyr, gan gynnwys addasiad difyr Euros Lyn o nofel Owain Meredith, am antur Cymro ifanc a’i ffrindiau dros wyliau’r haf.

Yn dilyn cyfnod dwys lle roedd cynyrchiadau Dogme i’w gweld ym mhobman, chwythodd y mudiad ei phlwc. Ond un o’r ffilmiau cyntaf, a mwyaf llwyddianus, i gael ei chynhyrchu oedd Festen gan Thomas Vintenberg. Dilynodd y ffilm hon aduniad teulu cyfoethog yn Nenmarc sy’n chwalu’n deilchion ar ôl i’r mab gyhuddo’u tad o’i dreisio ef a’i chwaer fel plant.

Hyd heddiw, mae Festen yn llwyddo i drywanu’r gwyliwr o’r cychwyn cyntaf, ac mae hi’n  sicr yn werth ei gweld.

Dddeuddeng mlynedd ers rhyddhau Festen, penderfynodd ei chyfarwyddwr – ac un o sylfaenwyr Dogme 95- ddychwelyd i’r un testun, er mwyn archwilio perspectif wahanol; y dyn sy’n cael ei gyhuddo ar gam o ymhel â phlant, a sgil-effeithiau hynny.

Does dim amheuaeth yn ystod y ffilm fod yr arwr, Lucas (Mads Mikkelsn; A Royal Affair, Casino Royale), yn ddi-euog. Caiff ei gyflwyno i ni fel ″dyn go iawn″ ac yn ″un o’r bois″ ar helfa geirw feddwol, flynyddol. Yn athro poblogaidd mewn ysgol feithrin, mae e hefyd yn dad cariadus, serch y tensiynau rhyngtho ef a’i gyn-wraig.

Ond caiff ei fywyd cyffredin ei chwalu’n deilchion yn dilyn cyhuddiad ddi-sail  gan un o’i ddisgyblion ifanc. Y mae’r hyn sy’n dilyn yn datblygu’n hunllef pur wrth i’r gymuned fechan droi ar un o bileri mwyaf cadarn eu cymdeithas.

Mae pob cam o’r stori’n gwbl gredadwy wrth i bawb goelio’r plentyn diniwed-ddireidus. Gan i’r ffilm gychwyn mor ysgafn a dymunol dros gyfnod y Nadolig, a chanolbwyntio ar elfennau mwyaf hwyliog cyfeillgarwch y criw o ddynion  o Ddenmarc, y mae’r hyn sydd yn dilyn ar adegau yn boenus i wylio, a  ceir eiliadau sy’n hollol ddychrynllyd.

Mae Mads Mikkelsen- a enillodd wobr Actor Gorau Gwyl Cannes 2012 am The Hunt– yn cynnig perfformiad ysgubol  o dda o ddyn gaiff ei ddrysu’n lân gan erledigaeth erchyll. Caiff gefnogaeth gref gan ei holl gyd-actorion, gan gynnwys Annika Wedderkop, y ferch fach sy’n chwarae’r gyhuddwraig, Klara.

Mae’r elfennau technegol yr un mor wych- o’r ffotograffiaeth cain, hyd at y gerddoriaeth finimalistaidd. Daw’r holl fanylion hyn i gydblethu’n wych i roi llwyfan i drasiedi gyfoes.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Jagten/The Hunt (15)

  1. Dywedodd Samuel Mallett :

    Five cookies?! Very exciting. I’ve got it penciled in for tomorrow evening. Amour is out on Friday. Did you miss Keep the Lights On?

    (Please excuse the language)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s