Lluniau Parti Lansio ‘Canllaw Bach Caerdydd’

Wel am wythnos! Ffilmio gyda Ciron Gruffydd ar gyfer fideo arbennig i Golwg 360, sgwrs ffôn gyda Golwg a’r Western Mail, a photoshoot ar yr Aes a chyfweliad gyda’r Cardiff South Wales Echo– fydd i’w gweld yn y wasg wythnos nesa.

Ond uchafbwynt yr wythnos, yn ddi-os, oedd parti lawnsio anhygoel fy nghyfrol Canllaw Bach Caerdydd a gynhaliwyd ar nos Fawrth yn adeilad neo-gothig hardd William Burges ar Blas y Parc sef y Park House Club. Yn dilyn dwy flynedd o waith caled, daeth y gyfrol i’m dwylo gyda munudau i sbario cyn i raglen Heno ddarlledu cyfweliad byw o’r parti ar S4C toc wedi 7!

Roedd hi’n noson  fythgofiadwy, a hoffwn ddiolch i nifer fawr o bobol am sicrhau i ni gael amser mor wych. Yn gynta- fy ngolygydd, Elinor Wyn Reynolds, a swyddog marchnata gwasg Gomer Nia Jenkins am sgrialu o’r gorllewin gyda’r llyfrau jyst mewn pryd, ar ôl i’r peiriant argraffu dorri.

Dwi’n falch iawn i ddweud bod y gyfrol yn plesio’n arw ac yn edrych yn wych. Mae’r diolch yn bennaf am hynny i’r dylunydd Aled Phillips o gwmni Departures, sydd wedi gwireddu fy mreuddwydion i gyd. Diolch iddo ef a Sam Mallett am weithio mor galed i sicrhau i ni greu cyfrol drawiadol a blaengar, a hynny yn yr iaith Gymraeg.

I griw Heno hefyd, a’r cyflwynydd (a’m cyn-athro hanes yn Ysgol Glantaf!) Rhodri Davies am ddod i gefnogi, diolch yn fawr am sicrhau y byddai buzz y noson i’w deimlo mewn stafelloedd byw ledled Cymru ac nid dim ond yng Nghaerdydd.

Diolch i holl gyfranwyr y noson; y cyflwynydd Beti George, y DJ Carl Morris, yr awdur Llwyd Owen, y dramodydd Dafydd James, yr actor Simon Watts, y diddanwr Daniel Glyn, yr arwr Geraint Jarman- heb anghofio Osian Rhys Jones a’r Prifardd Rhys Iowerth o Fragdy’r Beirdd, a set anhygoel gan y band disco pop anhygoel Clinigol, cyn i ni symud lawr staer i’r Vanilla Rooms ar gyfer sesh a hanner tan orie man y bore- gan sicrhau yr hangover orau erioed.

Yfwyd coctels bendigedig y cymysgydd Christos Kyriakidis o far Vanilla Rooms– gan gynnwys un a grewyd yn arbennig ar gyfer y noson, Merch y Ddinas- a tynnwyd lluniau gwych gan y ffotograffydd lleol Jon Pountney, sef awdur y gyfrol newydd Cardiff Before Cardiff, sydd allan yn y siopau nawr.

Diolch hefyd i Elin Williams a’i thîm o deli Bant a la Cart ym Mhontcanna am greu’r gacen fwya welais i erioed, ac i fy chwaer, Catrin, am osod y blodau hyfryd at ei gilydd (yn dilyn ein ymweliad cynnar iawn i farchnad Bessemer Road!) ar gyfer Beti, Elinor a Nia.

I’r rheiny ohonoch a ddaeth i gefnogi ar y noson, diolch o galon i chi gyd am ymuno â’r hwyl. Os nad oeddech chi ′na, dyma oriel o luniau gwych gan Jon sy’n cyfleu’r noson i’r dim.

Parti Lansio 1

Parti Lansio 2

Parti Lansio 3

Parti Lansio 4

Parti Lansio 5

Parti Lansio 6

Parti Lansio 7

Parti Lansio 8

Parti Lansio 9

Parti Lansio 10

Parti Lansio 11

Parti Lansio 12

Parti Lansio 13

Parti Lansio 14

Parti Lansio 15

Parti Lansio 16

Parti Lansio 17

Parti Lansio 18

Parti Lansio 19

Parti Lansio 20

Parti Lansio 21

Parti Lansio 22

Parti Lansio 23

Parti Lansio 24

Parti Lansio 25

Parti Lansio 26

Parti Lansio 27

Parti Lansio 28

Parti Lansio 29

Parti Lansio 30

Parti Lansio 32

Parti Lansio 33

Parti Lansio 35

Parti Lansio 36

Parti Lansio 37

Parti Lansio 38

Parti Lansio 39

Parti Lansio 40

Parti Lansio 41

Parti Lansio 42

Parti Lansio 43

Parti Lansio 44

Parti Lansio 45

Parti Lansio 46

Parti Lansio 47

Parti Lansio 49

Parti Lansio 50

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Canllaw Bach Caerdydd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s