Adolygiad Film: The Hobbit: An Unexpected Journey (12)

The Hobit

Y Sêr: Ian McKellen, Martin Freeman, Ian Holm, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Elijah Wood, Andy Serkis a Richard Armitage

Y Cyfarwyddo: Peter Jackson

Y Sgrifennu: Fran Walsh, Phillipa Boyens, Peter Jackson a Guillermo del Toro

Hyd: 169mun

Mae ′mond yn deg i mi gyfaddef un peth cyn cychwyn yr adolygiad hwn; syrthiais i gysgu ar ganol The Hobbit: An Unexpected Journey. Nid am ei bod yn ffilm ddiflas, rwy’n prysuro i ddweud, ond am iddi bara bron i deirawr.

Ymbaratowch yn llwyr felly ar gyfer antur epig a maith- a mynnwch power-nap o flaen llaw os oes rhaid, i chi gael mwynhau pob eiliad o’r cynhyrchiad. I fod yn deg â’r ffilm, dydw i ddim yn credu i mi golli cymaint â hynny o’r hanes gan fod stori’n gymharol sylfaenol.

Mae hi’n ddegawd gyfan ers i Peter Jackson gyflwyno’i weledigaeth epig ef o gyfres Lord of The Rings gan J.R.R.Tolkien ar seliwloid, a thrawsnewid diwydiant twristiaeth Seland Newydd am byth.

Dilynodd y drioleg honno daith Frodo Baggins (Elijah Wood) a’i fffrindiau drwy Middle Earth wrth iddynt geisio dinistrio’r fodrwy aur a’i chreawdwr sinistr Sauron.  Y mae The Hobbit: An Unexpected Journey wedi’i gosod hanner canrif a mwy cyn y digwyddiadau hynny, ac yn cyflwyno nifer o themau’r dair ffilm gyntaf.

Yn wir, perthynas i Frodo, sef Bilbo Baggins (Martin Freeman), yw prif arwr ffilm fawr The Hobbit; llyfrbryf cyffyrddus ei fyd sy’n dychryn braidd pan gaiff gynnig antur gan y dewin Gandalf (Ian McKellen). Ei ymateb cyntaf i wahoddiad o’r fath yw dweud ″na″ go gadarn, gan resymu mai ″nasty, distubing, uncomfortable things that make you late for dinner″ yw anturiaethau.

Yn ffodus i Frodo, mae Gandalf yn ei anwybyddu e’n llwyr gan wahodd côr o gorachod i swper. Mae’r tri ar ddeg ohonynt- dan arweiniaeth Thorin (Richard Armitage) yn wynebu her a hanner, sef dychwelyd i’w teyrnas eu hunain, Erebor.

Flynyddoedd ynghynt, disodlwyd eu brenin Thor gan ddraig o’r enw Smaug, ond bu’r ddraig ynghwsg ers hynny. Mae angen un dyn bach arall i ymuno â’r criw i sicrhau dychweliad y corrachod i’w mamwlad.

Yn naturiol, aiff y siwrne â’r frawdoliaeth ryfedd i rannau helaeth o Middle Earth, gan daro ar amrywiaeth o’i thrigolion; o’r Orcs ofnadwy i’r “elves” dymunol iawn, gan gynnwys wynebau cyfarwydd Elrond (Hugo Weaving) a Galadriel (Cate Blanchett)- heb anghofio’r coblyn bach cymhleth, Gollum (Andy Serkis).

Ond ai Bilbo yw’r boi iawn ar gyfer y dasg o achub y dydd, ac arwain y corrachod i’w cartref? Mae’n bosib na chewch chi’r atebion i gyd ar ddiwedd y ffilm hon, gan mai The Hobbit: An Unexpected Journey yw’r cyntaf o drioleg arall.

Does dim dwywaith amdani, yn achos y ffilm hon; fyddai neb wedi derbyn addasiad ffilm o The Hobbit gan neb arall ond Peter Jackson. Cymaint fu dylanwad ei weledigaeth ar gynulleidfaeodd ledled y byd hyd nes i’r puryddion llenyddol mwyaf dderbyn iddo wneud jobyn tan gamp o ddod â Middle Earth yn fyw o flaen eu llygaid.

Gyda’r ffilm hon aeth gam ymhellach gan gyflwyno technoleg HD i’w stôr anferthol o effeithiau arbennig. Golygai hynny i’r ffilm lwyddo i gyfleu swyn a chyfaredd Seland Newydd yn syfrdanol o dda, ac mewn golygfeydd lle ddaw’r actorion dynol a’r corrachod FX ynghyd, mae’r delweddau’n asio’n dra llwyddianus.

Fel gyda thrioleg Lord of The Rings, mae na gryn dipyn o baratoi ar gyfer y golygfeydd gwaedlyd ar faes y gád, ac efallai mai rhan gryfa’r ffilm hon yw’r olygfa drydanol, lawn tensiwn, rhwng Bilbo a Gollum.

Mae hon yn engraifft wych o olygfa sy’n cadarnhau sawl ffaith; fod Andy Serkis, fel Gollum, yn goblyn o foi wrth ddod â’r corrach bach sgitsoffrenig yn fyw o’n blaenau- ac i Peter Jackson wneud y penderfyniad cwbl gywir wrth gastio’r actor Martin Freeman (The Office, Nativity) o bawb fel arwr ei ffilm fawr ddiweddara.

Y Sgôr terfynol*   cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Film: The Hobbit: An Unexpected Journey (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Nativity 2: Danger in the Manger (U) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s