Adolygiad Ffilm: Amour (12)

Amour

Y Sêr: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert

Y Cyfarwyddo: Michael Haneke

Y Sgrifennu: Michael Haneke

Hyd: 127mun

Y bore cyn i mi wylio’r ffilm Ffrengig Amour yn IFI yn Nulyn, darllenais erthygl ddadlennol yn yr Irish Independent, yn rhannu sylwadau’r animeiddiwr Raymond Briggs  ynglyn â chynllun Sianel 4 i ddarlledu dilyniant i’w gynhyrchiad The Snowman– a ddangoswyd yn wreiddiol ym 1982.

Dywedodd Briggs am y clasur Nadoligaidd gwreiddiol, “The Snowman is about death, not Christmas… I create what seems natural and inevitable. The snowman melts, my parents died, animals die, flowers die. Everything does. There’s nothing particularly gloomy
about it. It’s a fact of life.”

Ychydig a wyddwn i rai oriau yn ddiweddarach y profwn i ffilm oedd yn rhannu union yr un weledigaeth, ac y byddwn, dros wythnos yn ddiweddarach, yn dal i feddwl amdani.

Anaml iawn y caiff pobol mewn oed eu cymeryd o ddifrif yn y sinema, nac wrth gwrs -mewn nifer o ffyrdd- ym mywyd go iawn. Yn amlach na pheidio, caiff “Mamgu” a “Taid” eu ffetish-eiddio mewn ffordd ciwt neu anghofus, ac os ydynt heb deulu, fel dihirod sinistr neu gymeriadau tu hwnt o druenus.

Y mae Amour yn dewis dyrchafu dau gymeriad yn eu hwythdegau cynnar fel pâr deallus, diwylliedig sy’n wynebu dyfodol dirfodol wedi dros drigain mlynedd o ddedwyddwch.

Cawn gyflwyniad i Georges (Jean-Louis Trintignant) ac Anna (Emmanuel Riva) fel aelodau o gynulleidfa perfformiad gan bianydd clasurol mewn neuadd siambr hardd ym Mharis. Dilynwn y ddau adref ar y bws y noson honno, a thra’n sgwrsio dros frecwast hamddenol yn eu appartement braf drannoeth.

Yn bur annisgwyl, caiff Anna drawiad, a rhaid ei hebrwng i’r ysbyty ar unwaith. Erbyn iddi ddychwelyd i’w cartref mae hi mewn cadair olwyn, wedi’i  rhannol-barlysu, a rhaid i’w gwr ofalu amdani.

Y mae’r hyn sy’n dilyn yn astudiaeth lonydd a lleddf o fisoedd olaf eu perthynas.

Mewn rhai ffyrdd, does braidd dim byd yn “digwydd” yn Amour; does dim drama fawr na diweddglo ddagreuol. Ond eto, wrth ddilyn manylion bychain eu bywyd bob dydd fe brofwn ein ffawd ni i gyd ar y sgrin arian.

Mae cymaint i’w ddweud am y ffilm brydferth hon- sy’n cynnwys braidd dim cerddoriaeth, ag eithrio darnau piano dethol- ond rhaid profi’r cynhyrchiad drostoch chi eich hunain. Ar y naill llaw, mae’n cynnig cipolwg onest o realaeth gofalu am gymar; ar y llall, astudiaeth dyner o wir ystyr “cariad”.

Y mae’r actio, gan ddau o’r actorion mwyaf eu parch yn Ffrainc, bron yn gwbl ddi-ymdrech wrth iddynt gyfleu oes o gyd-fyw a phartner, gyda’r diflastod bob dydd sy’n mynd law law â’r tawelwch cyffyrddus.

Mae’r eiliadau o densiwn a geir yn y ffilm yn codi’n bennaf ym mhresenoldeb ymweliadau achlysurol merch y ddau, Eva (a chwareir gan Isabelle Huppert), sydd yn gwaredu wrth weld y dirywiad torcalonnus yn iechyd ei mam, ac yn ymateb yn naturiol- a hunanol.

Mae modd uniaethu â phob un o’r cymeriadau hyn, ond yn enwedig â Georges, wrth iddo geisio’i orau i barchu dymuniadau cadarn ei gymar.

Pe bai’r ffilm hon yn gynhyrchiad gan stiwdio yn Hollywoodd, does dim dwywaith amdani, byddai llinynnau feiolins yn mynnu denu ein sylw rhag meddwl gormod am yr hyn y profwn o’n blaenau, a byddai’r “dyn go iawn” yn profi catharsis trwy golli deigryn.

Nid dyna a ddigwyddiff o bell ffordd yn Amour, a rwy’n diolch i’r cyfarwyddwr a’r auteur o Awstria Michael Hanneke am wyrdroi ein disgwyliadau.

Cyn profi’r ffilm fe’m dryswyd braidd gan ddisgrifiad un adolygydd o’r ffilm ar boster Amour  fel “This year’s finest horror film”. Wedi’i gweld, rwy’n deall yn union  beth oedd gan y beirniad dan sylw; mae Amour yn cynnig blas o’r ias ry ni gyd yn debygol o brofi.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Amour (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Argo (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s