Adolygiad Ffilm: Nativity 2: Danger in the Manger (U)

Nativity 2

Y Sêr: David Tennant, Marc Wooton, Pam Ferris, Joanna Page, Jessica Hynes

Y Cyfarwyddo: Debbie Isitt

Y Sgrifennu: Debbie Isitt

Hyd: 105mun

Adolygais y ffilm Nativity 2: Danger in the Manger ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar brynhawn Gwener Rhagfyr 21ain 2012.

Dros y blynyddoedd, sgrifennais adolygiadau ffilm go hallt am ambell i erthyl gynhyrchiad. Yn 2009, methodd ffilm Nadoligaidd Nativity! ag enill un seren gen i, ond roedd honno’n gampwaith mewn cymhariaeth â’i dilyniant, sydd allan eleni.

Gyda theitl bach bachog, a chyn-Doctor Who yn y brif ran, rhaid dweud i mi ddisgwyl gwell gan Nativity 2: Danger in the Manger. Ond diflastod pur a brofwyd gan y ffilm ddi-enaid hon- a chamddefnydd llwyr o Gymru a’r Gymraeg!

Y cliw mwyaf i’ch hysbysu fod y ffilm hon yn werth ei hosgoi yw’r ffaith fod prif seren hoffus y ffilm gynta, Martin Freeman, wedi hen ddweud ta-ta, ac yn serennu yn The Hobbit– ffilm fwya’r flwyddyn.

Dair blynedd yn ôl, chwareodd o athro ysgol gynradd yn Coventry a arweiniodd ei ddisgyblion yn Ysgol St Bernadette’s i  lwyddiant wrth gipio teitl leol y ddrama geni orau.

Eleni tro David Tennant, ar ffurf yr athro Donald Peterson, yw hi i ysbrydoli’r plant wrth iddynt gystadlu i enill teitl “A Song For Christmas” yn Christmas Castle- neu Castell Llawen- yn ôl y ffilm- yng “Nghymru”.

O gofio mai ysgol ddifreintiedig iawn yw St Bernadette’s, sefydlir o’r cychwyn cyntaf nad oes gan y plant obaith caneri o guro ysgol fonedd leol Oakmoor na chwaith gorws robotaidd St Cuthbert’s, dan arweiniad nemesis Donald, ei efaill unwy Roderick (David Tennant).

Ond yn waeth byth, mae disgyblion St Bernadette’s wedi’u melltithio gan y cynorthwy-ydd dosbarth gwaethaf yn hanes y gyfundrefn addysg, sef Mr Poppy (Marc Wooton), sy’n mynnu eu harwain ar gyfeiliorn i Lanrhaeadr-ym-Mochnant, Llyn Efyrnwy ac Afon Tryweryn, cyn cyrraedd y gystadleuaeth mewn pryd yng Nghastell Warwick… mae’n flin gen i,  Castell Llawen.

Pe bai Mr Poppy yn meddu ar ddireidi naturiol Macaulay Culkin yn y gyfres Home Alone, ffolineb a phathos Clark Griswold (Chevy Chase) o National Lampoon’s Christmas Vacation ac annwyldeb a digrifwch naturiol cymeriad Elf Will Ferrell , byddai siawns y gallai fod wedi datblygu’n eicon Nadoligaidd cyfoes sy’n apelio i bawb. Fel y mae hi, mae e’n ddyn canol oed lled-sinistr sy’n grediniol ei fod yn blentyn, sy’n ystyried mai pinacl ffraethineb yw dweud “shut up” wrth yr athro.

Does na ddim  sydd yn gynnil am sgript Debbie Isitt, ond wedyn plant pum mlwydd oed yw’r gynulleidfa darged. Y mae’r comedi’n gweithio orau yn achos cymeriadau’r oedolion eraill; prifathro Ysgol Oakmoor, Mr Shakespeare, gyda’i anthem i gorrachod ym mhobman, “A Merry Elfin’ Christmas”, a’r berthynas rhwng y Roderick uchelgeisiol a chyflwynydd y gystadleuaeth- y seren opera Gymreig Angel Matthews (Jessica Hynes).

Yn anffodus, canolbwyntir yn bennaf ar daith hirfaith ac anesboniadwy y plant drwy ucheldiroedd Cymru, a hynny ar ddiwrnod go gymylog, yng nghwmni Mr Poppy, ei ganeuon erchyll a pheiriant vocoder.

Ag ystyried mai dyma’r unig ffilm Nadoligaidd sydd i’w gweld yn y sinemau eleni, rwy’n cynghori rhieni â phlant i ddisgwyl y gwaethaf. I’ch sbario chi rhag y boen, rwy’n mynnu eich bod yn osgoi Nativity 2: Danger in the Manger yn llwyr, er mwyn gwylio llu o glasuron Nadoligaidd ar y teledu.

Y mae’r Nativity! gwreiddiol ei hun, sy’ ganmil gwell na hwn, ymlaen ar Noswyl Nadolig (BBC 2 am 15.55) ond mae na berlau eraill sy’n rhagori ar hwnnw- gan gynnwys trysor animeiddiedig Tim Burton Nightmare Before Christmas (BBC2 am 09.10), The Muppet Christmas Carol (Sianel 4 am 11.00), Home Alone 2: Lost in New York (Sianel 4 am 14.50), The Grinch (ITV1 am 16.45) a’r clasur oesol It’s A Wonderful Life (Sky Classics am 19.00).

Os am ffilm Nadoligaidd i oedolion chewch chi ddim dehongliad mwy deifiol o Sion Corn  na Bad Santa (Nos Sul Rhagfyr 23, Sianel 5 am 21.00) gyda Billy Bob Thornton, ond yn bersonol, rwy’n dwlu ar Bill Murray fel y rheolwr sianel deledu di-enaid Frank Cross sy’n dysgu gwir ystyr y Nadolig yn y comedi Scrooged (sy ′mlaen ar Sianel 4 ar Ddiwrnod  Nadolig am 14.25).

Os am ffilm Nadoligaidd Cymraeg i’r teulu cyfan, beth am y cynhyrchiad Cymraeg Teulu Ty Crwn, sydd ymlaen am 18.35 ar S4C ar Ddiwrnod Nadolig? Ac os y chi dal ar ddihun tra’n aros i Sion Corn gyrraedd, mae S4C yn dangos y clasur o’r Gorllewin Gwyllt, Grito’r Hewl i Fethlehem (23.15 ar Noswyl Nadolig) fel rhan o gyfres o ddarllediadau i Ddathlu’r 30 eleni.

Ymysg ffilmiau eraill teuluol sydd yn siwr o blesio pawb, mi faswn i’n argymell y clasuron  canlynol; Toy Story (Dydd Nadolig; ITV1 am 13.25), Casablanca (Dydd Nadolig: More4 am 17.55), The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring (Dydd Nadolig: Sianel 4 am 17.40), Alice in Wonderland (Dydd San Steffan; BBC1 am 18.50), The Sound of Music (Nos Calan: BBC1 am 15.10), The Wizard of Oz (Dydd Calan: C4 am 16.30) a’r cartwn gwefreiddiol Up (Dydd Calan; BBC1 am 18.30pm)

Y Sgôr Terfynol* cookie_law_eu

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 1 Cookie yn cyfateb i 2 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s