Adolygiad Ffilm: Django Unchained (18)

Django Unchained

Y Sêr: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington a Don Johnson

Y Cyfarwyddo: Quentin Tarantino

Y Sgrifennu: Quentin Tarantino

Hyd: 165mun

Treisgar, gwaedlyd, a gwleidyddol anghywir; dyna dri ffordd o ddisgrifio Django Unchained– ond mae hefyd yn ffilm hollol wefreiddiol.

Fel pob ffilm gan Quentin Tarantino, creodd Django ddadl danbaid cyn iddi gyrraedd y sgrîn fawr, fu o gymorth mawr wrth  greu cynnwrf ymysg y gynulleidfa.

Yn yr Unol Daleithiau, ymatebodd y cyfarwyddwr croenddu Spike Lee yn chwyrn i or-ddefnydd Tarantino o’r gair sy’n dechrau ag “N”, a’i driniaeth o destun caethwasiaeth.

Yma ym Mhrydain, cipiodd Krishnan Guru-Murthy o Newyddion Sianel 4 y penawdau i gyd, pan wrthododd yr auteur ateb ei gwestiynau am drais yn ei ffilmiau.

Fel yn achos pob nofel Gymraeg gan Llwyd Owen a Dewi Prysor, mae helbul dros drais a iaith gref yn rhan annatod o bob ymgyrch hyrwyddo ffilm gan Tarantino- ond siawns fod pawb erbyn hyn yn gwybod a ydyn nhw’n ffan o’i waith ai peidio.

Yn bersonol, dwi wrth fy modd gyda’i weledigaeth unigryw ef, ac yn edrych mlaen at bob un cynhyrchiad ganddo. Ac ydw, rwy’n gwingo ar adeg o drais, ond mae’r hwyl a’r afiaith a gyfleir ar y sgrin- yn fy marn i- yn gwneud yn iawn am yr holl elfennau aflednais.

Unwaith eto felly, dyma antur anachronistaidd sy’n epig ei sgôp, sy’n mynnu gwyrdroi ein disgwyliadau o’r genre, a gyda Django Unchained, y Spaghetti Western sy’n derbyn y driniaeth.

Serch ei hyd rhyfeddol- mae bron yn deirawr o ffilm- does dim cicio sodlau cyn sefydlu’r brif stori. Yn wir, prin grwydrodd fy meddwl yn ystod y ffilm- hoeliwyd fy sylw o’r cychwyn cyntaf.

Gosodwyd y cynhyrchiad yn nhaleithiau mwyaf ceidwadol y “Deep South” ar ganol y 19eg Ganrif. Mae Django (Jamie Foxx) yn gaethwas, ac yn aelod o “chain-gang” pan ddaw Almaenwr goleuedig i’w achub.

Dr Schultz (Christoph Waltz) yw enw’r arwr; mae e’n ddeintydd o fri a arallgyfeiriodd i faes y “Bounty Hunter”. Daw’r ddau i gytundeb yn fuan iawn; os wnaiff Django ei helpu i ddal criw o ddihirod o’r enw’r brodyr Speck, yna caiff gymorth Schultz i achub ei wraig o grafangau perchennog planhigfa peryglus.

Ymhen dim fe ddeallwn fod Schultz yn ddyn da, ac mai bramant badass sydd dan sylw. Yn naturiol, mae gan Django gryn dipyn o steil, ac mae’n beryglus iawn gyda gwn, ond mae ei galon yn perthyn i’w wraig, Brunhilde (Kerry Washington)

I bwy, meddech chi? Wel, dyna Tarantino ar blât; haenau hynod, straeon di-ri, trac sain sy’n croesi hip-hop cyfoes ac Ennio Moriccone, a thro newydd ar chwedl Almaenig.

Y mae pethau’n poethi wrth iddynt gyrraedd y nôd o ffeindio carcharor ei wraig; mae hi ym meddiant dandi dymunol ond di-enaid o’r enw Calvin Candie (Leonardo Di Caprio). Er nad yw Candie mor arswydus â Nazi Christoph Waltz yn Inglorious Basterds, mae ei bresenoldeb yn un bygythiol a thrydanol tu hwnt, heb sôn am ei was gwenwynig, Stephen (Samuel L Jackson).

Fel arfer mewn ffilm fawr sydd yn deirawr o hyd , hawdd iawn yw diflasu â’r antur o’ch blaenau. Ond diolch i droadau niferus, a sgript hynod slic, mae Django Unchained yn plesio tan yr olygfa olaf.

Mae pob un perfformiad yn haeddu clôd mawr, ag eithrio efallai cameo Tarantino ei hun- fel Awstraliad! Ond mae gwaith camera prydferth Robert Richardson yn cadarnhau fod gan Tarantino gystal llygad â David Lean a Sergio Leone am gipio gwastatiroedd gwefreiddiol ar seliwloid.

Oes wir, ceir cyflafan dros-ben-llestri a llofruddio di-ri, ond profir digon o ddioddefaint Django a’i gyd-gaethweision i egluro’r eithafiaeth.

Os am wers hanes am ddiwedd caethwasiaeth yr Unol Daleithiau sy’ dipyn nes at y gwir, ymhen wythnos bydd Lincoln yn y sinema.

Ond os am ddrama afaelgar a difyr tu hwnt sy’n cynnig adloniant o’r radd flaenaf,  gair o gyngor; rhowch gynnig ar Django.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Ffilm: Django Unchained (18)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Argo (15) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Revenant (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s