Adolygiad Ffilm: The Sessions (15)

The Sessions

Y Sêr: John Hawkes, Helen Hunt, William H Macy a Moon Bloodgood

Y Cyfarwyddo: Ben Lewin

Y Sgrifennu: Ben Lewin

Hyd: 94mun

Gyda llai nag wythnos i fynd tan gaiff Lincoln ei rhyddhau, y grêd gyffredinol yw mai Daniel Day Lewis sy’n siwr o enill yr Oscar am yr Actor Gorau.

Os mai dyna ddigwyddiff, yna dyma fydd y drydedd waith iddo wneud, ar ôl cipio’r un wobr chwe mlynedd yn ôl am Western bur wahanol Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood (2007), a chyn hynny, My Left Foot (1989) gan y Gwyddel, Jim Sheridan.

Mae ei ymrwymiad i actio a chynnal ei grefft yn hysbys ers blynyddoedd lawer. Trwy gydol cyfnod ffilmio Lincoln mynodd fod pawb, gan gynnwys Steven Spielberg, yn cyfeirio ato  fel “Mr President”, tra ar gyfer ei ddehongliad ef o Christy Brown- y bardd ac arlunydd o Iwerddon â chanddo barlys yr ymennydd yn My Left Foot– dysgodd sut i deipio ac arlunio â’i droed chwith.

Aeth yr actor Americanaidd John Hawkes i eithafion cyffelyb wrth baratoi ar gyfer ei berfformiad ef o’r bardd a sgrifennwr anabl Mark O’Brien yn The Sessions, wrth brofi misoedd lawer o anesmwythyd. Yn wahanol i Day Lewis, chafodd e mo’i enwebu am y rhan- sydd hefyd yn seiliedig ar hanes go iawn- er fod ei berfformiad yn un cwbl ysgubol.

Mae’r ffilm yn dilyn ymdrechion un dyn i ganfod rhyddid llwyr tra’n gaeth i’w gorff ei hun. Fe’i heintiwyd gan polio yn chwe mlwydd oed, ac ers hynny mae’n ddibynnol ar ysgyfaint haearn i’w gynnal.

Cyfarfuwn ef yn gyntaf yn ei dridegau hwyr a hynny ar ddiwedd yr Wythdegau. Serch ei amgylchiadau anffodus, mae e’n fardd disglair iawn, ac yn meddu ar gryn dipyn o hiwmor.  Mae modd iddo sgrifennu wrth osod pensil yn ei geg a tharo allweddau teipiadur.

Ond pan gaiff wahoddiad i ysgrifennu i bapur newydd yn Berkeley, caiff ei ddychryn braidd gan y testun.

Y pwnc dan sylw yw anabledd a rhyw, a’r broblem yw fod Mark dal yn wyryf. Wrth gynnal cyfweliadau gydag eraill am hyn,  sylweddola fod ′na ran enfawr o’i fywyd eto i’w brofi.

Yn llawn chwilfrydedd i ddarganfod mwy, caiff gymorth gan ei offeiriad Father Brendan (William H. Macy) a Vera (Moon Bloodgood), ei gynorthwy-ydd wynepsyth. Ymhen dim, mae e wedi cytuno i chwe sesiwn dwys â therapydd rhyw o’r enw Cheryl (Helen Hunt).

Cyn mynd dim pellach, rhaid pwysleisio fod The Sessions, ar adegau, yn ffilm doniol iawn, ond nid The 40 Year Old Virgin gan Judd Apatow a’i griw mohoni. Mae’n ffilm amrwd ac annwyl, dirdynnol tu hwnt, sy’n cynnwys perfformiadau perffaith gan y ddau brif actor.

Serch y golygfeydd rhyw niferus (sydd ddim cweit mor x-rated a ffilm wefreiddiol Shame), mae The Sessions yn ffilm sy’n pwysleisio pwysigrwydd perthyn. Mae’r gusan ysgafanaf a chwtch tyner gan ffrind yn golygu cymaint i Mark â chyrraedd yr “uchafbwynt” gogoneddus.

Yn annisgwyl iawn hefyd, datblygir stori serch seithug eithriadol o hardd, gan gyflwyno haenen pellach o pathos i’r cynhyrchiad.

Mewn cymhariaeth â Les Miserábles, mae The Sessions yn ffilm fechan iawn, ond mae hi’n cynnwys cymaint mwy o emosiwn na’r bolgi barus hwnnw sy’n mynnu dagrau di-sail gan ei gwylwyr niferus

Nid fod hynny’n awgrymu fod The Sessions yn nawddoglyd wrth drin person anabl- na, dim byd o’r fath; mae hi’n ffilm sydd yn ddathliad o fywyd.

Mae’n biti garw na chafodd John Hawkes enwebiad eleni; yn fy marn i, mae e gystal- os nad gwell- na Bradley Cooper, sy’n chwarae dyn bi-polar yn y comedi cwyrci, a hoffus tu hwnt,  The Silver Linings Playbook.

Os nad ydych wedi profi perfformiad gan yr actor o Minnesota eto, prynwch box-set y gyfres gowboi wych Deadwood, neu mynwch gip ar Martha Marcy May Marlene  a’r ffilm gipiodd enwebiad Actor Cynorthwyol Gorau amdani y llynedd, Winter’s Bone.

Yn y cyfamser, rwy’n hapus i gefnogi enwebiad Helen Hunt am yr Actores Orau- tan i mi brofi Jessica Chastain yn Zero Dark Thirty wythnos nesa, bethbynnag.

Ond ta waeth am y tymor gwobrau, mae na ddigon o ffilmiau mawrion fydd wedi’u hanghofio cyn hir, felly gwnewch bob ymdrech i gefnogi’r rhai bychain.

Mae The Sessions yn berl o ffilm sy’n haeddu cynulleidfa fawr; yn bur annisgwyl, ces fy llorio’n llwyr ganddi.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: The Sessions (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Flight (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s