Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki

Cacennau Clustan/ Korvapuusti

Hyvää huomenta! Bore da i chi gyd. Yr wythnos hon, gyda’r gaeaf yn brathu, dechreuais archwilio ffyrdd mwy blasus o fwynhau brecwast na fy rwtîn arferol o lowcio paned a jam mafon ar dost brown.

Mwynheais bowlen o uwd gyda hufen a mêl, fel ges i yn Sarabeth’s Efrog Newdd. Yna arbrofais â ffefryn Nigella; tost rhyg gydag wy ′di ferwi wedi’i stwnsio a’i daenu ag olew olewydd a halen a phupur, sydd yn hyfryd dros ben!

Ond fy ffefryn i, o bell ffordd, oedd byns melys cardamom a sinamwn y bum yn breuddwydio amdanynt fyth ers dychwelyd o’r Ffindir ym mis Mai.

Mae byns cardamom a sinamwn, neu Korvapuusti, i’w canfod ym mhob caffi yn Helsinki, gyda’r goreuon i’w canfod yn Cafe Strindberg ar Pohjoisesplanadi, ac yn berffaith gyda Latte neu ddau.

Cacennau Clustan/ Korvapuusti

Efallai fod blas sinamwn yn reit gyfarwydd i chi mewn Danish pastry, ond mae hadau cardamom yn ychwanegu deimensiwn gwahanol iawn, gan gynnwys blas sitrws, sy’n ddymunol iawn.

Dwi wedi arbrofi gyda ryseitiau nifer o gogyddion dros y chwe mis a aeth heibio, gan gynnwys rhai Jamie a Nigella, oedd braidd yn doesog a ddim digon melys i mi.

Ond, diolch i’r nef am y rhyngrwyd, dwi wedi darganfod fformiwla wych o famwlad y fynsen, gan Tessa Kiros- awdures y ryseitlyfr hyfryd Falling Cloudberries: A World of Family Recipes dwi wedi archebu ar-lein.

Falling Cloudberries gan Tessa Kiros

Mae’r rysáit ganlynol yn cynhyrchu tua 34 bynsen, ond cofiwch neilltuo dwywawr a hanner ar gyfer paratoi’r byns bendigedig hyn. Peidiwch ag ochneidio; mae nhw werth yr ymdrech, credwch chi fi!

Gyda llaw, cyfieithiad llythrenol Korvapuusti yw “Cacennau Clustan” (neu “Slapped Ears”)am fod siâp y fynsen mor od!

Cynhwysion y Toes

250ml o laeth

100g o siwgwr mân

25g o furum ffres neu 2 becyn o furum sych

1 wy wedi’i guro

125g o fenyn meddal heb ei halltu

2 lwy de o hadau cardamom wedi’u malu’n fân

1 llwy de o halen

650g o flawd plaen

Cynhwysion y Menyn Sinamwn

2 lwy de o sinamwn wedi’i falu’n fân

50g o siwgwr mân

80g o o fenyn meddal

1 wy wedi’i guro

1 llwy fwrdd o siwgwr ar gyfer taenu

Tywalltwch y llaeth a’r siwgwr mewn powlen gan ychwanegu’r burum; gadewch y gymysgedd am ddeg munud. Wedi hynny, ychwanegwch yr wy wedi’i guro, y menyn meddal, yr hadau cardamom mân a’r halen i’r bowlen a cymysgwch y cyfan. Yn raddol bach, ychwanegwch y blawd i’r gymysgedd, gan droi’r cyfan â llwy bren nes bydd mor drwchus y bydd yn rhaid defnyddio’ch dwylo, cyn ei osod ar fwrdd. Dechreuwch ei dylino- bydd yn ludiog iawn i gychwyn, ond wedi pum munud, bydd wedi meddalu’n braf. Gosodwch y toes ′nol yn y bowlen, a’i orchuddio â lliain glan, a thywel yn ogystal. Gadewch mewn man cynnes am gyfnod o ddwywawr, neu pan welwch chi y bydd y toes wedi dwblu mewn maint.

Yn y cyfamser, paratowch y menyn sinamwn wrth gymysgu’r siwgwr â’r sinamwn, yna rhannwch y menyn yn bedwar, a rhowch y cyfan i’r naill ochr.

Gosodwch y toes ar arwyneb blawdog a’i rannu’n bedwar darn hafal. Gorchuddiwch dri darn â lliain rhag ofn iddynt sychu. Gan ddefnyddio rholbren, rholiwch y toesyn cyntaf yn siâp hirsgwar, tua 30 x 25cm o hyd a 2-3mm o drwch. Taenwch chwarter y menyn drosto, a gwasgarwch werth 3 llwy de o’r siwgwr sinamwn, gan orchuddio’r arwyneb i gyd. Rholiwch y cyfan â’ch dwylo’n ofalus ar ffurf “selsigen” hir. Gosodwch y selsigen i’r neilltu, a gwnewch yr un fath gyda’r tri darn arall nes fydd ganddoch bedair selsigen hir.

Leiniwch ddau dun coginio â phapur pobi, a dechreuwch dorri’r toes-selsig mewn siapau “v” go drwchus, fydd ben i waered bob yn ail. Sicrhewch bod pwynt y “v” tua 2cm o hyd tra bod y sylfaen yn 5cm o hyd. Dylai hyn gynhyrchu 8 neu 9 toesen i bob “selsigen”.

Gosodwch y toesennau ar eu heistedd ar y tuniau pobi gan sicrhau fod y rhan drwchus (5cm o hyd) ar y gwaelod, a digon o ofod rhwng bob un. Gwasgwch y “pwynt” 2cm o hyd i fewn i’r doesen yn galed gyda’ch bysedd nes ddaw yr haenau o fenyn sinamwn yn amlwg iawn.

Brwsiwch y toesennau â’r wy wedi’i guro, a taenwch y cyfan â’r siwgwr.

Gadewch iddynt godi am hanner awr, ac yn y cyfamser trowch y popty mlaen ar dymheredd o 180c gradd. Pobwch y toesennau am ugain munud nes ddatblygant liw euraidd, a sicrhewch fod eu gwaelodion hefyd yn euraidd cyn eu tynnu o’r popty.

Cewch weini’r Cacennau Clustan tra eu bod nhw’n gynnes. Os bydd rhai ar ôl, gosodwch y gweddill mewn tun.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Cegin Lowri. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki

  1. Hysbysiad: Hygge | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s