Adolygiad Theatr: Cynnau Tân (Sherman Cymru)

Cynau Tan

Ma na frân i bob brân, a Siôn i bob Siân- dyna’r grêd sy’n denu miloedd i geisio am gymar ar wefannau dêtio. O algorithm athronyddol eHarmony.com i onestrwydd amrwd maritalaffair.co.uk , ceir gwasanaeth i wireddu pob dymuniad.

Dyna yw’r ddyfais gyfoes sy’n dod â dau enaid ynghyd yn nrama gyntaf Rhian Staples. Ond fiw i chi brynu het cyn diwedd y sioe; nid cariad sydd ar y fwydlen dan sylw.

Mae hi’n ugain mlynedd a mwy ers i Sioned ac Aled rannu noson â’i gilydd, a hynny toc cyn gadael am y coleg. Ond mewn gorsaf drenau ddinesig cynhelir aduniad annisgwyl, a honno’n un go anarferol.

Diolch i sgript  hynod ddigri, a pherfformiadau gwerth chweil, mae’r  sefyllfa yn denu chwilfrydedd o’r cychwyn. Mae’r comedi slic yn troi’n ddrama go dywyll a hynny’n dra effeithiol ar y cyfan.

Rhennir hadau o wybodaeth am fywydau’r ddau, sydd wedi gwyro o lwybrau eu breuddwydion.

Ond ceir tensiwn o’r dechrau , diolch i agwedd y ferch; i fod yn blaen, mae hi’n ast o’r radd flaenaf. Golygai hynny mai  gydag Aled- yr hurtyn hynod hoffus- y cydymdeimlwn ag ef,  ac i fod yn deg â Nia Roberts, gan Richard Elis  y daw’r llinellau gorau.

Yn wir, wrth i haenau’r stori gael eu datgelu’n raddol bach, mae ei hanes e’n troi’n hynod annifyr. Ac er y datgelir troadau digon ingol yn hanes cymhleth y ferch,  dyw stori Sioned ddim mor gryf  ag un Aled.

Llwyfennir y cyfan yn hynod ddeheuig, wrth i’r stori symud yn gyflym o o’r orsaf i far ac yna ′mlaen i ystafell gwesty. Ceir cymorth gweledol gan dafluniau deniadol, a rhannwn daith y ddau lawr llwybrau’r côf i gyfeiliant y radio.

O Tiffany i Glenn Madeiros ac ABC; i’r rheiny ohonoch yn eu deugeiniau cynnar, bydd y gerddoriaeth wrth eich boddau. Ond i Sioned ac Aled mae’n gefnlen atgofus i’w hargyfwng canol oed, ac  yn felltith sy’n pwysleisio’u methiannau.

Datblygwyd Cynnau Tân fel rhan o gynllun RAW/AMRWD, sef buddsoddiad Sherman Cymru mewn sgrifennu newydd, wedi i’r gwaith gipio medal ddrama Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro yn 2011.

Mae na linellau rhagorol y perthyn i’r darn, ac mae gan Rhian Staples glust wych am ddeialog ddifyr. Cafodd y ddau actor profiadol hwyl fawr â’r ddwy ran, ond teg yw dweud taw Richard Elis greodd yr argraff orau.

Yn bersonol, daeth y diwedd yn rhy gyflym i mi,  ac mae angen datblygu gryn dipyn mwy ar gymeriad Sioned. Wedi dweud hynny, roedd hi’n braf iawn cael chwerthin yn gyson dros sefyllfa mor ddwys, ac edrychaf ymlaen i brofi rhagor o waith gan y dramodydd.

Yn sicr, hoffwn dreulio mwy o amser yng nghwmni cymeriadau Cynnau Tân. I aralleirio’r ddrama; os mynd, yna mynd amdani.

Mae cynhyrchiad Cynnau Tân ymlaen yn theatr Sherman Cymru Caerdydd tan nos Sadwrn, Ionawr 26ain, 2013.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Theatr. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Theatr: Cynnau Tân (Sherman Cymru)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Benny and Jolene (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s