Adolygiad Ffilm: Flight (15)

Flight Poster

Y Sêr: Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly a John Goodman

Y Cyfarwyddo: Robert Zemeckis

Y Sgrifennu: John Gatins

Hyd: 158mun

Weithie, jyst weithie, mae trip i’r fflics yn wastraff amser llwyr. Ces i fy nenu i weld Flight gan sawl ffactor; hysbyseb cynhyrfus yn bennaf, a’r ffaith fod Denzel Washington wedi enill enwebiad Oscar am Actor Gorau am ei berfformiad yn y brif ran.

Roedd y ffaith fod Robert Zemeckis- cyfarwyddwr llwyddianau anferthol fel Back To The Future, Forrest Gump a Cast Away– yn llywio’r cyfan hefyd yn abwyd i mi fynd, ac yn sicrhad pellach o safon y ffilm.

Mae’n flin gen i ddweud mai siom fawr fu’r profiad o’i gweld, ac a dweud y gwir, rwy’n rhyfeddol o grac wrth ysgrifennu’r adolygiad hwn!

Os y chi’n ysu am bach o schlock, ac awydd TV-movie digon arwynebol, cerwch i weld Flight ar bob cyfri. Ond peidiwch, da chi, a mynd ar gyfyl y ffilm os ydych chi’n disgwyl gweld ffilm ag iddi bwynt neu unrhyw sylwedd.

Mae’r cynhyrchiad yn dilyn hanes y Capten Whip Whitaker (Denzel Washington), peilot awyren sy’n llwyddo i achub croen  y rhan fwyaf o deithwyr mewn damwain awyr erchyll .

Fe welwn ni Whip gynta yn deffro’r bore hwnnw â homar o benmaenmawr, a stynar noethlymun wrth ei ochr. Daw’n amlwg wrth i’r ffilm fynd rhagddi iddo gyrraedd y gwaith rai oriau’n ddiweddarach yn drewi o ryw a fodca.

Sefydlir o’r cychwyn, fodd bynnag, nad ei fai e oedd y ddamwain, gan mai nam technegol oedd ar yr awyren. Am weddill y ffilm, mae disgwyl i ni boeni am ddyn sy’n benderfynol o yfed ei hun i farwolaeth.

Ond ffilm am beth yn union yw Flight? Mae hynny’n anodd iawn ei ddiffinio. Nid ffilm am natur dirfodaethol bywyd hedfanwr cyson, fel a gafwyd yn Up in The Air gyda George Clooney yw hi’n sicr. Nid ffilm yw hi chwaith am enbydrwydd ac euogrwydd goroesi’r fath ddamwain, fel yn Fearless ac Alive.

Ac os mai ffilm am alcoholiaeth yw hon , dyw hi ddim yn yr un cae â Crazy Heart , heb sôn am gampwaith Leaving Las Vegas.

Does dim dwywaith amdani, mae’r deg munud sy’n canolbwyntio ar yr hedfaniad a’r ddamwain ei hun yn eithriadol o gyffrous. Mae’r tensiwn a greir bron yn anioddefol, ac yn siwr o’ch perswadio chi i ohirio’ch gwyliau tramor nesaf.

Yn ogystal ceir rhan fechan, werth chweil, i John Goodman fel deliwr cyffuriau hynod garismataidd.

Fel arall, mae’n gynhyrchiad annisgwyl o ddiflas, sy’n parhau am rhy hir o lawer. Mae’n taro dyn fel cynhyrchiad a ddatblygwyd mewn ymateb i floc creadigol.

Yn fy marn i, ceisiwyd priodi trac sain Forrest Gump â golygfeydd mwyaf dychrynllyd Casta Away, ond heb ronnyn o’r un emosiwn.

A  beth yn union welodd bleidleiswyr yr Oscars ym mherfformiad digon cyffredin Denzel Washington wnaeth ragori ar waith ysgubol John Hawkes yn The Sessions, Duw yn unig a wyr.

Am unwaith does gen i ddim math o ddiddordeb treulio rhagor o amser yn ceisio analeiddio cynhyrchiad mor pathetig.  Ac mae’r ffaith i’r ffilm atynnu buzz yr Oscars yn profi llinell fawr William Goldman am Hollywood-“Nobody knows anything”- i’r dim.

Sgôr Terfynol*;

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Flight (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Out Of The Furnace (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s