Adolygiad Ffilm: Hitchcock (12)

Hitchcock

Y Sêr: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson

Y Cyfarwyddo: Sacha Gervasi

Y Sgrifennu: Addasiad sgript John J. McLaughlin o gyfrol Stephen Rebello, Alfred Hitchcock and the Making of Psycho

Hyd: 98mun

Adolygias y ffilm Hitchcock ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar yr 8ed o Chwefror, ac ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru ar Chwefror y 10ed, 2013.

A minnau newydd brofi perfformiad cyntaf Richard Burton yn ffilm yn The Last Days of Dolwyn, ces f’atgoffa na enillodd o erioed yr un Oscar, er iddo dderbyn saith enwebiad dros y blynyddoedd.

Enw mawr arall o Brydain a brofodd union yr un ffawd oedd yr auteur eiconig Alfred Hitchcock. Creodd argraff anferthol ar gynulleidfaoedd ledled y byd, ond ni chafodd erioed sêl bendith y sefydliad.

Mae’n biti mewn ffordd i gynhyrchiad Hitchcock brofi’r un cam. Yn fy marn i, mae hi’n rhagori ar ffilm nid anhebyg sy’n debygol iawn o gipio byddin o ddynion bach euraidd.

Fel yn achos Lincoln gan Steven Spielberg, nid hanes bywyd cyfan y dyn dan sylw a gawn yng nghynhyrchiad Hitchcock. Yn hytrach, dilynwn fisoedd mwyaf tyngedfennol ei oes, a arweiniodd at chwyldro diwylliannol.

Mae’ wir na arweiniodd ei deyrnasiad yn Hollywood at newid yng nghyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Ond efe, yn anad neb, a barchusodd y syniad o sgrechian mewn sinema.

Y mae’r ffilm yn dilyn cefndir ei glasur iasoer Psycho (1960), ac yn cyfosod y ffilm â’i fywyd personol, gan gyflwyno i ni arwres fwyf ei fywyd. Na, nid yr Hichcock Blonde, ond ei wraig, y seiren sinsir Alma Reville (Helen Mirren).

Ar ôl profi llwyddiant mawr gyda ffilmiau dirgelwch fel Rear Window, To Catch a Thief a North By Northwest, roedd “Hitch” yn ysu i lywio ffilm cwbl wahanol.

Pan gaiff afael ar nofel pulp am lofruddiaeth ych a fi, mae e’n benderfynol o’i throi hi’n ffilm. Yn anffous, dyw cynhyrchwyr stiwdios Hollywood,  dan orthrwm sensoiaid llym, ddim y rhannu’r un angerdd ag ef am arswyd.

Does ond un peth amani, buddsoddi ei arian ei hun- a throi at yr Alma graff, fel arfer, am ei chefnogaeth.

Ond mae bod yn briod ag un o enwau mwya’r byd ffilm ymhell o fod yn fêl i gyd, yn enwedig pan fo’r gwr ag obsesiwn llwyr am Grace Kelly. A phan ddaw sylw, a chyfle i serennu yn ei byd bach ei hun, mae’n anodd iawn gwrthod y cynnig.

Yn wahanol i Lincoln sy’n glynnu’n dynn i hanes dwys y dyn, mae cyfarwyddwr Hitchcock, Sacha Gervasi, yn cynnig cynhyrchiad hwyliog ac aml-haenog am arloeswr y byd ffilmiau arswyd.

Golygai hynny iddo nid yn unig gyfleu’r straen ar ddyn dan bwysau disgwyliadau mawr, ond iddo hefyd droi cyfrinachau’r pâr priod yn destun prif ddirgelwch y ffilm, gan ddefnyddio technegau Hitchcock ei hun i gyfleu’r ansicrwydd.

Cawn hefyd gipolwg ar seicoleg y dyn, a’i ddiddoreb yng nghorneli tywyllaf yr ymennydd. Camp fwya’r ffilm yw cyflwyno dyn â chanddo ddychymyg byw yn hytrach na sleaze a sicko seicotig.

Ceir cyffyrddiadau difyr trwy gydol y ffilm; er enghraifft, ei hoffter hwyrnos o lowcio tuniau o Foie Gras a fewnforiwyd o Maxim’s de Paris. A byddai nifer yn buddio o’i ddawn dweud direidus wrth ddarbwyllo’r sensor  y byddai Janet Leigh ymhell o fod yn noeth yn y gawod waedlyd.

Ac mewn un olygfa hyfryd, wrth wylio ymateb y dorf i’r olygfa eiconig honno, mae Hitch yn cyfarwyddo’r sgrechiadau i gyfeiliant llinynnau lloerig Bernard Hermann , fel arweinydd cerddorfa llawn angerdd.

Diolch i bwysau o brosthetics, llwydda  Anthony Hopkins i’n darbwyllo ni’n llwyr mai Hitchcock ei hun sydd o’n blaenau. Ond rhaid canmol gwaith Helen Mirren fel yr arwres gadarn, anweleig a ddioddefodd gyhyd, ond oedd yn awen ac yn gefn i’r dyn mawr.

Mae’r ffilm hon gymaint mwy gwreiddiol a chwim  na Lincoln, sy’n ling-di-long o lafurus. Ond, ag eithrio un enwebiad am golur , cafodd ei hanwybyddu gan yr Academi.

Hei lwc i Helen Mirren yng nghaegori’r Actores Orau yng ngwobrau’r BAFTA. Mae’n gwbl addas mai Alma Reville gaiff y sylw ar nos Sul , ar ôl bod yng nghysgod y dyn mawr am ddegawdau.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s