Gwaith David Nash yng Ngerddi Kew

David Nash yng Ngerddi Kew

Un o’r prynhawniau brafiaf i mi eu profi’n ddiweddar oedd ymweliad â Gerddi Kew yn Llundain, gan mai yno- tan ddiwedd mis Ebrill 2013- y mae arddangosfa ddiweddaraf David Nash o Flaenau Ffestiniog.

Anghofiwch bob syniad sydd ganddoch chi am ofod celf mewn termau waliau gwynion oriel neu awyrgylch gormesol amgueddfa. Dyma’r arddangosfa fwyaf amheuthun i mi ei mynychu erioed, wrth i’r gweithiau gael eu gosod mewn “oriel naturiol” yn yr awyr agored, gan gydweithio’n berffaith gyda’u hamgylchedd.

David Nash yng Ngerddi Kew

Gyda chwrs wedi’i drefnu ar gyfer ben bore Llun, trefnais gwrdd â chyfaill sy’n byw yn Llundain am ginio pnawn Sul, gan benderfynu galw heibio Gerddi Kew yn gyntaf. Trodd y cinio yn swper, gan i ni dreulio oriau maith yn darganfod rhyfeddodau pur ar brynhawn hynod hyfryd o hydref.

David Nash yng Ngerddi Kew

Dwi ddim yn gwbod amdanoch chi ond dwi’n hoffi gadael i gelf weledol afael yndda i fel unrhyw gyfrwng arall, ac os nad yw’n “gweithio” wel nid fy mai i yw hynny. Os ga i fy nghyfareddu ddigon gan ddrama, rhaglen deledu neu ffilm arbennig iawn, daw dagrau yn aml i’m llygaid- yn yr un modd â phan a i weld Lilis y Dŵr gan Monet yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Does gen i ddim syniad pam ga i fy nghyffwrdd yn y fath fodd, ond mae e ymhell o fod y deimlad annifyr. Ry ni gyd yn gwybod fod gan y corff bob math o ffyrdd o brosesu cymhlethdodau emosiynol, ac mae celf yn therapi gwych, ond does dim angen bo chi’n mynd trwy rhyw drallod dwys i fwynhau rhyddhad a phrydferthwch o’r fath.

Rhyddhad a phrydferthwch oedd yr union bethau a brofais ar y pnawn perffaith hwnnw wrth grwydro gerddi godidog Kew Gardens. Plannwyd y cerfluniau rhyfeddol mewn mannau amrywiol,  gydag ambell un wedi’u gosod dan doeau tai gwydr anferthol y gerddi.

David Nash yng Ngerddi Kew

Tra’r ymddangosai ambell un yn gartrefol iawn yn neiliach y gerddi botaneg, gan adleisio delwedd o ddeinasor bach llysieuol, yr roedd nifer o’r gweithiau eraill yn bresenoldebau dramatig iawn- fel yn achos y fellten goch dan ffurfafen las- ac yn gwrthgyferbynnu’n llwyr a choed eraill yr arboretum.

David Nash yng Ngerddi Kew

Creodd sawl osodwaith synnwyr o ddirgelwch o’u hamgylch, fel pe baent yn fodau o ben draw’r bydysawd yn eu pods arallfydol, à la Alien; gweithiodd nifer, ar y llaw arall, fel elfennau heddychlon mewn gardd Siapaneaidd, yn cynhyrchu egni da a myfyriol a hynod Zen.

David Nash yng Ngerddi Kew

Mae’r arddangosfa hon yn ddathliad o yrfa gyfan David Nash ac yn cynnwys cyflwyniad ardderchog i’w waith yn oriel Shirley Sherwood, nid nepell o’r brif fynedfa.

Er yn wreiddiol o swydd Surrey, treuliodd David Nash pob gwyliau ei blentynod ym mro Ffestiniog, ac fel oedolyn penderfynodd symud i’r ardal yn barhaol. Yno, treuliodd dros ddeugain mlynedd yn datblygu ei yrfa, sydd wedi enill clod a bri yn rhyngwladol. Mae e’n fwyaf nodedig am ei gerfluniau coed, ond mae e hefyd yn adnabyddus am ei waith plethu coed byw- fel yn achos ei gromen onnen gyfrin sydd i’w chanfod mewn cuddfan yn Eryri.

Un o brif gredoau’r artist yw fod y byd natur yn ran ganolog o’n bodolaeth; yn ein harwain yn ysbrydol ac yn ein gwarchod yn ogystal.

Ar brynhawn Sul mor odidog, roedd profi gweithiau’r artist mewn lleoliad mor wahanol yn anrhydedd llwyr, ac yn brofiad ysbrydoledig.

David Nash yng Ngerddi Kew

Os gewch chi gyfle i ymweld â Llundain cyn hir, da chi, profwch yr arddangosfa wefreiddiol hon drosoch chi eich hunain.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Celf, Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Gwaith David Nash yng Ngerddi Kew

  1. Dywedodd Rhys :

    Mae’n anhebygol y byddai i’n Llundain eto yn y dyfodol agos mewn pryd i weld hwn felly diolch am rannu. Dw i wedi clywed enw David Nash sawl tro heb sylweddoli mai dyma’r math o waith mae o’n greu.
    Wyt ti wedi bod i Barc Cerfluniau Swydd Efrog? Maent hefyd yn gwneud defnydd da o’r amgylchedd naturiol i arddangos gwaith yn yr awyr agored. Bues yn ddigon ffodus i fod yno un tro pan oedd arddangosfa Andy Goldsworthy yno – mae rhai o’i waith, fel y walio cerrig, yno’n barhaol.

    • Dywedodd lowrihafcooke :

      Haia Rhys, diolch yn fawr am dy ymateb- nath cyfaill fy nhrydar ddoe i ganmol union yr un arddangosfa yn Swydd Efrog, swnio’n hyfryd iawn. Oni fyddai’n hyfryd cael gweld gwaith David Nash ym Mharc Bute?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s