Adolygiad Ffilm: Argo (15)

Argo

Y Sêr: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin

Y Cyfarwyddo: Ben Affleck

Y Sgrifennu: Sgript Chris Terrio, yn seiliedig ar gyfrol Antonio J. Mendez, “The Master of Disguise”

Hyd: 120mun

Argo-ledig Jean! Dwi ddim yn gwbod sut, ond yng nghanol fy mhrysurdeb, collais i’r cyfle i weld Argo pan gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol yng nghanol mis Hydref. Erbyn hyn, ei llwyddiant hi i gynhyrfu cynulleidfaoedd ledled y byd yw stori fawr y tymor gwobrau.

Gyda dyddiau i fynd tan i ni brofi sbloets fawr yr Oscars, ceir ail-gyfle ar hyn o bryd i brofi’r ffilm (gymharol) fechan hon sy’n debygol o gipio gwobr fwyaf y seremoni a gynhelir nos Sul, am ffilm orau 2012.

Tra y grêd gyffredinol ar droad y flwyddyn oedd mai Lincoln fyddai’n deyrn, gwnaeth yr Academi ffafr enfawr ag Argo.

Cafodd yr actor a chyfarwyddwr Ben Affleck ei hepgor yn llwyr o gategori’r Cyfarwyddwr Gorau, gan gryfhau’r tebygolrwydd mai Spielberg fyddai’n hawlio ei drydedd Oscar, fel cyfarwyddwr cynhyrchiad Lincoln.

Ond yr hyn a ddilynodd sydd fwyaf diddorol; cipiodd Argo, ac Affleck,  y wobr am y Cyfarwyddwr Gorau yng ngwobrau’r Golden Globes, Director’s Guild a’r BAFTA’s. Yn fwy na hynny, dyfarnwyd mai Argo oedd Ffilm Orau’r gwobrau mawr hyn hefyd.

Does dim byd yn well gan gymuned Hollywood na gwrthbrofi llinell fawr F. Scott Fitzgerald; “There are no second acts in American lives”. Ac yn achos gyrfa yr actor canolig Affleck, dyma’r sêl bendith fwyaf posib i’w benderfyniad i droi at gyfarwyddo.

Mwynheais ei ddwy ffilm gyntaf fel cyfarwyddwr yn fawr; roedd Gone, Baby, Gone a The Town yn straeon gafaelgar a hynod gyffrous a osodwyd yn ninas Boston.

Y mae Argo yn gynhyrchiad ag iddi gryn dipyn mwy o uchelgais, sy’n cyfuno thriller wleidyddol a chomedi craff, yn ogystal â theyrnged clyfar i B-Movies Hollywood.

Y brif stori- yn syml-  yw râs y erbyn amser i achub chwe Americanwr  yn Tehran yn sgil Chwyldro Islamaidd Iran ar ddiwedd y Saithdegau.

Mae’r hyn sydd yn dilyn yn herio’n credinedd, ond mae’n go agos at y gwir- yn ôl y cynhyrchwyr, bethbynnag.

Wedi degawdau dan lywyddiaeth Shah olaf Iran, blinodd y glerigiaeth Shi’a ar ei bolisïau economaidd a ffafriodd y Gorllewin, a’i ymgais i foderneiddio’r deyrnas. Pan ddihangodd ef i America ar adeg y chwyldro, bu protestio mawr yn erbyn yr Unol Daleithiau, gan arwain at herwgipio trigain o weithwyr y llysgenhadaeth.

Yn ddiarwybod i’r Iraniaid, dihangodd chwech diplomydd arall wnaeth ganfod lloches yng nghartre llysgennad Canada.

Cyflwynwyd pob math o syniadau gerbron y Tŷ Gwyn ynglyn â sut i achub y chwech; y “syniad gwael gorau”, i gael dyfynnu’r ffilm, oedd ysmalio eu bod nhw’n griw cynhyrchu o Hollywood, yno’n sgowtio am leoliadau i ffilm wyddonias o’r enw Argo.

Pensaer y syniad gwallgof oedd arbenigwr “alldreiddio” y CIA,  Tony Mendez (Ben Affleck), a ysbrydolwyd gan hoff ffilmiau ei fab fel Planet of the Apes a Star Wars. Cafodd wybod fod ganddo ef a’i gysylltiadau yn Hollywood 72 awr i ffugio’r cyfan, ac i achub y chwech o’u cuddfan.

Wrth galon y ffilm Argo y mae stori syml ond da, cast cryf o actorion cynorthwyol a sgript glyfar sy’n symud yn gyflym. Ar adegau mae Argo yn ffilm gynhyrfus tu hwnt- yn sicr yn achos yr hanner awr olaf. Mae hefyd yn “caper” hen ffasiwn, sydd yn cadarnhau’r wireb mai’r syniadau gwirionaf yn aml yw’r rhai gorau.

Ceir ynddi hefyd elfen gref o emosiwn wrth gynnwys is-stori am dad yn brwydro i ddychwelyd adre at ei fab.

Ag ystyried mai ffilm yw hon a osodwyd yn y Saithdegau, am unwaith mae’r pwyslais ar yr hanes cyffrous ac nid y flares a’r kipper ties,  sy’n adleisio nifer o thrillers gwleidyddol da o’r cyfnod. Os y chi’n dwlu ar waith gorau Robert Redford o’r cyfnod hwn, bydd Argo yn  siwr o daro deuddeg

Efallai ma’r prif reswm pam benodwyd Argo yn ffefryn gan Hollywood oedd fod y ffilm hefyd yn cynnig mewnwelediad crafog i’r diwydiant ffilm, ac yn dathlu ei ddylanwad wrth achub bywydau.

Mae hynny wrth gwrs yn syniad dros-ben-llestri braidd, ond does na neb gwell na’r Americanwyr am gymeryd y clôd, na seremoni’r Oscars i danlinellu hud y sinema.

Y cwestiwn mawr wrth gwrs ydy a yw Argo‘n ffilm gwell na’r wyth ffilm arall a enwebwyd am Ffilm Orau eleni, gan gynnwys Amour, Life of Pi, Lincoln, Les Miserables, Zero Dark Thirty a Django Unchained?

Nacydy wir, yw fy marn personol i- ond mae hi’n sicr yn werth ei gweld.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Adolygiad Ffilm: Argo (15)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s